เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> กม.30


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง กม.30 - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เพลง : กม.30

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เส้นทางนี้ มองไปไกลยังไม่มีปลายทาง เดินมานานแต่ไม่รู้สักอย่าง
ต้องเดินทาง อีกเท่าไหร่ อีกเท่าไร
ก็บางครั้ง ใจมันยังเคยคิดย้อนทางเดิม มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติม กลับที่เดิมไปเริ่มใหม่ ไม่มีทาง
เปรียบกับชีวิตคน ต้องดิ้นรน อยู่บนหนทาง เวลาที่เหลือยังน้อยลงทุกวัน

* ไม่รู้ว่าจะเมื่อไร คือวันสุดท้ายของการก้าวเดิน
ชีวิตหมุนเร็วเหลือเกิน วันใดบังเอิญหัวใจสิ้นลม จะล้มลงตรงไหน

ที่ผ่านมา บางเวลาก็เคยมีใคร เดินจูงมือร่วมทางกันไป ช่างสุขใจ ยังไม่ลืม ไม่เคยลืม
เคยผิดหวัง ยังเคยทำให้เธอร้องไห้ ยังเคยโดนเขาทำช้ำใจ จากกันไป ยังเสียใจ ไม่เคยลืม
ถ้าหากได้ย้อนคืน ไปที่เดิม ไปเริ่มต้นใหม่ จะขอทำความเข้าใจให้มากกว่าเดิม

( ซ้ำ * )

( ซ้ำ * , * )

คอร์ดเพลง กม.30

ดนตรี : / E / A / ( 6 ครั้ง )


เส้นท
E
างนี้
A
มองไปไกลยังไม่
E
มีปลายท
A
าง เดินมานานแต่ไม่
E
รู้สักอย่าง

ต้องเดิน
F#m
ทาง อีกเท่าไ
A
หร่ อีกเท่า
E
ไร 
A
 

ก็
E
บางครั้ง
A
ใจมันยังเคยคิดย้
E
อนทางเดิ
A
ม มีอะไรที่ต้อง
E
ทำเพิ่มเติม กลับที่
F#m
เดิมไปเริ่มให
A
ม่ ไม่มีทา
E
ง  
A
 

A
เปรียบกับชีวิ
E
ตคน ต้องดิ้น
F#m
รน อยู่บนหนทา
E
ง  
A
เวลาที่เหลื
E
อยังน้อยลงทุกวั
B


ไม่รู้
E
ว่าจะเมื่อ
A
ไร คือวันสุดท้
E
ายของการก้าวเ
A
ดิน

ชีวิ
E
ตหมุนเร็วเหลือเ
A
กิน วันใดบังเ
E
อิญหัวใจสิ้น
A
ลม จะล้มลงตรงไหน


ดนตรี : / E / A / ( 5 ครั้ง )


ที่ผ่
E
านมา
A
บางเวลาก็เ
E
คยมีใค
A
ร เดินจูงมือร่วมทา
E
งกันไป ช่างสุข
F#m
ใจ ยังไม่ลื
A
ม ไม่เคยลื
E
ม  
A
 

เคยผิ
E
ดหวัง
A
ยังเคยทำให้เ
E
ธอร้องไ
A
ห้ ยังเคยโดนเขา
E
ทำช้ำใจ จากกัน
F#m
ไป ยังเสียใ
A
จ ไม่เคยลื
E
ม  
A
 

A
ถ้าหากได้ย้อ
E
นคืน ไป
F#m
ที่เดิม ไปเริ่มต้นใ
E
หม่ 
A
จะขอทำความ
E
เข้าใจให้มากกว่าเ
B
ดิม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / E / A / ( 11 ครั้ง )


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / E / A / ( 4 ครั้ง )/ E /


มิวสิควีดีโอเพลง กม.30

เพลงอื่นๆของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
countdown to zero , กม.30 , กรรม , กระดกลิ้น , กำลังเดินทางอยู่ , แก้วตาขาร็อค , โก๋แก่ , ขบวนสุดท้าย , เขาหรือผม , คนฉลาด , คนมันไม่ใช่ , คนมีเสน่ห์ , คนหน้าใหม่ , คบไม่ได้ , ความเจ็บปวดที่งดงาม , ความเป็นแม่ , ความสุขโดยตรง , คำตอบ , คิดอะไรอยู่ , คุณเจ๋ง , คุยกับตัวเอง , คู่ชีวิต , แค่ล้อเล่น , จุดต่ำสุด , เจ้าของ , ใจเจ้าเอย , ฉันอยู่คนเดียวได้ , ซ้ำ , ดอกเดียว , ทฤษฎีจ่าฝูง , ทำอะไรสักอย่าง , ที่ว่าการอำเภอ , ที่เหลือคือรักแท้ , ทุกคนเคยร้องไห้ , เธอมีจริง , นับหนึ่งถึงสิบ , นานๆที , นามสกุล , ปมด้อยของฉัน , ประตู , ปอดแหก , ปีหน้า , ผู้ชายไม่ได้เลว(กว่าหมาและมาจากท้องแม่) , ผู้ชายไม่ได้เลวกว่าหมาและมาจากท้องแม่ , ผู้ชายร้องไห้ , พี่ชาย , เพราะอะไร , เพลงเก่า , แพ้ , ภูมิแพ้กรุงเทพ , มากพอ , แมน , ไม่ขอบคุณ , ไม่ใช่นางฟ้า , ไม่มีวันลืม , เรารักกัน , เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ , เลิกคอย , วันที่เลวร้าย , สบายดี , สร้างมาเพื่อเธอ , สัตว์ร้ายในตัวฉัน , สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดปี , เสียงกระซิบ , หนังสือรุ่น , หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดปี , หลังบ้าน , หัวล้านใจน้อย , เหตุผล , อยากเด็ก , อากาศ , อำนาจ , เอื้อมไม่ถึง

* ลิขสิทธิ์เพลง กม.30 และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top