เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนขี้กลัว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนขี้กลัว - โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี

เพลง : คนขี้กลัว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

แอบเอาไว้นะ ต้องเก็บเอาไว้นะ ทั้งที่ใจมันพองโตมากมาย
ปิดเอาไว้นะ ต้องเก็บเอาไว้นะ พูดออกไปใจก็กลัวไม่ดี
เลยต้องลึกลับ ก็เลยต้องไม่รับ ไม่บอกใครในความจริงที่มี

* ก็คนมันขี้กลัวนะ ก็เลยเป็นอย่างนี้นะ ที่จริงไม่อยากเป็นเช่นนี้เลย

** อยากบอกรักให้ดังดัง แต่ฉันไม่กล้าพอ โอ๊ยต้อง รอ รอ ไปอีกเมื่อไร
ไม่รู้ทำอย่างไร ให้ฉันไม่ต้องกลัวเสียที
อยากบอก รักให้ดังดังสักครั้งให้ชื่นใจ รอกันได้ไหมคงไม่นาน
จะรีบไปปรับปรุง จะรวบรวมจิตใจพูดว่ารักเธอ

รอได้ไหมอ่ะ เธอรอได้ไหมอ่ะ ขอเวลาไปเตรียมตัวไม่นาน
อยู่ตรงนี้นะ เธออย่าไปไหนนะ แล้ววันหนึ่งจะตะโกนให้ฟัง
ใครมายุ่งนะ ก็อย่าไปรักน่ะ เว้นที่ใจไว้ให้ฉันผู้เดียว

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ ** , ** )

คอร์ดเพลง คนขี้กลัว

ดนตรี : / Bbdim / Esus4 / E / Abdim / Esus4 /

ดนตรี : / E G#m / A B / ( 4 ครั้ง )


แอบเอ
F#m
าไว้นะ ต้องเก็บเอาไ
B
ว้นะ ทั้งที่ใ
E
จมันพ
G#m
องโตมากม
A
าย 
B
 

ปิดเ
F#m
อาไว้นะ ต้องเก็บเอาไ
B
ว้นะ พูดออกไ
E
ป ใจ
G#m
ก็กลัวไม่
A
ดี  
B
 

เลยต้
F#m
องลึกลับ ก็เลยต้องไ
B
ม่รับ ไม่บอกใ
E
ครในควา
G#m
มจริงที่
A
มี  
B
 


ก็
F#m
คนมันขี้กลัวนะ ก็เ
B7
ลยเป็นอย่างนี้นะ
F#m
ที่จริงไม่อยากเป็นเช่นนี้เ
B
ลย


** 
อยากบอกรั
A
กให้ดังดัง แต่
B
ฉันไม่กล้าพอ
G#m
โอ๊ยต้อง รอ รอ ไป
C#m
อีกเมื่อไร

F#m
ไม่รู้ทำอย่างไร ให้
B
ฉันไม่ต้องกลัวเสีย
E
ที  
E7
 

E
อยา
B
กบอก
A
รักให้ดังดังสักค
B
รั้งให้ชื่นใจ
G#m
รอกันได้ไหมคง
C#m
ไม่นาน

จะ
F#m
รีบไปปรับปรุง จะร
B
วบรวมจิตใจพูดว่ารั
E
กเธอ
B
 


รอได้ไ
F#m
หมอ่ะ เธอรอได้ไ
B
หมอ่ะ ขอเว
E
ลาไปเตรีย
G#m
มตัวไม่นา
A
น  
B
 

อยู่ต
F#m
รงนี้นะ เธออย่าไปไห
B
นนะ แล้ววันห
E
นึ่งจะตะ
G#m
โกนให้
A
ฟัง 
B
 

ใครม
F#m
ายุ่งนะ ก็อย่าไป
B
รักน่ะ เว้นที่ใ
E
จไว้ให้
G#m
ฉันผู้เดี
A
ยว 
B
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F#m / B / E / A / F#m / B / F#m / B /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / E G#m / A B / E /


มิวสิควีดีโอเพลง คนขี้กลัว

เพลงอื่นๆของ โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี
กว่าจะถึงคำว่ารักเธอ , เกลียด , ขอเพียงใครสักคน , คนขี้กลัว , คนลืมช้า , คำตอบที่ไม่อยากได้ยิน , ใจฉันรักเธอคนเดียว , ด้วยมือของเธอ , ดีกว่าทนคบกัน , ถ้าฉันเลว , ที่คิดถึง เพราะรักเธอใช่ไหม , ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใช่ไหม , ไม่ยอม , ไม่รักเธอ , หัวใจเราเจ็บเท่ากัน , หากฉัน , หากฉันจะรัก , หากเธอจะรัก , ห้ามใจไม่อยู่ , ไหล่ข้างซ้าย

* ลิขสิทธิ์เพลง คนขี้กลัว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top