เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... - Taxi

เพลง : คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่เจอะเจอกันกับฉัน คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เหงาใจ
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่มีใครให้ทะเลาะ ไปไหนแล้วไม่มีไหล่ให้เกาะ แล้วเธอคิดถึงใคร

ฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดัง เธอโดดมานั่งตักฉัน ฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกัน ที่ปลอบไปขำไป
ฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลย ไม่อบอุ่นได้อย่างนั้น ฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากัน แล้วเธอคิดถึงใคร

* เมื่อเราต้องห่าง ยิ่งนานนาน อาจลืมกัน เลยไม่แน่ใจ

** ตอบหน่อยได้ไหม ตอบฉันหน่อย ว่าเธอคิดถึงกัน
ไม่ต้องหวาน ต้องแหววหรอก อยากถามแค่ให้เธอ
ตอบหน่อยได้ไหม ตอบฉันก่อน ว่าเธอคิดถึงฉัน อย่างที่ฉัน มันคิดถึง คอยเธอกลับมา

เพราะฉันคิดถึงเธออยู่ทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้า หันหัวก็หันไปเจอรูปเรา บนหัวนอน
เสียงวิทยุก็คอยเล่นเพลง ที่เธอชอบฟังกี่ครั้ง ถึงฉันไม่ชอบก็ยังนั่งฟัง เพราะมันคิดถึงเธอ

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ * , ** )

คอยเธอกลับมา ก็มันคิดถึงเธอ

คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...

ดนตรี : / G / Em / C / D / ( 3 ครั้ง )


G
คิดถึงฉัน
Em
ไหมเวลาที่เ
C
ธอ ไม่เ
D
จอะเจอกันกับ
G
ฉัน คิดถึงฉั
Em
นไหมเวลาที่
C
เธอ
D
เหงาใจ

G
คิดถึงฉันไ
Em
หมเวลาที่เ
C
ธอ ไม่
D
มีใครให้ทะเลาะ
G
ไปไหนแล้วไ
Em
ม่มีไหล่ให้เก
C
าะ แล้วเ
D
ธอคิดถึงใคร


ดนตรี : / G / Em / C / D /


G
ฟ้าร้องทุก
Em
ครั้งมันส่งเสียงดั
C
ง เธอโด
D
ดมานั่งตัก
G
ฉัน ฉันก็ทุ
Em
เรศตัวเองเหมือนกั
C
น ที่ปล
D
อบไปขำไป

G
ฉันรู้ว่า
Em
ฉันไม่เอาไหนเล
C
ย ไม่อ
D
บอุ่นได้อย่าง
G
นั้น ฟ้าร้องครั้
Em
งนี้ไม่เจอหน้า
C
กัน แล้วเ
D
ธอคิดถึงใคร


Am
 
Bm
เราต้อง
Em
ห่าง ยิ่งนาน
C
นาน อาจลืม
A7
กัน เลยไม่แน่
D
ใจ


** 
ตอบหน่อยได้ไ
G
หม ตอบฉันหน่อย ว่า
Em
เธอคิดถึงกัน

ไม่ต้อง
Am
หวาน ต้องแหววหรอก อยาก
D
ถามแค่ให้เธอ

ตอบหน่อยได้ไ
G
หม ตอบฉันก่อน ว่
Esus4
าเธอคิดถึง
E
ฉัน อย่าง
Am
ที่ฉัน มันคิด
D
ถึง คอยเธอกลับ
C
มา


G
เพราะฉันคิด
Em
ถึงเธออยู่ทุก
C
วัน ตั้งแ
D
ต่ตื่นนอนแต่เ
G
ช้า หันหัว
Em
ก็หันไปเจอรูป
C
เรา
D
บนหัวนอน

G
เสียงวิท
Em
ยุก็คอยเล่นเพ
C
ลง ที่เ
D
ธอชอบฟังกี่ค
G
รั้ง ถึงฉันไ
Em
ม่ชอบก็ยังนั่ง
C
ฟัง เพราะมั
D
นคิดถึงเธอ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / G / Em / C / D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


G
 
Em
 
C
 
D
คอยเธอกลับ
G
มา 
Em
 
C
  ก็
D
มันคิดถึงเ
G
ธอ


มิวสิควีดีโอเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...

เพลงอื่นๆของ Taxi
90 , Hero [I want to be your Hero] , Hey Hey , ก็รักกับเขาเหอะ , กอดใจไม่กอดคอ , ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอ , โกรธไม่ลง , ขอโทษนะคนดี , ความรู้รอบตัว , ความหวังยังสวย , คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... , แค่นั้นเอง , ใคร , จากคนเลวที่รักเธอ , เจ้าชู้ยักษ์ , โชคดีที่รักเธอ , ซุปเปอร์สตอ , ทำบ้าๆแบบนั้นทำไม , เธอรักฉันไหม , นางฟ้ากับควาย , น่านี่น่าว , เนรคุณ , ปาร์ตี้ อีกแล้ว , ปีศาจหลงทาง , ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ , ไม่ใช่หนุมาน , ไม่รักเธอ [จะรักใคร] , ไม่สบาย , ไม่หล่อ ขอแฟน , ไม่เอาไม่ยอม , ร้องไห้ทำไม , รักเธอคนเดียว , ลุยเลย , แล้วจะไปหา , แล้วแต่คนชอบ , วันพุธ , สวยข้ามซอย , หนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่ง , หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด , ให้มันถึงใจ , อบายมุข , อยากเปลี่ยนแฟนไหม , อรวรรณ , อะไรอย่างเงี้ยะ

* ลิขสิทธิ์เพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top