เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ความงามที่แตกต่าง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ความงามที่แตกต่าง - อัสนี วสันต์ โชติกุล

เพลง : ความงามที่แตกต่าง

อัลบั้ม : รุ้งกินน้ำ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เห็นชายคนหนึ่ง เพิ่งลงจากเขา
เขาเดินมือเปล่า เข้ามาที่เมือง

แต่ชายคนหนึ่ง ออกจากเมืองฟ้า
เขาเดินเข้าป่า หลบความรุ่งเรือง...

ชีวิตคนสองคน ต่างเดินทางไปค้นหา
รอยเท้าที่ผ่านมา ก็เลยสวนกัน
คนเราทุกคน ต่างก็มีความนึกฝัน
ต่างมองเห็นคืนวัน ที่ต่างไป

(ต่างก็ไปตามเส้นทาง
ต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมาย ต่างกัน)
เดินสู่ความฝันที่เคย...ตั้งใจ
(ต่างกันเพียงแค่ที่มา
ต่างกันแค่เพียงที่จุดหมาย เท่านั้น)
เมื่อคนเราเกิดมา มองจากมุมที่ต่างกัน
ก็เลยเห็นความงาม ที่ต่างไป

ผู้ชายคนหนึ่งไม่เดินไปไหน
เขานั่งทำใจ อยู่เพียงผู้เดียว

ชีวิตคนทุกคน ต่างเดินทางไปค้นหา
รอยเท้าที่ผ่านมา ก็เลยสวนกัน
คนเราทุกคน ต่างก็มีความนึกฝัน
ต่างมองเห็นคืนวัน ที่ต่างไป

(ต่างก็ไปตามเส้นทาง
ต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมาย ต่างกัน)
เดินสู่ความฝันที่เคย...ตั้งใจ
(ต่างกันเพียงแค่ที่มา
ต่างกันแค่เพียงที่จุดหมาย เท่านั้น)
เมื่อคนเราเกิดมา มองจากมุมที่ต่างกัน
ก็เลยเห็นความงาม ที่ต่างไป

หลายคน หลายความเข้าใจ
หลายความ หลายคน...
หลายคน หลายความตั้งใจ ไม่เหมือนกัน

(ต่างก็ไปตามเส้นทาง
ต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมาย ต่างกัน)
เดินสู่ความฝันที่เคย...ตั้งใจ
(ต่างกันเพียงแค่ที่มา
ต่างกันแค่เพียงที่จุดหมาย เท่านั้น)

(ต่างก็ไปตามเส้นทาง
ต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมาย ต่างกัน)
เดินสู่ความฝันที่เคย...ตั้งใจ
(ต่างกันเพียงแค่ที่มา
ต่างกันแค่เพียงที่จุดหมาย เท่านั้น)

คอร์ดเพลง ความงามที่แตกต่าง

ดนตรี : / C G / C G / C G / C D / ( 2 ครั้ง )


 
เห็น
C
ชายคน
G
หนึ่ง เพิ่ง
C
ลงจาก
G
เขา เขา
C
เดินมือ
G
เปล่า เข้า
C
มาที่เ
D
มือง


ดนตรี : / C G / C G / C G / C D /


 
แต่
C
ชายคน
G
หนึ่ง ออก
C
จากเมือง
G
ฟ้า เขา
C
เดินเข้า
G
ป่า หลบ
C
ความรุ่ง
D
เรือง
C
     
G
 

 
ชี
Am
วิตคนสองคน ต่างเดิน
Bm
ทางไปค้นหา รอย
Am
เท้าที่ผ่านมา ก็เลย
C
สวนกัน

D
คนเราทุกคน ต่างก็
Em
มีความนึกฝัน ต่างมอง
C
เห็น คืนวันที่ต่าง
D
ไป


 
(
G
ไปตามเส้น
C
ทาง ต่างคนต่าง
G
มีจุดมุ่ง
Em
หมายต่างกัน ) 
C
เดินสู่ความ
G
ฝันที่เ
Em
คยตั้งใ
D

 
( ต่างกัน
G
เพียงแค่ที่
C
มา ต่างกันแค่
G
เพียงที่จุด
Em
หมายเท่านั้น )

