เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คำต้องห้าม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คำต้องห้าม - ลาบานูน

เพลง : คำต้องห้าม

อัลบั้ม : 24 ชั่วโมง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

สุดท้ายก็เลิกกัน และฉันไม่เหลือใคร
ครึ่งชีวิตหายไปแค่ข้ามคืน
จากคนรักฉัน กลายเป็นคนอื่น
ที่เธอคงไม่อยากจำ

ความรู้สึกดีดีจากนี้ต้องเก็บไว้
รักที่อยู่ในใจมันกลายเป็นคำต้องห้าม
หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
เธอคงมองว่ามันไม่มีค่าเลย
กับเธอฉันเป็นคนอื่นแล้ว

ลมหายใจยังมี วันนี้ยังไม่ตาย
แต่จะอยู่เพื่อใครไม่รู้เลย
อยากกลับไปรักกันเหมือนที่เคย
คงทำได้เพียงในฝัน

ความรู้สึกดีดีจากนี้ต้องเก็บไว้
รักที่อยู่ในใจมันกลายเป็นคำต้องห้าม

หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
เธอคงมองว่าไม่มีค่าอะไรเลย
กับเธอฉันเป็นคนอื่นแล้ว

มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้

หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
เธอคงมองว่าไม่มีค่าอะไรเลย
วันนี้ไม่มีสิทธิ์พูดว่ารักเธอ

จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ได้แต่ยอมรับมัน ต่อให้ใจยังรัก
เธอก็คงไม่มีเยื่อใยให้กับฉัน
เธอไม่รักกันฉันเข้าใจ
ไม่มีเธอเหมือนเดิม ฉันเข้าใจ

คอร์ดเพลง คำต้องห้าม

ดนตรี : / Em / C / Am / B /


 
สุดท้ายก็เ
Em
ลิกกัน และฉันไม่
Bm
เหลือใคร

 
ครึ่งชี
Am
วิตหายไปแค่
D
ค่ำคืน จากคน
G
รักฉันกลายเป็นคน
Em
อื่น ที่เธอคงไ
B
ม่อยากจำ


 
ความ
Am
รู้สึกดีดี จาก
Em
นี้ต้องเก็บไว้ รักที่
Am
อยู่ในใจ มันก
D
ลายเป็นคำต้องห้าม


** 
 
หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธ
G
อ จากนี้
Em
ไปเราไม่ใช่คนรัก
Bm
กัน

 
ไม่มี
C
วันเหมือ
D
นเคย ต่อให้ใจ
G
ยังรัก เธอคง
Em
มองว่ามันไม่มีค่า
Bm
เลย กับเ
C
ธอฉันเป็
D
นคนอื่น
Em
แล้ว


 
ลมหายใจ
Em
ยังมี วันนี้ยัง
Bm
ไม่ตาย

 
แต่จะอ
Am
ยู่เพื่อใครไม่รู้
D
เลย อยากกลับไ
G
ปรักกันเหมือน
Em
ที่เคย คงทำได้เ
B
พียงในฝัน


( ซ้ำ * )


 
หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธ
G
อ จากนี้
Em
ไปเราไม่ใช่คนรัก
Bm
กัน

 
ไม่มี
C
วันเหมือ
D
นเคย ต่อให้ใจ
G
ยังรัก เธอคง
Em
มองว่ามันไม่มีค่าอะไร
Bm
เลย กับเ
C
ธอฉันเป็
D
นคนอื่น
Em
แล้ว


ดนตรี : / Em / C / Am / B /

ดนตรี : / Em / C / Am / B / Am / Em / Am / D /


ดนตรี : /  


 
หมดสิทธิ์จะพูดว่ารั
G
กเธอ จากนี้ไ
Em
ปเราไม่ใช่คนรักกั
Bm

 
ไม่มี
C
วันเหมือนเ
D
คย ต่อให้ใ
G
จยังรัก เธอค
Em
งมองว่าไม่มีค่าอ
Bm
ะไรเลย

 
วัน
C
นี้ไม่มีสิทธิ์
D
พูดว่ารักเ
G
ธอ จากนี้
Em
ไปเราไม่ใช่คน
Bm
รักกัน ได้แต่ย
C
อมรับมั
D

 
ต่อให้ใ
G
จยังรัก เธอก็
Em
คงไม่มีเยื่อใยให้กั
Bm
บฉัน

 
เธอไ
C
ม่รักกั
D
นฉันเข้
Em
าใจ ไม่มี
C
ทางเหมือนเ
D
ดิม ฉันเข้าใ
Em


มิวสิควีดีโอเพลง คำต้องห้าม

เพลงอื่นๆของ ลาบานูน
191 , Help Me Please , Missed Call , Siam center , ของเด็กเล่น , คนกลางคืน , คนดีที่ฉันรัก , คนตัวดำ , คนอบอุ่น , ความดีที่ไม่อยากทำ , ความภักดี , ความรู้สึก , คำต้องห้าม , คำพูด (เกินจริง) จากหัวใจ , คิดในใจ , ใครจะทำไม , ใจกลางเมือง , ใจง่าย , ฉันก็คง , เชือกวิเศษ , ซื่อ , ดอกฟ้า , เด็กวานซืน , ตายดาบหน้า , ตายเปล่า , ตุ๊กตาล้มลุก , ถูกทุกข้อ , เท่าเดิม , นมสด , นางงามจักรวาล , บังอาจรักเธอ , ปฏิทิน , ประกันชั้นสาม , เป็นตายร้ายดี , ผู้ชายบ้านนอก , ผู้ร้ายปากแข็ง , ฝันหวาน , ฝากความคิดถึง , พนักงานดับเพลิง , พรุ่งนี้รวย [สั้น] , พรุ่งนี้รวย , พลังงานจน , พลัดพราก , เพ้อ , เพื่อนใหม่ , เพื่อนใหม่ , แพ้ทาง , แฟนเก่า , มิส คอล (Missed Call) , มิสด์ คอล (Missed Call) , ไม่กล้าพอ , ไม่รู้ไม่ชี้ , ยาม , ยาม_191 , รอ , รักแท้ , รักเธอทุกวัน , รักอยู่หนใด , รางวัลปลอบใจ , ลูกบอล , โลกมีไว้เหยียบ , ศึกษานารี , สตั๊นท์แมน , สตั้นแมน (ตัวแสดงแทน) , สัญญาหน้าหนาว , สามล้อ , สายน้ำ , หนักใจ , หัวใจคนอื่น , เหตุผลที่หายใจ , อมยิ้ม , อย่าลำบาก , อารีย์ , แอบรัก

* ลิขสิทธิ์เพลง คำต้องห้าม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top