เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คำยินดี


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คำยินดี - Klear

เพลง : คำยินดี

อัลบั้ม : The Storyteller

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใส
ยินดีที่เธอได้พบเจอ
คนที่ดี คนที่ควรคู่รักของเธอ
คนที่เข้ากันมากกว่าฉัน

ฉันหวังจะยืนที่ตรงนั้นข้างๆ เธอ
ได้เดินร่วมทางกันเหมือนเดิม
แต่ก็รู้น่าเสียใจเมื่อมันสายเกิน
ไม่มีแล้วที่เคยรักกัน

ในวันนี้มีเพียงถ้อยคำส่งท้าย
ลาก่อนรักที่เคยงดงาม
ไม่โกรธเคืองเธอเลยมีแค่คำยินดี
และคำอวยพรจากฉันให้เธอ

ขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจ
ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุกอย่าง
ขอให้ความรักเขาและเธอไม่มีจืดจาง
มีเขาเคียงข้างไม่มีความทุกข์ใด

ขอให้ความรักดีกว่าที่ฝัน
ไม่มีเปลี่ยนผันรักกันหมดหัวใจ
ขอให้เธอนั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป
ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ
และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม

ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยยิ้มที่ให้ไป
ไม่มีใครรู้ความเป็นจริง
ว่าฉันฝืนเก็บเรื่องความรู้สึกทุกสิ่ง
กดมันไว้จนใจปวดร้าว

ขอให้ความรักดียิ่งกว่าที่ฝัน
ขอให้คนนั้นดีกว่าฉันทุกอย่าง
ให้เขาคอยรัก คอยดูแล คอยอยู่เคียงข้าง
แบบที่ฉันเองไม่เคยทำให้เธอ

ขอให้คาดหวังแล้วไม่ต้องผิดพลั้ง
ไม่เหมือนความหลังที่เธอเคยพบเจอ
ขอให้คราวนี้ได้อย่างใจเธออยู่เสมอ
ถึงแม้ฉันยังมีแต่เธอ
และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม

ขอให้เธอนั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป
ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ
และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม

คอร์ดเพลง คำยินดี

ดนตรี : / Eb / Bbsus2 / Eb / Bbsus2 /


Eb
ฉันมายินดีให้กับ
Bbsus2
รักที่สดใส 
Eb
ยินดีที่เธอได้พ
Bbsus2
บเจอ

 
คนที่
Dsus4
ดี       ค
D
นที่ควรคู่
Gm
รักของเ
F
ธอ คนที่เ
Cm
ข้ากันมากกว่า
F
ฉัน

Ebsus2
ฉันหวังจะยืนที่ตรง
Bbsus2
นั้นข้างข้างเธอ 
Ebsus2
ได้เดินร่วมทางกันเหมือน
Bbsus2
เดิม

 
แต่
Dsus4
ก็รู้        
D
น่าเสียใจเมื่
Gm
อมันสายเ
F
กิน ไม่มีแ
Cm
ล้วที่เคยรักกั
F


 
ใน
Ebmsj7
วันนี้    มีเ
Dm
พียงถ้อยคำส่งท้าย ลาก่อ
Ebmaj7
นรักที่เคยงด
Bbsus2
งาม

 
ไม่
Cm
โกรธเคืองเธอเลย มี
Dm
แค่คำยินดี และ
Eb
คำอวยพรจากฉันให้เธ
F


 
ขอให้ความ
Bb
รักมีแต่ความสุข
Dm
ใจ ไม่ว่าสิ่งไ
Gm
หนเข้ากันหมดทุกอ
Dm
ย่าง

 
ขอให้ความ
Ebmaj7
รัก เขาและเธอไม่มี
Dm
จืดจาง มีเขาเคียง
Cm
ข้างไม่มีความทุกข์ใ
F

 
ขอให้ความ
Bb
รัก ดียิ่งกว่าที่
Dm
ฝัน   ไม่
D
มีเปลี่ยน
Gm
ผันรักกันหมดหัว
Dm
ใจ

 
ขอ
Fm
ให้     
Bb
เธอ  
Ebmaj7
นั้นได้คู่เคียงกันต
Dm
ลอดไป ถึงแม้ฉัน
C
ยังไม่เปลี่ยนใจ

