เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ฉันเสียเธอไปหรือยัง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง - แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

เพลง : ฉันเสียเธอไปหรือยัง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

เธอ เหมือนเดิม
ที่เหมือนเดิม
มันแบบ ไหน
กับท่าทาง หมางเมิน
เกินจะเข้าใจ
กับสายตาอย่างนั้น.
ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น
ไม่จำเป็น ต้องฝืนใจ
เธอก็รู้ ก็รักกันมาแค่ไหน.
.ฉันมันผิดตรงไหน
มากมายนักเหรอข้อหาอะไร
ชดใช้กรรมพอหรือยัง
ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ
บอกหน่อยได้ไหม
ว่าเกิดอะไร กับฉัน
ฉันเสียเธอไปหรือยัง
ถ้าแม้ว่ายังรักกัน
แล้ว มันยังไง.
เรา ไม่เหมือนเดิม
นับวัน ยิ่งเลว ร้าย
ยิ่งพบเจอ ยิ่งชัดเจน
เธอไม่มีใจ
ยิ่งรักไป ก็ยิ่งช้ำ
ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น
ก็เจ็บเป็น มีหัวใจ
จะรักไม่รัก
อย่าทรมานได้ไหม.

ฉันมันผิดตรงไหน
มากมายนักเหรอข้อหาอะไร
ชดใช้กรรมพอหรือยัง
ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ
บอกหน่อยได้ไหม
ว่าเกิดอะไร กับฉัน
ฉันเสียเธอไปหรือยัง
ถ้าแม้ว่ายังรักกัน
แล้ว มันยังไง.

ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น
ก็เจ็บเป็น มีหัวใจ
จะรักไม่รัก
อย่าทรมานได้ไหม.

ฉันมันผิดตรงไหน
มากมายนักเหรอข้อหาอะไร
ชดใช้กรรมพอหรือยัง
ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ
บอกหน่อยได้ไหม
ว่าเกิดอะไร กับฉัน
ฉันเสียเธอไปหรือยัง
ถ้าคิดจะไม่รักกัน
แล้ว รออะไร

คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง

ดนตรี : / A / E / F#m E / D /


A
เธอ เหมือ
C#m
นเดิม ที่เห
A
มือนเดิม มันแ
C#m
บบไหน 
Bm
กับท่าทางหม
C#m
างเหมิน 
F#m
เกินจะเข้าใจ 
Bm
กับสายตาอย่าง
E
นั้น


F#m
ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น ไม่จำ
E
เป็น ต้องฝืนใจ 
B7
เธอก็รู้ ก็รักกันมาแค่
D
ไหน


 
ฉันมัน
A
ผิดตรง
E
ไหน มาก
F#m
มายนักเห
E
รอ ข้อห
D
าอะไร ช
C#m
ดใช้กรรมพอหรือยัง ฉัน
Bm
ทุกข์ทนพอหรือ
E
ยังเธอ

 
บอกห
A
น่อยได้
E
ไหม ว่าเ
F#m
กิดอะไ
E
รกับ
B7
ฉัน  
Ab
 ฉันเสี
C#m
ยเธอไปหรือ
F#
ยัง ถ้า
Bm
แม้ว่าเรารัก
E
กัน แล้ว
A
มันยังไง


A
เรา ไม่เหมือ
C#m
นเดิม นับ
A
วัน ยิ่ง
C#m
เลวร้าย 
Bm
ยิ่งพบเจอ ยิ่งชั
C#m
ดเจน   เ
F#m
ธอไม่มีใจ 
Bm
ยิ่งรักไปก็ยิ่ง
E
ช้ำ


** 
F#m
ฉันก็รู้
E
เป็น มีหัวใจ จ
B7
ะรักไม่รัก อย่าทรมานได้
D
ไหม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m E A C#m / D / C#m / Bm E /

ดนตรี : / A E F#m E / B7 / D / Bm E /


( ซ้ำ ** )


 
ฉันมัน
A
ผิดตรง
E
ไหน มาก
F#m
มายนักเห
E
รอ ข้อห
D
าอะไร ช
C#m
ดใช้กรรมพอหรือยัง ฉัน
Bm
ทุกข์ทนพอหรือ
E
ยังเธอ

 
บอกห
A
น่อยได้
E
ไหม ว่าเ
F#m
กิดอะไ
E
รกับ
B7
ฉัน  
Ab
 ฉันเสี
C#m
ยเธอไปหรือ
F#
ยัง ถ้า
Bm
คิดจะไม่รัก
E
กัน แล้ว
A
รออะไร


ดนตรี : / A / E D / A /


มิวสิควีดีโอเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง

เพลงอื่นๆของ แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม
Get Up Higher , R U Ok , กลับ , ข้าบดินทร์ , คนของเธอ , ครั้งหนึ่งในหัวใจ , คำเดียว , คือฉันรักเธอ , จ๋าจ๊ะ , ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม , ฉันเสียเธอไปหรือยัง , ชีวิตที่ไม่มีเธอ , ซากคน , ดาวประดับฟ้า , ดีเกินไป[อีกแล้ว] , ตื่นเช้าก็ลืม , ถ้าเธอต้องการ , ถ้าเธอไม่บอก , ถ้ามันมี , ถึงอย่างไร , ทางใครทางมัน , ทางแยก , ทำไม , ทำไมมันยากอย่างนี้ , ที่สุด , ทุกอย่างเพื่อเธอ , เธอสวย , นักโทษประหาร , บ่อนแตก , ปางตาย , พรุ่งนี้รวย , เพลงลูกกรุง , เพื่อเธอคนเดียว , มาหาทำไม , มุมมืด , ยังน้อยไป , เย้ เย , เยาวราช , รออยู่ตรงนี้ , รับได้ไหม , ราตรีสวัสดิ์ , รู้ว่าต้องลืม , ลูกกรุง , เลิกรา , สิงห์สี่แคว , สิ้นคิด , สุนทรีย์ สุนทรีย์ , หนทางสู่กลางใจเธอ , หวาน , อย่าทำอย่างนั้น , อย่าเป็นอย่างผมเลย

* ลิขสิทธิ์เพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top