เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> กุ้มใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง กุ้มใจ - อัสนี วสันต์ โชติกุล

เพลง : กุ้มใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ไม่รู้ไปโกรธใครมา
ไม่พูดไม่จา
ทำหน้าบึ้งตึง
ทำฟึดทำฟัดทำดื้อดึง
เพราะใครหรือจึง
ทำบึ้งตึงออกมา
ปวดหัว
หรือว่าปวดหลัง
กินยา
หรือยังนะกานดา
ปวดแขน
หรือว่าปวดขา
ถามไปถามมา
เธอตอบว่ากุ้มใจ
กุ้มใจไม่มี ล.ลิง
กุ้มใจจริงจริง
ล.ลิงไม่มี
รักเธอ เธอไม่ยินดี
ว่าตัวเรานี้ไม่มี ล.ลิง
กุ้มใจกุ้มใจจริงจริง
กุ้มใจจริงจริง
ล.ลิงไปไหน
รักเธอจนสุดหัวใจ
แล้วเหตุอันใด
ล.ลิงไม่มี

ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใย
ไอ้เราใช่ใคร
คนรู้จักกัน
ใครเขา
ข่มเหงหรือกีดกัน
เธอก็ยืนยัน
ว่าเธอกุ้มใจ
คำถามถามไปกี่คำ
ทุกคำ
ก็ตอบว่ากุ้มใจ
คนถาม
ก็ชักจะหวั่นไหว
ถามมาถามไป
ก็กุ้มใจเสียเอง
กุ้มใจไม่มี ล.ลิง
กุ้มใจจริงจริง
ล.ลิงไม่มี
รักเธอเธอไม่ยินดี
ว่าตัวเรานี้ไม่มี ล.ลิง
กุ้มใจกุ้มใจจริงจริง
กุ้มใจจริงจริง
ล.ลิงไปไหน
รักเธอจนสุดหัวใจ
แล้วเหตุอันใด
ล.ลิงไม่มี
กุ้มใจ กุ้มใจ
กุ้มใจ กุ้มใจ
กุ้มใจใครหนอใคร
กุ้มใจใครช่วยที

คอร์ดเพลง กุ้มใจ

ดนตรี : / A / D / E / D / ( 4 ครั้ง )/ A /


 
ไม่รู้ไปโกรธใคร
A
มา ไม่พูดไม่
D
จา ทำหน้าบึ้ง
A
ตึง

 
ทำ
D
ฟึด ทำฟัดทำดื้อ
A
ดึง เพราะใครหรือ
Bm
จึง บึ้งตึงออก
E
มา

 
ปวด
D
หัวหรือว่าปวด
A
หลัง กิน
Bm
ยาหรือยังนะกาน
A
ดา

 
ปวด
D
แขนหรือว่าปวด
A
ขา ถามไปถาม
Bm
มา เธอ
E
ตอบว่า
A
กุ้มใ
D
จ    
A
 


 
ก็เพราะเป็นห่วงเป็น
A
ใย ไอ้เราใช่
D
ใคร ก็คนรู้จัก
A
กัน

 
ใคร
D
เขา ข่มเหงหรือกีด
A
กัน เธอก็ยืน
Bm
ยัน นะว่าเธอกุ้ม
E
ใจ

 
คำ
D
ถาม ถามไปกี่
A
คำ ทุก
Bm
คำก็ตอบว่ากุ้ม
A
ใจ

 
คน
D
ถาม ก็ชักจะหวั่น
A
ไหว ถามมาถาม
Bm
ไป ก็กุ้ม
E
ใจเสีย
A
เอง  
C#
 


** 
 
กุ้ม
F#m
ใจ ไม่มี ล.
Bm
ลิง กุ้มใจจริง
F#m
จริง ล.ลิงไม่
A
มี รัก
F#m
เธอ เธอไม่ยิน
Bm
ดี ว่าตัวเรา
D
นี้ไม่มี ล.
C#
ลิง

