เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> กวีบทเก่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง กวีบทเก่า - นูโว

เพลง : กวีบทเก่า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

..แต่ก่อน ทุกครั้ง ทีไร
ได้อ่าน ได้เห็น ในบท กวี
แค่อ่าน แล้วทิ้ง มันไป
ไม่เคยใยดี ไม่ซึ้งชวนฝัน
ใจความนั้นก็มี แต่เรื่องเก่า
คือความรักที่กลาย เป็นเศร้า
..อ่านไปก็งั้นๆ เรื่องราวที่ซ้ำๆ
อ่านไปยังขำ ซ้ำเดิมเรื่องเก่า
ต้องมีคนสมหวัง ต้องมีคนชอกช้ำ
ไม่จำ ไม่ซึ้ง ไม่เกี่ยวกับเรา
..จนวัน ที่เขา ลืมเรา
จู่ๆ ความเหงา ก็เกิดมี
กลับเกิด ลึกซึ้ง ในบท กวี
ได้อ่าน อีกที น้ำ ตา จะไหล
ใจความนั้นคงมี แต่เรื่องเก่า
คือความรักที่กลาย เป็นเศร้า
อ่านไปอย่างช้าๆ
เรื่องราวคนช้ำๆ
แต่มัน ไม่ขำ เพราะเป็น ตัว เรา
ไม่เคยจะนึกฝัน
จะเจอเองซักครั้ง
กับความ ผิดหวัง
ต้องเจ็บ ต้องเหงา
..เก็บความหมาย ทุกตอน
เก็บอักษร ทุกตัว
อยู่ในหัว ใจเรา เข้าไป ข้างใน
ให้มันช้ำ ไปอีก ให้มันช้ำ เข้าไป
ให้มันสา แก่ใจ ให้ช้ำ กว่านี้
..อ่านไปอย่างช้าๆ
เรื่องราวคนช้ำๆ
ให้มัน ตอกย้ำ ซ้ำ ลง ใจเรา
ไม่เคยจะนึกฝัน
จะเจอเองซักครั้ง
กับความ ผิดหวัง
ต้องเจ็บ ต้องเหงา
..ต้องเจ็บ ต้องช้ำ
เป็นอย่าง...ตัว...เรา

คอร์ดเพลง กวีบทเก่า

ดนตรี : / Bb / F / Gm / Eb F / Gm / Gm /


Bb
แต่ก่อนทุก
Eb
ครั้งทีไร 
Cm
ได้อ่านได้เ
F
ห็นในบทกวี
Bb
 แค่อ่านแล้ว
Eb
ทิ้งมันไป
Cm
 ไม่เคยใย
Adim
ดีไม่ซึ้งชวน
D7
ฝัน


Gm
ใจความนั้นก็
Cm
มีแต่เรื่องเก่า
Gm
 คือความรักที่ก
Cm
ลายเป็นเศร้า
F
 


Bb
อ่านไปก็
F
งั้นงั้น เรื่องราวที่
Gm
ซ้ำซ้ำ อ่านไปยัง
Eb
ขำซ้ำเดิ
F
มเรื่องเก่า

Bb
ต้องมีคนสม
F
หวัง ต้องมีคนชอก
Gm
ช้ำ ไม่จำไม่
Eb
ซึ้งไม่เกี่
F
ยวกับ
Gm
เรา


Bb
จนวันที่
Eb
เขาลืมเรา
Cm
 จู่จู่ความเห
F
งาก็เกิดมี
Bb
 กลับเกิดลึก
Eb
ซึ้งในบทกวี
Cm
 ได้อ่านอีก
Adim
ทีน้ำตาจะ
D7
ไหล


Gm
ใจความนั้นคง
Cm
มีแต่เรื่องเก่า
Gm
 คือความรักที่ก
Cm
ลายเป็นเศร้า
F
 


Bb
 อ่านไปอย่าง
F
ช้าช้า เรื่องราวคน
Gm
ช้ำช้ำ แต่มันไม่
Eb
ขำเพราะเ
F
ป็นตัวเรา

Bb
 ไม่เคยจะนึก
F
ฝัน จะเจอเองสัก
Gm
ครั้ง กับความผิด
Eb
หวัง ต้องเ
F
จ็บต้องเ
Gm
หงา


Cm
เก็บความ
Dm
หมายทุกตอน เก็บอัก
Eb
ษรทุกตัว อยู่ใน
Cm
หัวใจเราเข้าไ
F
ปข้างใน

 
ให้มัน
Bb
ช้ำไปอีก ให้มัน
Eb
ช้ำเข้าไป ให้มัน
Cm
สาแก่ใจ ให้
F
ช้ำกว่านี้


ดนตรี : / Bb / Eb / Cm / F / ( 2 ครั้ง )


Bb
 อ่านไปอย่าง
F
ช้าช้า เรื่องราวคน
Gm
ช้ำช้ำ แต่มันไม่
Eb
ขำเพราะเ
F
ป็นตัวเรา

Bb
 ไม่เคยจะนึก
F
ฝัน จะเจอเองสัก
Gm
ครั้ง กับความผิด
Eb
หวัง ต้องเ
F
จ็บต้องเ
Gm
หงา

Bb
     
F
     
Gm
 ต้องเจ็บต้อง
Eb
ช้ำเป็นอ
F
ย่างตัวเ
Bb
รา


มิวสิควีดีโอเพลง กวีบทเก่า

เพลงอื่นๆของ นูโว
กวีบทเก่า , เก็บไว้จำ , เก็บไว้ให้เธอ , เก่าไป ใหม่มา , เกี่ยว , ของมันได้อยู่เลย , ครั้งนี้คงถูกใจ , ความจริงวันนี้ , คัดมาอย่างดี , คางคงร่าเริงเลย , คิดถึงหรือเหงา , คึกคักบ่อยเลย , โง่งมงาย , จะรักเธอมากกว่านั้น , ใจจะขาด , ฉันยังคงอยู่ , ซิกซ์ เอเอ็ม (6 A.M.) , ตกลงจะซื้อมั้ย , ตึงไป หย่อนหน่อย , ถังขยะเลย , ทนทนเอาหน่อย , ทนเลย , ทารุณ , ทำได้หรือเปล่า , เธอ , เธอชัดเจน , เธอบอก เธอหลอก , นิยามรัก , บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย , บุญคุณปูดำ , เบาเบา , ปล่อยไปตามลมเลย , เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย , เพื่อนกับพ่อ , ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ , มาลองดูสักที , เมดเล่ย์ นูโว , ไม่เข้าใจ , ไม่เป็นไรเลย , ไม่มีคำตอบ , ยอมแล้วยอมอีก , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รักเธอ เบื่อเธอ , ไร้กันมัก บ่าม็อก , ลืมไปไม่รักกัน , โลกเราสวยงาม , สองคนในร่างเดียว , สักวันคงเจอ , สัญชาตญาณบอก , สัญญาปากเปล่า , สุดสุดไปเลย , หน่วยกล้าอาย , หนักนิดเบาหน่อย , หมดคำถาม , หลบไปเลยไป , หลอกกันเล่นเลย , หลับตา (โต๋) , หลุมหลบภัย , อีกคืนได้ไหม

* ลิขสิทธิ์เพลง กวีบทเก่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top