เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คู่แท้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คู่แท้ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : คู่แท้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

แล้ววันหนึ่ง เธอนั้น ก็มา
ฉันรู้สึก เธอนั้น คุ้นตา
เหมือนบางสิ่ง ฉุดฉัน
ดึงเธอ เข้าหา
ให้มารัก แหละรู้ใจ กัน
ตั้งแต่เจอะ
เรานั้น คุ้นเคย
เหมือนรู้จัก
มาแล้ว เนิ่นนาน
ถ้าจะบอก เหตุผล
เรื่องเธอ กับฉัน
ก็ไม่เห็น จะมี ข้อไหน
บางครั้ง ฉันคิดเอง
ว่าฟ้า สร้างเรามา
อย่างตั้งใจ
ฉันเป็นของของเธอ
คู่แท้ ที่หากันเจอ
ไม่ว่าครั้งไหน
ไม่ว่าชาติไหน
ฉันเป็นของของเธอ
ถูกสร้าง เอาไว้เพื่อเธอ
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉัน
ตลอดไป

ถ้าเราต่าง ไม่หัน มามอง
พลาดทุกอย่าง
เพียงเสี้ยว นาที
ถ้าไม่ถูก ขีดไว้
ให้เป็น อย่างนี้
เราจะหันมาเจอะกัน ได้ไหม
บางครั้ง ฉันคิดเอง
ว่าฟ้า สร้างเรามา
อย่างตั้งใจ
ฉันเป็นของของเธอ
คู่แท้ ที่หากันเจอ
ไม่ว่าครั้งไหน
ไม่ว่าชาติไหน
ฉันเป็นของของเธอ
ถูกสร้าง เอาไว้เพื่อเธอ
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉัน
ตลอดไป

ฉันเป็นของของเธอ
ถูกสร้าง เอาไว้เพื่อเธอ
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉัน
ให้เธอรัก ฉัน ให้เธอคู่ฉัน
ตลอดไป

คอร์ดเพลง คู่แท้

ดนตรี : / D / A / G / D A / D / A / G / Gmaj7 /


 
แล้ววันห
D
นึ่งเธอ
F#m
นั้น  ก็ม
G
า ฉันรู้
D
สึกเธอ
F#m
นั้นคุ้นต
D

 
เหมือนบาง
D
สิ่งฉุด
Em
ฉัน ดึงเ
F#m
ธอเข้า
G
หา ให้มา
Em7
รักและรู้ใจกั
Asus4
น          
A
 

 
ตั้งแต่เ
D
จอะเรา
F#m
นั้นคุ้นเ
G
คย เหมือนรู้
D
จักมา
F#m
แล้วเนิ่น
G
นาน

 
ถ้าจะบ
D
อกเหตุ
Em7
ผล เรื่องเ
F#m
ธอกับฉั
G
น ก็ไม่เ
Em7
ห็นจะมีข้อไห
A


 
บาง
Em7
ครั้ง     
D
 ฉันคิดเ
Bm
อง ว่า
G
ฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใ
A
จ   
F#
 


** 
Bm
ฉันเป็นของของ
F#m
เธอ  คู่
Bm
แท้ที่หากัน
F#m
เจอ ไม่
G
ว่าครั้งไหน ไม่
A
ว่าชาติไห
F#

Bm
ฉันเป็นของของ
F#m
เธอ ถูกส
Bm
ร้างเอาไว้เพื่อเ
F#m
ธอ ให้เ
G
ธอรักฉัน
F#m
      ให้
Em
เธอคู่ฉัน
A
 ตลอดไ
D


ดนตรี : / D / A / G / Gmaj7 /


 
ถ้าเราต่
D
างไม่
F#m
หันมาม
G
อง พลาดทุกอ
D
ย่างเพียง
F#m
เสี้ยวนา
D
ที

 
ถ้าไม่
D
ถูกขีด
Em7
ไว้   ให้
F#m
เป็นอย่าง
G
นี้ เราจะ
Em7
หันมาเจอะกันได้ไ
A
หม


