เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ความรัก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ความรัก - บอดี้สแลม

เพลง : ความรัก

อัลบั้ม : คราม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

วันที่ความเจ็บช้ำมันทำลายหัวใจ
วันที่คำว่ารักมันได้ผลักฉันล้มลง
วันนั้นฉันเคยคิดว่าชีวิตฉัน
มันคงหมดความหมาย

พอน้ำตามันไหล จนไม่มีเหลืออยู่
พอฉันได้เรียนรู้ ก้าวผ่านคำว่าแพ้พ่าย
คำว่ารักที่เคยทำให้ฉันล้มลง ที่จริงไม่ใช่

มันแค่ผลักให้ฉันก้าวเดินต่อไปอีกครั้ง
เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไร
มันยังคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็นไป
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ
ไม่เคยจะเสียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ

เวลาที่เชื่องช้ามันก็ยังหมุนไป
เก็บเกี่ยววันร้ายๆ เตือนจิตใจให้จำ
รักที่มันต้องจบ แม้ว่ายังไงมันก็ยังสวยงาม

และที่สุดชีวิตต้องเดินต่อไปอีกครั้ง
เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไร
มันยังคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็นไป
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ
ไม่เคยจะเสียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ

หากย้อนคืนวันเวลาได้อีกครั้ง
อย่างไร ฉันก็จะยอมให้เป็นเหมือนเดิม
จะรักเธอเหมือนที่เคยทำ
รับความเป็นไป จนถึงนาทีสุดท้าย

เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไร
มันยังคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็นไป
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ
ไม่เคยจะเสียดาย

เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไร
มันยังคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็นไป
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ
ไม่เคยจะเสียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ

ไม่เคยเสียดาย

ทำเพื่อใครสักคน ฉันได้ทำเพื่อความรัก
ร้องให้ใครสักคน ฉันก็ร้องจากหัวใจ
รักที่มันต้องจบ มันก็ยังงดงามฉันยังจำไว้

คอร์ดเพลง ความรัก

ดนตรี : / Bm7 / F#m7 / Bm7 / F#m7 / ( 2 ครั้ง )


 
วันที่ความเจ็บ
Bm7
ช้ำมันทำลายหั
F#m7
วใจ วันที่คำว่า
Bm7
รักมันได้ผลักฉัน
F#m7
ล้มลง

 
วันนั้นฉันเคย
Gmaj7
คิดว่าชีวิตฉัน 
A
มันคงหมดความ
Bm7
หมาย  
F#m
 

 
พอน้ำตามันไ
Bm7
หลจนไม่มีเหลือ
F#m7
อยู่ พอฉันได้เรียน
Bm7
รู้ก้าวผ่านคำว่า
F#m7
แพ้พ่าย

 
คำว่ารัก
Gmaj7
ที่เคยทำให้ฉันล้ม
A
ลง ที่จริงไม่
Bm7
ใช่      
F#m7
   มันแค่ผลักให้
Gmaj7
ฉันก้าวเดินต่อไ
A
ป อีกครั้ง


Bm7
เมื่อก่อนเคยรักมากเท่า
F#m
ไหร่ มันยังคงรักมากเท่า
G
นั้น แต่ชี
A
วิตมันต้องเป็นไป

Bm7
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่
F#m
สุด มันยังคงรักเธอสุด
G
หัวใจ ไม่เคยจะเ
A
สียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ


ดนตรี : / Bm7 / F#m7 / Bm7 / F#m7 /


 
เวลาที่เชื่อง
Bm7
ช้ามันก็ยังหมุน
F#m7
ไป เก็บเกี่ยววันร้า
Bm7
ยร้าย เตือนจิตใจใ
F#m7
ห้จำ

 
รักที่มันต้อง
Gmaj7
จบ แม้ว่ายังไ
A
ง มันก็ยังสวย
Bm7
งาม    
F#m7
 และที่สุด
Gmaj7
ชีวิตต้องเดินต่อไ
A
ป อีกครั้ง


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm7 / Dsus2 / G / A / ( 2 ครั้ง )


 
หากย้อนคืน
G
วันเวลาได้อีกครั้
Gm
ง อย่างไรฉัน
Bm7
ก็จะยอมให้เป็นเหมือน
B7
เดิม

 
จะรักเธอเห
Em7
มือนที่เคยทำรับ
F#m
ความเป็นไป จน
Bbmaj7
ถึงนาทีสุดท้าย


Bm7
เมื่อก่อนเคยรักมากเท่า
F#m
ไหร่ มันยังคงรักมากเท่า
G
นั้น แต่ชี
A
วิตมันต้องเป็นไป

Bm7
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่
F#m
สุด มันยังคงรักเธอสุด
G
หัวใจ ไม่เคยจะเ
A
สียดาย


( ซ้ำ * )


 
( ทำเพื่อใครสัก
Bm7
คน ฉันได้ทำเพื่อ
Dsus2
ความรัก ร้องให้ใครสัก
G
คน ฉันก็ร้องจาก
A
หัวใจ )

 
( วันที่ต้องลา
Bm7
จาก คงต้องมีสั
Dsus2
กวัน ฉันจำเอาไ
G
ว้ )   
A
 

 
ทำเพื่อใครสัก
Bm7
คน ฉันได้ทำเพื่อ
Dmaj7
ความรัก ร้องให้ใครสัก
Gmaj7
คน ฉันก็ร้องจาก
A
หัวใจ

 
รักที่มันต้อง
Bm7
จบ มันก็ยังงด
Dmaj7
งาม ฉันยังจำไ
G
ว้


มิวสิควีดีโอเพลง ความรัก

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ความรัก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top