 
และ
Cm
รักได้เพียงแต่เธ
F
ออยู่เหมือนเดิม


ดนตรี : / Ebsus2 / Bbsus2 / ( 2 ครั้ง )


Ebsus2
ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอย
Bbsus2
ยิ้มที่ให้ไป  
Ebsus2
ไม่มีใครรู้ความเป็
Bbsus2
นจริง

 
ว่าฉั
Dsus4
นฝืน     เ
D
ก็บเรื่องความ
Gm
รู้สึกทุก
F
สิ่ง กดมัน
Cm
ไว้จนใ
F
จปวดร้
Bb
าว  
F
 


ดนตรี : / Bb / Dm / Gm / Dm / Ebmaj7 / Dm / Cm / F /


 
ขอให้ความ
Bb
รักดียิ่งกว่าที่
Dm
ฝัน ขอให้คน
Gm
นั้นดีกว่าฉันทุกอ
Dm
ย่าง

 
ให้เขาค
Ebmaj7
อยรัก คอยดูแลและอยู่เ
Dm
คียงข้าง แบบที่ฉัน
Cm
เองไม่เคยทำให้เธ
F

 
ขอให้คาดห
Bb
วังแล้วไม่ต้องผิด
Dm
พลั้ง ไม่เหมื
D
อนความห
Gm
ลังที่เธอเคยพบ
Dm
เจอ

 
ขอ
Fm
ให้     
Bb
คราว
Ebmaj7
นี้ได้อย่างใจเธออยู่
Dm
เสมอ ถึงแม้ฉัน
C
ยังมีแต่เธอ

 
และ
Cm
รักได้เพียงแต่เ
F
ธออยู่เหมือนเดิม


ดนตรี : / Bb / Dm D / Gm / Dm /


 
ขอ
Fm
ให้     
Bb
เธอ  
Ebmaj7
นั้นได้คู่เคียงกันต
Dm
ลอดไป ถึงแม้ฉัน
C
ยังไม่เปลี่ยนใจ

 
และ
Cm
รักได้เพียงแต่เธ
F
ออยู่เหมือนเดิม


ดนตรี : / Ebsus2 / Bbsus2 / Ebsus2 / Bbsus2 /


มิวสิควีดีโอเพลง คำยินดี

เพลงอื่นๆของ Klear
Hear Me , One Way , Stay Alive , กระโดดกอด , ไกล , ขอสักคน , คนในฝัน , ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย , ความทรมานที่แสนมีความสุข , คำยินดี , จะรักหรือจะร้าย , จักรวาล กาลนิรันดร์ , จักรวาล..กาลนิรันดร์ , ฉันอยู่ตรงนี้ข้างๆ เธอ , ดั่งดวงดาว , ดั่งฝันฉันใด , แด่เธอที่รัก , ที่ปลอดภัย , เธอมัน , เธออยู่ที่ไหน , นาทีสุดท้าย , เนเวอร์ เซย์ กูดบาย (Never Say Goodbye) , ไบร์ตเทอร์ เดย์ (Brighter Day) , ปม , ไป , ผีเสื้อที่หายไป , พ้นผ่าน , พันหมื่นเหตุผล , เพลงนี้ (ใครบางคนแต่งให้เธอ) , เพื่อเธอ ฉันยอม , แพ้ใจ , ไม่อยากหายใจ , ร่มสีเทา , รักไม่ต้องการเวลา , รักให้ตาย , รูปวาดบนภาพถ่าย , เล่นของสูง , ไว้ใจ , สิ่งของ , สิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา , สุดฤทธิ์สุดเดช , เสมอตลอดมา , หนี , หลังจากเธอ , หลับตา กลั้นใจ จากลา , หาย , เหมือนในวันเก่า , ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน , อดทนกับความเหงา , อธิษฐาน , อาจจะเป็นเธอ

* ลิขสิทธิ์เพลง คำยินดี และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top