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Bm F#m / Bm F#m / G Abdim / A F#m /


Bm
ฉันเป็นของของ
F#m
เธอ ถูกส
Bm
ร้างเอาไว้เพื่อเ
F#m
ธอ ให้เ
G
ธอรักฉัน
F#m
      ให้
Em
เธอคู่ฉัน
A
 

 
ให้เ
G
ธอรักฉั
F#m
น    ให้
Em
เธอ คู่
A
ฉันตลอดไ
D


ดนตรี : / D / A / G / Gmaj7 /


มิวสิควีดีโอเพลง คู่แท้

เพลงอื่นๆของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
Hey พอแล้ว , To Much So Much Very Much , what is up , What's Up , ก็ดี , กลับมาวันนี้ , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว , กอดกัน , ก้อนหินกับนาฬิกา , เก็บใจเธอไว้ , เกิดเป็นตัวละคร , ขอแค่ได้รู้ , ของขวัญจากก้อนดิน , ของของนาย , ขอใจให้พี่ , ขอบใจจริงๆ , ขออุ้มหน่อย , ขันหมากระทึกใจ , ข้างขึ้นเดือนหงาย , เข้าเวรรอ , เขียนคำว่ารัก , คนน่ารัก , คนป่า , คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา , คนไม่มีแฟน , ความทรงจำ , ความรักในอากาศ , ความสุข ความทรงจำ , ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด , คอย , คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ , คิดถึงทุกเวลา , คิดถึงเหลือเกิน , คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น , คู่กัด , คู่แท้ , ง้อเพราะรัก , เงาที่หายไป , เงียบเงียบคนเดียว , จะได้ไม่ลืมกัน , จะเอาจากไหน , จับเจ่า , จับมือกันไว้ , จากน้อง , จำเธอขึ้นใจ , ฉันทนาที่รัก , ฉันมาทำอะไร , ช่วยรับที , ชาติก่อนมาลี...ชาตินี้แครอน , ชีวิตเดี่ยว , ชีวิตลิขิตเอง , ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) , โชคดี , ใช่เลย , ซ่อมซะให้เข็ด , ซ่อมได้ , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้ในใจ , ดอกไม้ในทะเลทราย , ตกหลุมรักเธอทุกวัน , ต้นไม้ของพ่อ , ต้องโทษดาว , ต่อเวลา , ตัดไฟแต่ต้นลม , ตามรอยพระราชา , ติดอยู่ที่หัวใจ , เต้นรำทำครัว , ถนนสายแสงตะวัน , ถ่านไฟเก่า , ถึงใจ , เถียงกันทำไม , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในหัวใจ , ทู มัช โซ มัช เวรี มัช (Too Much So Much Very Much) , ทู มัช โซ มัช เวรี่ มัช (Too Much So Much Very Much) , ทูนหัว , เธอ , เธอนั่นแหละ , เธอผู้ไม่แพ้ , น้องรัก , นับเรื่องดีดี , นางนวล , นานแล้ว , น้านา... , น้านา , น้ำค้าง , น้ำตาฟ้า , น้ำตา , นิรมิต , ในหลวงในดวงใจ , บอกว่าอย่าน่ารัก , บันทึกหน้าสุดท้าย , บัลลังก์เมฆ (Ost. บัลลังก์เมฆ) , บัลลังก์เมฆ , บ้านใกล้เรือนเคียง , บ้านของเรา , บีลีฟ (Believe) , บูมเมอแรง , ปฏิวัติซะ , ปล่อยเธอไป , ปิดบัง , เป็นยังไงกัน , ไปดีมาดี , ไปเที่ยวกัน , ผ่านมาผ่านไป , ผิดตรงไหน , ผู้ชายอย่างฉัน , ผู้ต้องหา , ฝนในใจ , ฝากฟ้าทะเลฝัน , ฝากไว้ , ฝากหัวใจ , พรปีใหม่ , พรหมลิขิต , พระราชาผู้ทรงธรรม , พริกขี้หนู , พริบตา , พรุ่งนี้ , พอก็ยังไม่พอ , พอจะมีสิทธิ์ไหม , พอดี Fit , พักตรงนี้ , พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย , พูดเล่นเล่น , เพลงนั้น , เพลงเบาๆ , เพียงแค่ใจเรารักกัน , ฟากฟ้าทะเลฝัน , แฟนจ๋า [Remix] , แฟนจ๋า [คอนเสิร์ต ฟ.