เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ฉันพร้อม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ฉันพร้อม - Peacemaker

เพลง : ฉันพร้อม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไร อยากรู้ทำไม เธอถึงลังเล เหมือนลึกลึกเธอมีอะไรซ่อนไว้ในใจ
ฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉัน หรือมีใครอีกไหม ที่ทำให้เธอต้องคิดกังวลไม่กล้าตัดสินใจ

* อยากขอให้คิดให้เธอทบทวน และคิดให้ดีคิดให้นานนาน
ขอเพียงทำตามหัวใจเท่านั้น คงพอให้ตัดสินใจ

** คนที่เธอฝันถึงนั้นเป็นใคร เดือดร้อนเธอต้องการใคร
เมื่อเธอเงียบเหงาเดียวดาย เธอคิดถึงใคร
ยิ่งวันที่เธอไม่ค่อยสบาย ที่เธอคิดถึงน่ะมีฉันไหม หากไม่ใช่ฉันเลย ก็คงจบกัน

ขอให้รู้ว่าฉันเต็มใจ เต็มที่ให้เธอได้ทุกทุกอย่าง ขอให้รู้ว่าไม่มีใคร ได้ครึ่งของเธอ
ขอให้รู้ว่าตัวฉันพร้อม พร้อมเพื่อเธอเสมอ หากว่าฉันยังไม่ดีพอ ก็อยากให้เธอพูดมา

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ ** )

หากไม่ใช่ฉันเลย จะยอมจากไป

คอร์ดเพลง ฉันพร้อม

ดนตรี : / F / Em A / Dm G / C /


C
ฉันไม่รู้เป็นเ
Em
พราะอะไร อยา
Am
กรู้ทำไม เ
G
ธอถึงลังเล
F
เหมือนลึกลึกเธ
Em
อมีอะไรซ่อน
Dm
ไว้ในใจ
G
 

C
ฉันไม่รู้ว่าเ
Em
ป็นเพราะฉัน
Am
หรือมีใครอีกไห
G
ม  ที่
F
ทำให้เธอต้อง
Em
คิดกังวล
Dm
ไม่กล้าตัดสินใ
Gอยาก
Am
ขอให้คิดให้
Dm
เธอทบทวน และ
G
คิดให้ดีคิดใ
C
ห้นาน
Em
นาน

ขอ
Am
เพียงทำตามหัวใ
D
จเท่านั้น คง
Dm
พอให้ตั
G
ดสินใ
C
จ  
C7
 ** 
คนที่เธอฝั
F
นถึงนั้นเป็นใคร เดือด
Em
ร้อนเธอต้องการใคร

เมื่อ
Dm
เธอเงียบเหงาเดียวด
G
าย เธอคิดถึงใ
C
คร 
G
 

ยิ่งวันที่เ
F
ธอไม่ค่อยสบาย
Em
ที่เธอคิดถึง
A
น่ะมีฉันไห
Dm
ม หากไม่ใช่ฉั
G
นเลย ก็คง
C
จบกัน


C
ขอให้รู้ว่า
Em
ฉันเต็มใจ เต็
Am
มที่ให้เธอไ
G
ด้ทุกทุกอย่าง
F
ขอให้รู้ว่า
Em
ไม่มีใคร ได้
Dm
ครึ่งของเธอ
G
 

C
ขอให้รู้ว่า
Em
ตัวฉันพร้อม
Am
พร้อมเพื่อเธอเส
G
มอ 
F
หากว่าฉันยัง
Em
ไม่ดีพอ ก็อ
Dm
ยากให้เธอพูดม
G


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / Dm / G / C Em / Am / D / Dm G / C C7 /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Dm


ดนตรี : / F / Em A / Dm G / C / C /


มิวสิควีดีโอเพลง ฉันพร้อม

เพลงอื่นๆของ Peacemaker
Love Story , ข้ออ้าง , คนรักคนที่สอง , คำว่าเรา , คิดถึง , ใครว่าเธอไม่สวย , จนกว่าฟ้าจะมีเวลา , จะร้องเพลง , ฉันพร้อม , ฉันมีค่าแค่ไหน , ช่างไม่รู้เลย , ถามใจ , ที่ตรงนั้น , เธอสวย , นาทีนี้ , ไปด้วยกัน , ผิดที่ฉัน , ฝากจันทร์ , พูดไม่ออก , ไม่เคยถาม , ไม่มีอีกแล้ว , ยามเมื่อลมพัดหวน , เรื่องบนเตียง , ลมพัด , ส่วนเกิน , สุดท้าย , เสี่ยง , ห่วงใย , เหงา , อย่าคิดเลย , อยู่อย่างเหงาเหงา

* ลิขสิทธิ์เพลง ฉันพร้อม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top