เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> จะเอาอะไร


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง จะเอาอะไร - โพลี่แคท

เพลง : จะเอาอะไร

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ทุ่มใจให้รัก ไม่เคยหยุดพัก เหยียบเต็มร้อย ไม่คิดจะเตรียมตัวเสียใจ
อย่างกระทันหัน เธอบอกลาฉัน ดับความฝัน ปลุกฉันให้มาเจอ

* เธอเอาคำว่าความรัก ไปจากใจของฉัน เอาคำว่าความหวังออกไปจากทุกวัน
อะไรเคยให้ไว้ เธอขอคืนได้ไหม อยากจะถามไป ว่าเธอ

** จะเอาอะไรไปอีก ยังคิดว่าเหลือเท่าไหร่
ในโลกของฉันทั้งใบ หมดตัวไม่เหลือ แม้ใจจะเอาอะไร

เรื่องราวเพลงรัก ที่ใครบอกไว้ เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ
อยากบอกว่าไม่จริง นอกจากโดนทิ้ง สิ่งสุดท้าย เธอก็เอามันไป

( ซ้ำ * , ** )

รักที่มีให้กัน ในวันที่เคยหวาน เพียงหมดความต้องการ
เก็บคืนทุกทุกอย่าง แล้วก็เดินจากไป มันทนแทบไม่ไหว เธอรู้ไหม

( ซ้ำ ** , ** , ** )

คอร์ดเพลง จะเอาอะไร

ดนตรี : / Am / Bm / Em / D / ( 4 ครั้ง )


ทุ่มใจใ
Am
ห้รัก ไม่เคย
Bm
หยุดพัก เหยียบเต็ม
Em
ร้อย ไม่คิดจะเตรียม
D
ตัวเสียใจ

อย่างกระ
Am
ทันหัน เธอบอก
Bm
ลาฉัน ดับความ
Em
ฝัน ปลุกฉันให้มาเ
D
จอ


เธอเอาคำว่าคว
C
ามรัก ไปจากใจ
Am
ของฉัน เอาคำว่าคว
Bm
ามหวังออกไปจาก
Em
ทุกวัน

อะไรเคยใ
C
ห้ไว้ เธอขอคืน
Am
ได้ไหม อยากจะ
Bm
ถามไป ว่าเ
C
ธอ


** 
D
จะเอาอะ
G
ไรไป
Em
อีก ยังคิดว่าเห
C
ลือเท่าไ
D
หร่

ในโลกของ
G
ฉันทั้งใ
Em
บ หมดตัวไม่เห
C
ลือ แม้ใ
D
จจะเอาอะไ
G


ดนตรี : / Am / Bm / Em / D /


เรื่องราว
Am
เพลงรัก ที่ใคร
Bm
บอกไว้ เธอไม่
Em
อาจเอารักไปจ
D
ากหัวใจ

อยากบอกว่า
Am
ไม่จริง นอกจากโ
Bm
ดนทิ้ง สิ่งสุด
Em
ท้าย เธอก็เอามันไ
D


( ซ้ำ * , ** )


Cmaj7
รัก ที่มีให้
Bm
กัน ในวันที่เคยห
Am
วาน เพียงหมดความต้อง
Gmaj7
การ

เก็บคืนทุกทุก
Cmaj7
อย่าง แล้วก็เดินจาก
Bm
ไป มันทนแทบไม่
Cmaj7
ไหว   
Bm
 เธอรู้
Cmaj7
ไหม   
Bm
 
D
 


( ซ้ำ ** , ** , ** )


เพลงอื่นๆของ โพลี่แคท
จะเอาอะไร , ซิ่ง (Friday On The High Way) , ถ้าเธอคิดจะลืมเขา , ปืน , เป็นเพราะฝน , ผู้ช่วยที่ดีที่สุด , พบกันใหม่ , เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว (Tiger Uppercut) , เพื่อนพระเอก (Goodfella) , เพื่อนไม่จริง , ภักดี , มันเป็นใคร (Alright) , มันเป็นใคร , เมื่อเธอมาส่ง , ไม่มีทาง , ลา , ลูกกรุง , เวลาเธอยิ้ม , องศาที่ต่างกัน , อาวรณ์

* ลิขสิทธิ์เพลง จะเอาอะไร และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top