เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ครั้งสุดท้าย


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ครั้งสุดท้าย - Supersub

เพลง : ครั้งสุดท้าย

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ดนตรี..1..Bars
1
นานเท่าไร
ที่เป็นเหมือนความว่างเปล่า
ในสายตาของเธออยู่อย่างนี้
นานเท่าไรที่ทำเพื่อเธอทุกที
แต่นับวันยิ่งมีแต่เลวร้าย
คำว่ารัก
ที่แลกด้วยความปวดร้าว
มันคงถึงคราว ที่มาสุดทาง
วันนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้าย
จบที่คำว่าพอต่อไปจะไม่รัก
มันหนักมันเหนื่อย
มาเกินพอแล้ว
ทนไปก็ไร้ความหมาย
บอกกับใจเอาไว้
วันพรุ่งนี้จะไม่รักเธอ
ลืมทุกอย่าง
จะลืมเรื่องราวทุกอย่าง
จะไม่จำว่าเคยเจ็บเพียงไหน
ลืมให้หมด
จะหมดน้ำตาเท่าไร
จะไม่ยอมช้ำใจอยู่อย่างนี้
คำว่ารัก
ที่แลกด้วยความปวดร้าว
มันคงถึงคราว สิ้นสุดกันที
วันนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้าย
จบที่คำว่าพอต่อไปจะไม่รัก
มันหนักมันเหนื่อย
มาเกินพอแล้ว
ทนไปก็ไร้ความหมาย
บอกกับใจเอาไว้
วันพรุ่งนี้จะไม่รักเธอ
ดนตรี..10..Bars
8...9...10
ต่อไปทุกวันจะไม่มีเธอ
ต่อไปทุกวันจะไม่รอเธอ
วันนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้าย
จบที่คำว่าพอต่อไปจะไม่รัก
มันหนักมันเหนื่อย
มาเกินพอแล้ว
ทนไปก็ไร้ความหมาย
บอกกับใจเอาไว้
วันพรุ่งนี้จะไม่รักเธอ
วันนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้าย
จบที่คำว่าพอต่อไปจะไม่รัก
มันหนักมันเหนื่อย
มาเกินพอแล้ว...
คอร์ดเพลง ครั้งสุดท้าย

Am
นานเท่าไหร่ ที่เป็นเหมือนควา
G
มว่างเปล่า ในสาย
F
ตาของเธออยู่อ
C
ย่าง
G
นี้

Am
นานเท่าไหร่ ที่ทำเพื่อเ
G
ธอทุกที แต่นับ
F
วันยิ่งมีแต่
C
เลว 
G
ร้าย

Am
คำว่ารักที่แลกด้วยคว
G
ามปวดร้าว มันคง
F
ถึงคราว ที่ม
G
าสุดทาง


 
วัน
F
นี้มันจะเป็นครั้ง
G
สุดท้าย จบที่คำว่า
Em
พอต่อไปจะไม่
Am
รัก

 
มันหนักมันเหนื่
G
อยมาเกินพอแ
F
ล้ว ทนไปก็ไร้ควา
G
มหมาย บอกกับใจเอา
Em
ไว้ วันพรุ่งนี้จะไ
Am
ม่รักเธอ
G
 


ดนตรี : / F / G / Am / Am /


Am
ลืมทุกอย่าง จะลืมเรื่องรา
G
วทุกอย่าง จะไม่
F
จำว่าเคยเจ็บเพี
C
ยงไ
G
หน

Am
ลืมให้หมด จะหมดน้ำ
G
ตาเท่าไหร่ จะไม่ย
F
อมช้ำใจอยู่อ
C
ย่าง
G
นี้

Am
คำว่ารัก ที่แลกด้วยค
G
วามปวดร้าว มันคง
F
ถึงคราว สิ้นสุ
G
ดกันที


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F / G / Am / Am / F / G / Em / G /


F
ต่อไปทุกวั
G
นจะไม่มีเ
Am
ธอ     
F
ต่อไปทุกวั
G
นจะไม่รอเ
Am
ธอ


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / F / G / Am / Am / ( 6 ครั้ง )/ F / G / Am /


เพลงอื่นๆของ Supersub
Alzheimer , Clock , Re-Make Love , การโคจรของดวงดาว [Baby Star] , กาลนิรันดร์ , ขม [Dojo Love Song] , ค้น , ครั้งสุดท้าย , คำถาม , ใจเธอคิดอะไร , เซนติเมตร (Centimeters) , ทาง , บรรเลง ครื้นเครง รื่นรมย์ , แผลเก่า , รอยยิ้ม , ฤดูเดียว , ลง , เลิศเลอ , หมดไป , อาการเดิม

* ลิขสิทธิ์เพลง ครั้งสุดท้าย และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top