เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ขอบคุณน้ำตา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ขอบคุณน้ำตา - บอดี้สแลม

เพลง : ขอบคุณน้ำตา

อัลบั้ม : Save My Life

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตะวันที่ดูร้อนแรงมันคงไม่แรงเท่าไร
เมื่อฉันเองยังเดินต่อให้รู้ให้เป็นไป
ในคืนที่ไร้แสงไฟจะก้าวต่อดีไหม
เมื่อฟ้าเริ่มแปรเปลี่ยนหมดทางไป

หากไม่เคยต้องเจ็บไม่เคยรู้สึก
ก็ควรระวังกับทางที่เดิน
ที่ล้มลงคราวก่อนสอนเราให้รู้

ต้องขอบคุณน้ำตาที่สอนให้จำในบทเรียน
น้ำตาที่ไหลรินในวันที่หัวใจอ่อนล้า
วันนี้เพิ่งรู้คุณค่าในช่วงเวลาได้เคยเจ็บ
เคยหวังและไม่เป็นดั่งใจ เรียนรู้และก้าวไป

จนวันที่เคยได้รอ รอใครสักคนที่เดิน
ก็คล้ายวันเวลาเปลี่ยนเชื่องช้าไม่ทันใจ
จนวันแห่งการล่ำลาเมื่อฉันกอดเธอไว้
มีพบต้องมีพรากจากกันไป

หากไม่เคยมาก่อนไม่เคยรู้สึก
ว่าการรักใครก็ควรต้องรอ
เมื่อหัวใจคนเปลี่ยนสอนเราให้รู้

ต้องขอบคุณน้ำตาที่สอนให้จำในบทเรียน
น้ำตาที่ไหลรินในวันที่หัวใจอ่อนล้า
วันนี้เพิ่งรู้คุณค่าในช่วงเวลาได้เคยเจ็บ
เคยหวังและไม่เป็นดั่งใจ

พร้อมจะเดินออกไป พร้อมรอยยิ้ม..
รู้ดีพรุ่งนี้ยังแสนไกล..รอต้องทนให้ไหว
ฉันเคยล้มเคยแพ้..
ไม่รักก็ไม่เข้าใจโลกทุกวันเปลี่ยนไป
เหมือนหัวใจใครสักคน ฉันเลยได้เรียนรู้
ว่ารักใช่เพียงแค่รอ

น้ำตาคอยสอนให้จำในบทเรียน
น้ำตาที่ไหลรินในวันที่หัวใจอ่อนล้า
วันนี้เธอไม่กลับมา คือ ช่วงเวลาที่เคยเจ็บ
เคยหวังและไม่เป็นดั่งใจ

แด่รักที่จากไป...ในช่วงเวลาที่เคยเจ็บผิดหวัง
ฉันคอยบอกหัวใจ
เรียนรู้และก้าวไป...แด่รัก..รักที่จากไป

คอร์ดเพลง ขอบคุณน้ำตา

ดนตรี : / Em / D / C / Cdim /


Em
ตะวันที่ดูร้อนแรง 
D
มันคงไม่แรงเท่าไร 
C
เมื่อฉันเองยังเดินต่
Cdim
อให้รู้ให้เป็นไป

Em
ในคืนที่ไร้แสงไฟ 
D
จะก้าวต่อดีไหม 
C
เมื่อฟ้าเริ่มแปรเปลี่
pยนหมดทางไป
Cdim
 

Em
หากไม่เคยต้องเจ็บ
D
 ไม่เคยรู้สึ
C
ก ก็
Cdim
ควรระวังกับทางที่เดิน
Em
 ที่ล้มลงคราว
D
ก่อน สอนเราใ
C
ห้รู้  
Cdim
 


 
ต้องขอบคุ
D
ณน้ำต
G
า ที่
Bm
สอนใ
Am
ห้จำในบทเรี
D
ยน น้ำต
G
า    
Bm
ที่ไหล
Am
รินในวันที่หั
C
วใจอ่อน
Bm
ล้า

 
วัน
B
นี้พึ่งรู้คุณ
Em
ค่า ในช่วง
Am
เวลาได้เคยเจ็บ เคย
Bm
หวังและไม่เป็นดั่ง
Cdim
ใจ เรียนรู้และก้าวไป


ดนตรี : / Em / D / C / Cdim /


Em
จนวันที่เคยได้รอ 
D
รอใครสักคนที่เดิน 
C
ก็คล้ายวันเวลาเป
Cdim
ลี่ยนเชื่องช้าไม่ทันใจ

Em
จนวันแห่งการร่ำลา 
D
เมื่อฉันกอดเธอไว้ 
C
มีพบต้องมี
Cdim
พรากจากกันไป

Em
หากไม่เคยมาก่อน
D
 ไม่เคยรู้สึ
C
ก ว่า
Cdim
การรักใครก็ควรต้องร
Em
อ เมื่อหัวใจคนเปลี่ย
D
น สอนเราใ
C
ห้รู้  
Cdim
 


 
ต้องขอบคุ
D
ณน้ำต
G
า   ที่
Bm
สอนใ
Am
ห้จำในบทเรี
D
ยน น้ำต
G
า    
Bm
ที่ไหล
Am
รินในวันที่หั
C
วใจอ่อน
Bm
ล้า

 
วัน
B
นี้พึ่งรู้คุณ
Em
ค่า ในช่วง
Am
เวลาได้เคยเจ็บ เคย
Bm
หวังและไม่เป็นดั่ง
Cdim
ใจ


 
พร้อมจะเดินออ
Em
กไป พร้อมรอย
D
ยิ้ม เมื่อรู้
C
ดีพรุ่งนี้ยังแสนไกล

 
ร้อนต้องทนให้ไ
Em
หว ฉันเคย
D
ล้มเคยแ
C
พ้

 
ไม่รักก็ไม่เข้า
Em
ใจ โลกทุกวันเปลี่ยนไ
D
ป ดังหัวใ
C
จใครสักคน

 
ฉันเลยได้เรี
Em
ยนรู้ ว่า
D
รักใช่เพียงแค่
C
รอ


D
  น้ำต
G
า   ที่
Bm
สอนใ
Am
ห้จำในบทเรี
D
ยน น้ำต
G
า    
Bm
ที่ไหล
Am
รินในวันที่หั
C
วใจอ่อน
Bm
ล้า

 
วัน
B
นี้เธอไม่กลั
Em
บมา ในช่วง
Am
เวลาได้เคยเจ็บ เคย
Bm
หวังและไม่เป็นดั่ง
Cdim
ใจ

 
แค่รักที่จา
C
กไป 
Bm
        
Am
        
Bm
ในช่วงเว
Am
ลาที่เคยเจ็บผิดห
Bm
วังฉันคอยบอกหัว
Cdim
ใจ

 
เรียนรู้และก้า
Em
วไป  
D
  ได้
C
รัก  
Cdim
  รักที่จากไป 


ดนตรี : / Em / D / C / Cdim / ( 2 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง ขอบคุณน้ำตา

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ขอบคุณน้ำตา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top