 
เมื่อ
D
คนเราเกิดมา มองจาก
Em
มุมที่ต่างกัน ก็เลย
C
เห็นความงามที่ต่าง
D
ไป


 
ผู้
C
ชายคน
G
หนึ่ง ไม่
C
เดินไป
G
ไหน เขา
C
นั่งทำ
G
ใจ อยู่
C
เพียงผู้
D
เดียว
C
     
G
 

 
ชี
Am
วิตคนทุกคน ต่างเดิน
Bm
ทางไปค้นหา รอย
Am
เท้าที่ผ่านมา ก็เลย
C
สวนกัน

D
คนเราทุกคน ต่างก็
Em
มีความนึกฝัน ต่างมอง
C
เห็นคืนวันที่ต่าง
D
ไป


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em / A7 / Em / A7 /


Em
 หลายคน หลาย
A7
ความเข้าใจ
Em
 หลายความหลาย
A7
คน

Em
 หลายคน หลาย
A7
ความ ตั้งใจ
Am
 ไม่เหมือน 
D
กัน


** 
 
(
G
ไปตามเส้น
C
ทาง ต่างคนต่าง
G
มีจุดมุ่ง
Em
หมายต่างกัน ) 
C
เดินสู่ความ
G
ฝันที่เ
Em
คยตั้งใ
D

 
( ต่างกัน
G
เพียงแค่ที่
C
มา ต่างกันแค่
G
เพียงที่จุด
Em
หมายเท่านั้น
D
 )


( ซ้ำ ** )


มิวสิควีดีโอเพลง ความงามที่แตกต่าง

เพลงอื่นๆของ อัสนี วสันต์ โชติกุล
So sad , ก็เคยสัญญา , กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร [ฉบับย่อ] , กุ้มใจ , เกี่ยวก้อย , ใกล้ ไกล , ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป , ข้าวเย็น , คงเดิม , คนสุดท้าย , คนหลายใจ , คนหัวใจสิงห์ , ความงามที่แตกต่าง , คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ , จะพยายาม , จินตนาการ , เจ็บแต่ดี , เจ้าสาวที่กลัวฝน , ฉันเสียดาย , ฉันเอง , เชียร์ขาดใจ , ใช่เธอจริงๆ , โซ แซด (So Sad) , โซแซด So Sad , ดอกไม้พลาสติก , ดาวล้อมเดือน , ดิน น้ำ ลม ไฟ , เด็กเลี้ยงแกะ , ได้อย่างเสียอย่าง , ตาอยู่ , ทั้งทั้งที่รู้ , ทำดีได้ดี , ทำไม , ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ , ทุกข์ไม่เวันวันราชการ , เธอ (มาจากไหน) , เธอปันใจ , น้ำเอยน้ำใจ , บังอรเอาแต่นอน , บังเอิญติดดิน , บางอ้อ , บ้าหอบฟาง , เป็นยักษ์เป็นมาร , ผักชีโรยหน้า , พิรุธ , พูดลอยลอย , เพลงของเขา , เพลงป่า , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่จบ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้ , ยิ่งสูงยิ่งหนาว , ยินดีไม่มีปัญหา , ยินยอม , ยืนหยัดยืนยง , รักใครไม่เป็น , รักชนะทุกอย่าง , รักเธอเสมอ , รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง , รับไม่ไหว , ร่ำไร , รุ้งกินน้ำ , รู้เลย , เรา สองสาม คน , เราสองสามคน , ลงเอย , ลักไก่ , ลาก่อน , ลูกผู้ชาย , เล็กลง , วัวลืมตัว , โศกเศร้าเสียเหลือเกิน (So Sad) , สับปะรด , สำเนียงประชาธิปไตย , สิทธิ์ของเธอ , สุขใจ , สู้สุดใจ , ห้องของฉัน , หัวใจสะออน , เหลือเก็บ เหลือจ่าย , อเมริกา , อยากจะลืม , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากให้อยู่ด้วยไหม , อย่าเลย ขอบใจ , ไอเลิฟยู

* ลิขสิทธิ์เพลง ความงามที่แตกต่าง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top