เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนเดินถนน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนเดินถนน - พลพล

เพลง : คนเดินถนน

อัลบั้ม : คนเดินถนน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากว่าใคร กว่าที่ฉันจะฝันจะเคยใฝ่มากมาย
คนเดียวที่มี คนเดียวที่ดีกว่าใคร ก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ

คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำเธอซึ้งและเป็นสุข ได้ซักเท่าไหร่
แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้
จะเกิดอะไรกับฉัน แม้ซักวันเธอได้เจอใครบางคน คนที่พร้อมที่ดีกว่า กว่าคนคนนี้ที่รักเธอ

เป็นคนของเธอ เป็นคนรักเธอต่อไป ฉากสุดท้ายจะหวานจะขมขื่นอย่างไร
อะไรต้องเป็น ก็คงต้องเป็นต่อไป กับวันนี้ที่ฉันจะทำได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ

คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำเธอซึ้งและเป็นสุข ได้ซักเท่าไหร่
แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้
จะเกิดอะไรกับฉัน แม้ซักวันเธอได้เจอใครบางคน คนที่พร้อมที่ดีกว่า กว่าคนคนนี้ที่รักเธอ

ไม่รู้รักเราจะนานแค่ไหน หรือแค่ฝันที่มันสลายในข้ามคืน

คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำให้เธอซึ้งและเป็นสุข ได้ซักเท่าไหร่
แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้
จะเกิดอะไรกับฉัน แม้ซักวันเธอได้เจอใครบางคน ก็สุดแต่ฟ้าดินกำหนด แต่ที่ของฉันคือรักเธอ

คอร์ดเพลง คนเดินถนน

ดนตรี : / Absus2 / F#sus2 / Absus2 / F#sus2 /


Ab
 เธองามเหลือ
Fm
เกิน เธอ
F#
งามซึ้งตากว่าใคร กว่าที่
Bbm
ฉันจะฝันจะ
Fm
เคยใฝ่มาก
Eb
มาย

Ab
 คนเดียวที่
Fm
มี   คน
F#
เดียวที่ดีกว่าใคร ก็ไม่
Bbm
คิดชีวิตจ
Fm
ะมีได้ ก็
F#
รักเธอไปด้วย
C#
ใจหวั่น หวั่น
Eb
ใจ


 
คนเดิน
Eb
ถนนคนห
Ab
นึ่ง มันจะทำ
C
เธอซึ้งและเป็
Fm7
นสุข   
Bb7
 ได้ซักเท่
Eb
าไหร่

 
แค่เพียง
Eb
ดอกไม้ริม
Ab
ทาง เธอจ
C
ะมองมันสวยถึง
Fm7
เมื่อไหร่ 
Bb7
 เมื่อไหร่ไ
Eb
ม่รู้


** 
 
จะเกิดอ
Eb
ะไร
C
กับ  
Fm
ฉัน แม้สั
Ab
กวันเธอได้เ
C#
จอใครบาง
C#m
คน

Ab
คนที่พ
Eb
ร้อมที่
Fm
ดีกว่า 
Eb
 กว่าค
C#
นคนนี้ 
Eb
 ที่รักเธอ


ดนตรี : / Absus2 / F#sus2 / Absus2 / F#sus2 /


Ab
 เป็นคนของ
Fm
เธอ เป็น
F#
คนรักเธอต่อไป ฉากสุด
Bbm
ท้ายจะหวาน จะ
Fm
ขมขื่นอย่าง
Eb
ไร

Ab
 อะไรต้อง
Fm
เป็น  ก็
F#
คงต้องเป็นต่อไป กับวั
Bbm
นนี้ที่ฉันจะ
Fm
ทำได้ ก็
F#
รักเธอไปด้วย
C#
ใจหวั่น หวั่น
Eb
ใจ


( ซ้ำ * , ** )


Fm
      ไ
Eb
ม่รู้รักเราจ
C#
ะนานแค่ไหน
Cm
        
Bbm
  หรือแค่
C#
ฝันที่มันส
Eb
ลายในข้ามคืน
F
 


 
คนเดิน
F
ถนนคนห
Bb
นึ่ง มันจะทำ
D
เธอซึ้งและเป็
Gm7
นสุข     
C7
 ได้ซักเท่
F
าไหร่

