เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คราม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คราม - บอดี้สแลม

เพลง : คราม

อัลบั้ม : คราม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมน
ค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสน
ส่วนลึกในใจคน ใครจะรู้จริง

ทะเลกว้างไกล และใครเล่าจะรู้ว่า
สุดเส้นขอบฟ้า ตรงที่แผ่นน้ำเป็นประกาย
ลึกลงจะเจออะไร จะมีสิ่งใด
ภายใต้แผ่นน้ำสุดไกลที่ซ่อนอยู่

ที่เธอเคยมองมันว่าดี เธอลองมองให้ดีๆ
ลองหยุดมองและลองคิดอีกที
ถ้าหากทุกสิ่งที่เห็น
ถ้าหากทั้งหมด นั้นเป็นภาพลวงตา

ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุด
สีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์
มันลึกเกินจะรู้

เธอจะอยู่หรือไป
สักวันถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ
ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน
มันไม่มีอะไรสวยงาม

สิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจ ที่ใครไม่เคยหยั่งถึง
ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราย
ที่สุดจะมีใครเข้าใจ ข้างในใจฉัน

ฟ้างดงามเพียงใด แต่อย่างไรมันก็ต้องมืดมน
ไม่ว่าใคร ต้องมีความจริงเก็บเอาไว้
อยู่ในใจของคน เธอรู้ใช่ไหม

ความจริงกับความฝัน ที่ยังค้นไม่เจอ
ฉันหวั่นใจ ถ้าในวันนั้น
ความเป็นจริง มันไปทำร้ายเธอ
ให้เธอเสียใจ

ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุด
สีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์
มันลึกเกินจะรู้

เธอจะอยู่หรือไป
สักวันถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ
ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน
มันไม่มีอะไรสวยงาม

สิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจ ที่ใครไม่เคยหยั่งถึง
ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราย
ที่สุดจะมีใครเข้าใจ ข้างในใจฉัน

ความลับสีคราม ไม่มีใครรู้
ใครเข้าใจคำตอบ ฉันคือใคร
ฟากฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย
ขอเพียงใครคนหนึ่ง คนนั้นที่เข้าใจที่สุดฉันคือใคร
และพร้อมที่จะก้าวผ่าน

เธอจะอยู่หรือไป
สักวันถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ
ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน
มันไม่มีอะไรสวยงาม

สิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจ ที่ใครไม่เคยหยั่งถึง
ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราย
ที่สุดจะมีใครเข้าใจ ข้างในใจฉัน

ความลับสีคราม ไม่มีใครรู้
ใครเข้าใจคำตอบ ฉันคือใคร
ฟากฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย
ขอเพียงใครคนหนึ่ง คนนั้นที่เข้าใจที่สุดฉันคือใคร
ใครกันพร้อมที่จะก้าวผ่าน ความจริงที่โหดร้าย

คอร์ดเพลง คราม

Em
ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมน ค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับ
Cadd9
สน ส่วนลึกในใ
Bm7
จคน ใครจะรู้จริง


ดนตรี : / Em7 / Em7 / Em7 / Em7 / Cadd9 / Cadd9 / Bm7 / Bm7 /


 
ทะ
Em7
เลกว้างไกล และใครเล่าจะรู้ว่า สุดเส้นขอบฟ้า ตรงที่แผ่นน้ำเป็นประก
Cadd9
าย

 
ลึกลงจะเจออะไร จะ
Bm7
มีสิ่งใดภายใต้แผ่นน้ำสุดไกลที่ซ่อนอยู่

Em7
ที่เธอเคยมองมันว่าดี เธอลองมองให้ดี ๆ ลองหยุดมองและลองคิดอีก
Cadd9
ที

 
ถ้าหากทุกสิ่งที่เห็น ถ้า
Bm7
หากทั้งหมด นั้นเป็นภาพลวงตา


Em7
ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุด
Cadd9
มนุษย์ มันลึกเกินจ
Bm7
ะรู้


** 
 
เธอจะอยู่หรือ
Em7
ไปสักวันถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ
Cadd9
 

 
ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่
Cadd9
างฝัน มันไม่มีอะ
Bm7
ไรสวยงาม

 
สิ่งที่อยู่ข้าง
Em7
ในหัวใจ ที่ใครไม่เคยหยั่งถึง

 
ถ้าหากตรงนั้นมันอัน
Cadd9
ตราย ที่สุดจ
Bm7
ะมีใครเข้าใจ ข้างในใจฉัน


ดนตรี : / Em7 / Em7 / Em7 / Em7 / Cadd9 / Cadd9 / Bm7 / Bm7 /


 
ฟ้างดงามเพียง
Em7
ใด แต่อย่างไรมันก็ต้องมืดมน ไม่ว่าใคร ต้องมีความจริงเก็บเอาไว้

 
อยู่ในใจขอ
Cadd9
งคน เธอรู้ใช่
Bm7
ไหม

 
ความจ
Em7
ริงกับความฝัน ที่ยังค้นไม่เจอ ฉันหวั่นใจ ถ้าในวันนั้น

 
ความเป็นจริง มันไปทำร้ายเ
Cadd9
ธอ ให้เธอเสีย
Bm7
ใจ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em7 / Em7 / Em7 / Em7 / Cadd9 / Cadd9 / Bm7 / Bm7 /


 
ควา
Em7
มลับสีคราม ไม่มีใครรู้ ใครเข้าใจคำตอบ
Cadd9
ฉันคือใคร ฟาก
Bm7
ฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย

Em7
ขอเพียงใครคนหนึ่ง คนนั้นที่เข้าใจที่สุด
Cadd9
ฉันคือใคร และ
Bm7
พร้อมที่จะก้าวผ่าน


( ซ้ำ ** )


 
ความ
Em7
ลับสีคราม ไม่มีใครรู้ ใครเข้าใจคำตอบ
C
ฉันคือใคร ฟาก
Bm
ฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย

Em7
ขอเพียงใครคนหนึ่ง คนนั้นที่เข้าใจที่สุด
Cmaj7
ฉันคือใคร ใครกัน
Bm7
พร้อมที่จะก้าวผ่าน ความจริงที่โหด
Em7
ร้าย


มิวสิควีดีโอเพลง คราม

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง คราม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top