เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ของขวัญ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ของขวัญ - มัสคีเทียร์

เพลง : ของขวัญ

อัลบั้ม : Left, Right and Something

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มีเรื่องราวมากมาย ที่ไม่มีใครได้ฟัง
คำพูดนับร้อยพัน ที่ต้องการเอื้อนเอ่ย
ไม่ว่าจะนานสักเท่าไร
ยังยืนยันคำเดิมเสมอ ไม่เคยเปลี่ยน

เธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเรา
ไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัว
มีเธอที่รักข้างในจิตใจ
ให้ฉันก้าวเดินต่อไป ต่อจากนี้

เธอและฉัน จับมือเคียงกันนับจากนี้
ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมี
เมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้

มากกว่านั้น ยิ่งมีกันและกันมากแค่ไหน
มีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจ
รักเพียงเธอและตลอดไป แค่เธอกับฉัน

และนับจากนี้ไป ทุกเรื่องราวที่ได้ฟัง
คำพูดทุกถ้อยคำที่คอยย้ำเตือนใจ
ไม่ว่าจะไกลสักเท่าไร
เพียงมีเธอคนดีอย่างนี้ ไม่ไหวหวั่น

เธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเรา
ไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัว
มีเธอที่รักข้างในจิตใจ

ให้ฉันก้าวเดินต่อไป ต่อจากนี้
เธอและฉัน จับมือเคียงกันนับจากนี้
ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมี
เมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้

มากกว่านั้น ยิ่งมีกันและกันมากแค่ไหน
มีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจ
รักเพียงเธอและตลอดไป แค่เธอกับฉัน

เธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเรา
ไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัว
มีเธอที่รักข้างในจิตใจ
ให้ฉันก้าวเดินต่อไป ต่อจากนี้

เธอและฉัน จับมือเคียงกันนับจากนี้
ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมี
เมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้

มากกว่านั้น ยิ่งมีกันและกันมากแค่ไหน
มีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจ
รักเพียงเธอและตลอดไป แค่เธอกับฉัน

จะมีเพียงสองเราต่อจากนี้ แค่เธอกับฉัน

คอร์ดเพลง ของขวัญ

ดนตรี : / Asus2 / F#m / Bm / Esus4 E / ( 2 ครั้ง )


 
มีเรื่อ
Asus2
งราวมากมาย ที่
Amaj7
ไม่มีใครได้ฟัง คำพูด
F#m
นับร้อยพัน ที่ต้องการเอื้อนเอ่ย

 
ไม่ว่าจะ
Bm
นานสักเท่าไร ยังยืนยันคำเดิ
E
มเสมอ ไม่เคยเปลี่ยน


 
เธอทำให้
Dmaj7
ฉันรู้และเข้าใจคำว่า
E
สองเรา ไม่ว่าจะ
C#m7
ร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่
F#sus4
กลัว       
F#
 

 
มีเธอที่รั
Bm
กข้างในจิตใจ ให้
C#m
ฉันก้าวเดินต่อไป ต่อจ
Dmaj7
ากนี้       
E
 


** 
 
เธอและ
Asus2
ฉัน        
F#m
จับมือเคียงกันนับจาก
Bm
นี้     ผ่
E
านความเดียวดายที่
D
สอง 
C#m
เรานั้นเค
F#m
ยมี

 
เมื่อมี
Bm
เธอคนที่แสนดีอยู่ตร
Esus4
งนี้        
E
มากกว่
Asus2
านั้น   ยิ่ง
F#m
มีกันและกันมากแค่
Bm
ไหน

 
มีเพี
E
ยงคำว่ารักที่ส
D
อง   
C#m
เรานั้นเข้
F#m
าใจ รักเพียง
Bm
เธอและตลอดไ
Esus4
ป          
E
แค่เธอกับฉัน


ดนตรี : / Asus2 / Asus2 / Dmaj7 / Dmaj7 /


 
และนั
Asus2
บจากนี้ไป ทุกเรื่อ
Amaj7
งราวที่ได้ฟัง คำพูด
F#m
ทุกถ้อยคำ ที่คอยย้ำเตือนใจ

 
ไม่ว่าจะ
Bm
ไกลสักเท่าไร เพียงมีเธอคน
Esus4
ดีอย่างนี้ ไม่ไ
E
หวหวั่น


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Fmaj7 / E7 / A / A / Fmaj7 / E / E / E /


( ซ้ำ * , ** )


Fmaj7
            
Esus4
           
E
     
Asus4
 จะมีเพียงสองเราต่อจา
Fmaj7
กนี้        
Esus4
            
E
แค่เธอกับ
Amaj7
ฉัน


มิวสิควีดีโอเพลง ของขวัญ

เพลงอื่นๆของ มัสคีเทียร์
Dancing , ไกล , ของขวัญ , ความทรงจำ , แค่คุณ , แค่บางคำ , งานเต้นรำ , ใจความสำคัญ , ฉันคนเดียวที่รู้ , เช้าวันจันทร์ , ดีกว่านี้ , ไทม์ เอาต์ (Time Out) , ไทม์แมชชีน (Time Machine) , นาฬิกา , นิทาน , ปล่อยไว้อย่างนั้น , ปล่อย , พริบตา , ยอม , ยาระบาย , ร้อนฝนหนาว , รออยู่ที่เดิม , แล้วเมื่อไหร่ , วัลลภ , หมื่นล้าน , ให้โลกหมุนตาม , อยากให้เธอลอง , อยู่ที่เธอ

* ลิขสิทธิ์เพลง ของขวัญ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top