 
แค่เพียง
F
ดอกไม้ริม
Bb
ทาง เธอจ
D
ะมองมันสวยถึง
Gm7
เมื่อไหร่ 
C7
 เมื่อไหร่ไ
F
ม่รู้


 
จะเกิดอ
F
ะไร
D
กับ  
Gm
ฉัน แม้สั
Bb
กวันเธอได้เ
Eb
จอใครบาง
Ebm
คน

 
ก็
Bb
สุดแต่
F
ฟ้าดิน
Gm
กำหนด
F
  หน้
Eb
าที่ของฉัน
F
 คือรักเธอ


ดนตรี : / Bbsus2 Gm / Absus2 / Absus2 Fm / F#sus2 /


มิวสิควีดีโอเพลง คนเดินถนน

เพลงอื่นๆของ พลพล
กลับบ้าน , กอดหน่อยได้ไหม , เก็บกลับไปเถอะ , ขอให้โชคดี , คนกันเอง , คนไกลเบอร์เก่า , คนคนนี้ , คนเดินถนน , คนที่เธอไม่รัก , คนไม่เจียม , คนไม่สำคัญ , คนรักแฟน , คนสำคัญประจำบ้าน , คำสามคำ , คิดถึงเหลือเกิน , คือฉัน , แค่ขอให้รอ , แค่เพียงหนึ่งคำก็มีคุณค่า , แค่มี , แค่เสียใจไม่พอ , ใครคนนั้น , ใจเขาใจเรา , ใจคอ , ใจถึง , ฉันยังห่าง , ชั่วฟ้าดินสลาย , ซักคำหนึ่ง , ด้วยลมหายใจ , ดอกหญ้า , ได้ดั่งใจ , ได้อย่างเสียอย่าง , ตาแดงๆ , ถ้าเธอไม่รู้แล้วใครจะรู้ , ทนได้ทุกที , ทั้งรู้ก็รัก , ทานข้าวกันไหม , ที่สุดในคำว่าดีที่สุด , เธอคือแสงตะวัน , เธอบอกให้ลืม , เธอเปลี่ยนไป , นางนวล , นึกว่าลืมกันซะแล้ว , บทเรียน , บอกฉัน , บอกรัก , บ้านเราอุ่นใจ , แบ่งกันช้ำใจ , ปราสาททราย , ปล่อยไปตามเพลง , ป้อน , แปลว่ายังมีหัวใจ , ผมรักพ่อ , ฝนในหัวใจ , ฝังไว้ในผืนดิน , พรุ่งนี้จะไม่เหนื่อยแล้ว , พูดไม่ออก , เพลงกล่อม , เพื่อวันที่ดีกว่า , ฟ้ายังมีฝน , แฟนคนจน , แฟนจนจน , เมื่อไหร่เมื่อนั้น , ไม่เคยไม่รัก , ไม่ท้อ , ไม่เป็นไร , ไม่แปลก , ไม่มีทางเลือก , ยังยิ้มได้ , รักฉันเท่าที่เธอจะรักได้ , รักแท้แค่นั้นพอ , รักเธอจะตาย , รักเธอเสมอ , รักแปลว่ารัก , รักเอย , รู้หรือเปล่าว่ารัก , เรามีเรา , เรือ , ละครฉากสุดท้าย , ลืมได้เลย , ลืมนาทีที่แล้วได้ไหม , วันนั้นอย่าลืมวันนี้ , วันฝนซา , สงสารตัวเองบ้าง , สักวันหนึ่ง , สัญญากาสะลอง , สุดขอบฟ้า สุดปลายฝัน , แสนแสบ , หนึ่งในสอง (Ost. เพื่อนแพง) , หนึ่งในสอง , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หล่อเลย , ห่วงใย , ห่วง , หัวใจขอมา , หิ่งห้อย , เหนื่อยไหมคนดี , เหนื่อยไหม , แหวกฟ้า คว้าดาว , ให้ฉันรักเธอได้ไหม , อยากไปกับเธอ , อยากเรียกเธอว่าที่รัก , อย่าแม้แต่ที่จะคิด , อยู่ที่ใจเธอ , อุ่นใจ

* ลิขสิทธิ์เพลง คนเดินถนน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top