เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนเย็นชา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนเย็นชา - สกายพาส

เพลง : คนเย็นชา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มันยากใช่ไหม หากจะทิ้งใครสักคน ช่างสับสน กับคนใกล้เคียงหัวใจ
มอบความรัก ให้ทั้งกาย ให้เธอได้แม้ลมหายใจ สุดท้าย ออกลายไม่เหลือร่องรอย
เหนื่อยรู้ไหม กับใครที่ไม่รักจริง อยากจะทิ้ง เบื่อจริงหัวใจสำออย
กี่สิบครั้งนั่งทบทวน ลมพัดหวนป่วนใจไม่น้อย จะไม่คอย ไม่เคลียร์ให้เสียเวลา

* ให้โอกาสเธอมากี่ครั้ง มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลย โธ่เอ๋ย อะไรกันนักกันหนา
ทำความดีไม่มีใครเห็น คนชาเย็น คนเย็นชา สมน้ำหน้า แล้วอย่าว่าฉันไม่ดี

** จะยากอะไร หากจะทิ้งใครสักคน เมื่อเหตุผล ผ่านมามากมายที่มี
ปล่อยมือกันแล้วหันหลังไป สิ้นเยื่อใยขอให้โชคดี เจ็บคราวนี้ จะจำไว้จนวันตาย

( ซ้ำ * , ** )

ปล่อยมือกันแล้วหันหลังไป สิ้นเยื่อใยขอให้โชคดี เจ็บคราวนี้ จะจำไว้จนวันตาย

คอร์ดเพลง คนเย็นชา

ดนตรี : / A B / G#m C#m / F#m B / E /


มันยากใช่
E
ไหม หาก
G#m
จะทิ้งใครสัก
C#m
คน ช่างสับ
A
สน กับคน
B
ใกล้เคียงหัว
E
ใจ

มอบความ
A
รัก ให้ทั้ง
B
กาย ให้เธอ
G#m
ได้แม้ลม
C#m
หายใจ สุด
F#m
ท้าย ออกล
F#7
ายไม่เหลือร่อง
B
รอย

เหนื่อยรู้
E
ไหม กับ
G#m
ใครที่ไม่รัก
C#m
จริง อยากจะ
A
ทิ้ง เบื่อ
B
จริงหัวใจสำ
E
ออย

กี่สิบ
A
ครั้งนั่งทบ
B
ทวน ลมพัด
G#m
หวนป่วนใจไม่
C#m
น้อย จะไม่
F#m
คอย ไม่เค
B
ลียร์ให้เสียเว
E
ลา


ให้โอ
A
กาสเธอมากี่
B
ครั้ง มันก็
E
ยังไม่ดีขึ้น
C#m
เลย โธ่เ
A
อ๋ย อะ
B
ไรกันนักกัน
E
หนา

ทำความ
A
ดีไม่มีใคร
B
เห็น คนชา
G#m
เย็น คนเย็น
C#m
ชา สมน้ำ
A
หน้า แล้วอย่าว่าฉันไ
B
ม่ดี


** 
จะยากอะ
E
ไร หาก
G#m
จะทิ้งใครสัก
C#m
คน เมื่อเหตุ
A
ผล ผ่าน
B
มามากมายที่
E
มี

ปล่อยมือ
A
กันแล้วหันหลัง
B
ไป สิ้นเยื่อ
G#m
ใยขอให้โชค
C#m
ดี เจ็บคราว
F#m
นี้  จะ
B
จำไว้จนวันต
E
าย


ดนตรี : / A B / G#m C#m / F#m B / E /


( ซ้ำ * , ** )


ปล่อยมือ
A
กันแล้วหันหลัง
B
ไป สิ้นเยื่อ
G#m
ใยขอให้โชค
C#m
ดี เจ็บคราว
F#m
นี้  จะ
B
จำไว้จนวันต
E
าย 
Esus4
 
E
 


เพลงอื่นๆของ สกายพาส
Superman , เขาหรือฉัน , คนเย็นชา , ตราบาป , ทำซากอะไร , น้ำใต้ศอก , ใบไม้ร่วง , ปิ๊ง , ไม่อยากเป็นควาย , ยื้อ , รับทีตะเว้อ

* ลิขสิทธิ์เพลง คนเย็นชา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top