 
กุ้ม
F#m
ใจ กุ้มใจจริง
Bm
จริง กุ้มใจจริง
F#m
จริง ล.ลิงไป
A
ไหน

 
รัก
F#m
เธอจนสุดหัว
Bm
ใจ แล้วเหตุอัน
D
ใด ล.
C#
ลิงไม่
F#m
มี       
E
 

 
กุ้ม
A
ใจ กุ้ม
F#m
ใจ  กุ้ม
Bm
ใจ  กุ้ม
E
ใจ กุ้ม
A
ใจ ใครหนอ
F#m
ใคร กุ้ม
Bm
ใจ    ใ
E
ครช่วย
A
ที    
C#
 


ดนตรี : / F#m / D / F#m D / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / F#m / Bm / F#m / A / F#m / Bm / D / C# /

ดนตรี : / F#m / Bm / F#m / A / F#m / Bm / D C# / F#m E /


 
กุ้ม
A
ใจ กุ้ม
F#m
ใจ  กุ้ม
Bm
ใจ  กุ้ม
E
ใจ กุ้ม
A
ใจ ใครหนอ
F#m
ใคร กุ้ม
Bm
ใจ    ใ
E
ครช่วย
A
ที    
D
     
A
 


( ซ้ำ * , ** , ** )


มิวสิควีดีโอเพลง กุ้มใจ

เพลงอื่นๆของ อัสนี วสันต์ โชติกุล
So sad , ก็เคยสัญญา , กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร [ฉบับย่อ] , กุ้มใจ , เกี่ยวก้อย , ใกล้ ไกล , ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป , ข้าวเย็น , คงเดิม , คนสุดท้าย , คนหลายใจ , คนหัวใจสิงห์ , ความงามที่แตกต่าง , คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ , จะพยายาม , จินตนาการ , เจ็บแต่ดี , เจ้าสาวที่กลัวฝน , ฉันเสียดาย , ฉันเอง , เชียร์ขาดใจ , ใช่เธอจริงๆ , โซ แซด (So Sad) , โซแซด So Sad , ดอกไม้พลาสติก , ดาวล้อมเดือน , ดิน น้ำ ลม ไฟ , เด็กเลี้ยงแกะ , ได้อย่างเสียอย่าง , ตาอยู่ , ทั้งทั้งที่รู้ , ทำดีได้ดี , ทำไม , ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ , ทุกข์ไม่เวันวันราชการ , เธอ (มาจากไหน) , เธอปันใจ , น้ำเอยน้ำใจ , บังอรเอาแต่นอน , บังเอิญติดดิน , บางอ้อ , บ้าหอบฟาง , เป็นยักษ์เป็นมาร , ผักชีโรยหน้า , พิรุธ , พูดลอยลอย , เพลงของเขา , เพลงป่า , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่จบ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้ , ยิ่งสูงยิ่งหนาว , ยินดีไม่มีปัญหา , ยินยอม , ยืนหยัดยืนยง , รักใครไม่เป็น , รักชนะทุกอย่าง , รักเธอเสมอ , รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง , รับไม่ไหว , ร่ำไร , รุ้งกินน้ำ , รู้เลย , เรา สองสาม คน , เราสองสามคน , ลงเอย , ลักไก่ , ลาก่อน , ลูกผู้ชาย , เล็กลง , วัวลืมตัว , โศกเศร้าเสียเหลือเกิน (So Sad) , สับปะรด , สำเนียงประชาธิปไตย , สิทธิ์ของเธอ , สุขใจ , สู้สุดใจ , ห้องของฉัน , หัวใจสะออน , เหลือเก็บ เหลือจ่าย , อเมริกา , อยากจะลืม , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากให้อยู่ด้วยไหม , อย่าเลย ขอบใจ , ไอเลิฟยู

* ลิขสิทธิ์เพลง กุ้มใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top