แฟน] , แฟนจ๋า , ภารตี , ม่วยจ๋า , มองฉันทีฟังฉันที , มอเตอร์ไซค์ทำหล่น , มาทำไม , มีแต่คิดถึง , มีเธอ , มีฟ้า มีดาว มีเธอ , มีไหมใครสักคน , แม่เนื้ออุ่น , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ไม่เคยยิ้ม...ไม่เคยเต้น , ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน , ยังจำได้ไหม , ยาของหัวใจ , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รอ , ร้องเพลงกันหน่อย , ร้องไห้ทำไม , รอวันเธอว่าง , รักกันมั้ย , รักข้ามขอบฟ้า , รักคำเดียว , รักที่ไม่มีวันเป็นจริง , รักเธอที่สุด , รักเธอเสมอ , รักน้องคนเดียว , รักไม่รู้ดับ , รักหนักแน่น , รักให้พอดี (Ost. บัลลังก์เมฆ) , รักให้พอดี , รับปาก , รูปที่มีทุกบ้าน , รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง] , รู้ไหม(ว่าฉันคิดถึง) , เราจะยิ้มให้กัน , เรามา Sing , ลมจ๋า , ลองซิจ๊ะ , ลึกสุดใจ [Acoustic] , เล่าสู่กันฟัง , แล้วเธอก็จากไป , โลกของคนเหงา , โลกใบเดิม , โลกใบโปรด , โลกแห่งความฝัน [Acoustic] , วันของเรา , วันนี้ที่รอคอย , วันหนึ่ง วันนี้ , สคส , ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ , สนิทกัน , สบายสบาย , สไมล์คลับ , สวัสดีปีใหม่ , สวิทช์ที่ใจ , สองคนกำลังดี , สัญญาต้องเป็นสัญญา , สามสิบยังแจ๋ว , สายใยแผ่นดิน , สุขใจ , เสียงกระซิบ , เสียดาย , หนามยอกอก , หนูอยากเป็นอะไร , หมอกหรือควัน , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หยดน้ำ , ห่วงใย , หวงรัก , หัวใจขอมา , หัวใจดวงน้อย , หูชา , เหตุผลของพ่อ , เหนื่อยใจเหลือเกิน , เหนื่อยไหม , เหมือนเป็นคนอื่น , อกมีไว้หัก , อกหักไม่ยักจะตาย , อมพระมาพูด , อยากถามก็ตอบ , อยากบอกรัก , อยากเป็นแฟนเธอ , อยากร้องดังดัง , อยากรู้ , อยากหยุดเวลา , อย่างแรง_มาทำไม , อย่างแรง , อย่าต่อรองหัวใจ , อย่าทำร้ายใจกัน , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม , อย่าไปหาเลยเธอ , อย่ารักกันเลย , อยู่คนเดียว , อยู่เพื่อคอยเธอ , อโรคยาปรมาลาภา , อ้อมแขนที่ว่างเปล่า , อะโลน (Alone) , อาจจะเป็นคนนี้ , อีกไม่นาน , อีกหน่อยก็ลืม , โอ้ละหนอ My Love , โอ้ละหนอ..My Love , เฮ้ พอแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง คู่แท้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top