เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คำถามที่ไม่มีคำตอบ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คำถามที่ไม่มีคำตอบ - ฟลัวร์

เพลง : คำถามที่ไม่มีคำตอบ

อัลบั้ม : Tales

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

วันและคืนที่ฉันและเธอเคยผูกพัน

แต่แล้วไม่นานทุกอย่างเปลี่ยนผัน

อยากรู้ทำไม ถึงทำให้เธอต้องจากไป

ผิดเพราะอะไร ทำพลาดอะไร อยากรู้....ให้เธอหมดไม่เหลือให้ใคร

แม้ใจก็ให้ไปหมดทุกอย่าง

ยังเป็นสิ่งติดค้างเรื่อยมา

อย่างน้อยให้รู้ฉันควรทำเช่นไรได้ไหม...ช่วยบอกกับฉันสักที

จะรักไม่รักอย่างไร

ฉันยอม...คำตอบจะเป็นเช่นไร

อยากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจากไปไม่รู้ทำไม จึงทำให้เธอไกลห่างไป

ผิดพลาดอะไรก็ยังไม่รู้

อยากได้อะไร ก็ยอมให้เธอจนหมดใจ

แต่เพราะอะไร บอกให้เข้าใจได้ไหมเธอยังอยู่ยังฝันในใจ

ฉันยอมให้เธอไปไม่ได้....

ยังคอยหลอก คอยหลอนเรื่อยมา

อย่างน้อยให้รู้ฉันควรทำเช่นไรได้ไหม...ช่วยบอกกับฉันสักที

จะรักไม่รักอย่างไร

ฉันยอม...คำตอบจะเป็นเช่นไร

อยากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจากไปเธอยังอยู่ยังฝันในใจ

ฉันยอมให้เธอไปไม่ได้....

ยังคอยหลอก คอยหลอนเรื่อยมา

อย่างน้อยให้รู้ฉันควรทำเช่นไรได้ไหม...ช่วยบอกกับฉันสักที

จะรักไม่รักอย่างไร

ฉันยอม...คำตอบจะเป็นเช่นไร

อยากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจากไปอยากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจากไป

อยากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจากไปโฮวววววววว..........


คอร์ดเพลง คำถามที่ไม่มีคำตอบ

ดนตรี : / E / A / E / A / ( 2 ครั้ง )


E
วันและคืน ที่
A
ฉันและเธอเคยผูกพัน แต่
E
แล้วไม่นาน ทุก
Am
อย่างเปลี่ยนผัน

 
อยาก
E
รู้ทำไม ถึง
A
ทำให้เธอต้องจากไป ผิดเ
E
พราะอะไร ทำพลาดอะไร อย
Am
ากรู้


C#m
ให้เธอหมดไม่
C#mM7
เหลือให้ใคร แม้ใ
C#m7
จ ก็ให้ไปหมดทุก
F#m
อย่าง

C#m
ยังเป็นสิ่งติด
C#mM7
ค้างเรื่อยมา อย่า
C#m7
งน้อยให้รู้ฉันควรทำเช่นไ
A


** 
 
ได้ไ
E
หม ช่วย
F#m
บอกกับฉัน
G#m
สักที จะ
Am
รักไม่รักอย่างไร

 
ฉันย
E
อม คำ
F#m
ตอบจะเป็นเช่น
G#m
ไร อยาก
Am
รู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจากไป


ดนตรี : / E / A / E / A /


E
ไม่รู้ทำไม ถึง
A
ทำให้เธอไกลห่างไป ผิด
E
พลาดอะไร ก็
Am
ยังไม่รู้

 
อยากไ
E
ด้อะไร ก็ย
A
อมให้เธอจนหมดใจ แต่เ
E
พราะอะไร บอกให้เข้าใจได้
Am
ไหม


C#m
เธอยังอยู่ยัง
C#mM7
ฝังในใจ ฉัน
C#m7
ยอม ให้เธอไปไม่
F#m
ได้

C#m
ยังคอยหลอกคอย
C#mM7
หลอนเรื่อยมา อย่าง
C#m7
น้อยให้รู้ฉันควรทำเช่นไ
A


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / E / A / E / A / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


E
     
F#m
        
G#m
     อย
Am
ากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอจาก
E
ไป  
F#m
        
G#m
     อย
Am
ากรู้แค่เพียงเหตุผลที่เธอ
E
จากไป


เพลงอื่นๆของ ฟลัวร์
กันและกัน , คนที่รออยู่ , ความหลัง , คำถามที่ไม่มีคำตอบ , ใครบางคนจากบนฟ้า , ฉัน , ตื่น , ที่รัก , เธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไป , บ่ม , ปล่อยไปตามหัวใจ , เปลี่ยน , เปลือก , เผชิญ , ฟากฟ้า , ไม่แคร์ , ยื้อ , เรื่องเดียว , ฤดูที่ฉันเหงา , ลอง , สั้น , สุริยุปราคา , หยั่งรู้ , อย่า , อะไร , ฮันนีมูน (Honeymoon)

* ลิขสิทธิ์เพลง คำถามที่ไม่มีคำตอบ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top