เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day) - ซิงกูล่าร์

เพลง : ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day)

อัลบั้ม : The White Room Decoration

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เป็นความบังเอิญในชีวิต หรือโชคชะตาที่คิด

ขีดเขียนให้เธอข้างกาย

ไม่รู้ สุดเส้นทางเมื่อไร

หรือจะเป็นยังไง แค่เพียงตอนนี้เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่มี

ใช้วันและคืนที่ดี ให้คุ้มค่าในหัวใจ

เมื่อวัน ฉันและเธอต้องไป

เพราะไม่รู้เมื่อไร ใกล้หรือไกลกันเราจะมีเวลาที่แสนดี ในวันที่เงียบเหงา

เราจะมีเรื่องราวให้ฝันดี ในบางคืนที่มันอ่อนไหวเพื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน

เก็บสิ่งเหล่านั้น ของวันที่เคยสดใส

ถ้อยคำ และถ่วงทำนองของใจ

แม้ไม่เคยมากมาย เท่าไรก็ตามเมื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน

ให้สิ่งเหล่านั้น เป็นดังบทเพลงเรียงร้อยหัวใจ

ทุกวันที่ต้องไกล เราจะได้พบกันใหม่

อย่างที่ใจ ต้องการเราจะมีเวลาที่แสนดี ในวันที่เงียบเหงา

เราจะมีเรื่องราวให้ฝันดี ในบางคืนที่มันอ่อนไหวเพื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน

เก็บสิ่งเหล่านั้น ของวันที่เคยสดใส

ถ้อยคำ และถ่วงทำนองของใจ

แม้ไม่เคยมากมาย เท่าไรก็ตามเมื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน

ให้สิ่งเหล่านั้น เป็นดังบทเพลงเรียงร้อยหัวใจ

ทุกวันที่ต้องไกล เราจะได้พบกันใหม่

อย่างที่ใจ ต้องการ


คอร์ดเพลง ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day)

ดนตรี : / D F#m / Bm7 A / G A / D / ( 2 ครั้ง )


D
เป็นความบัง
F#m
เอิญใน
Bm
ชีวิต หรือโ
A
ชคชะตาที่
G
คิด ขีดเขี
A
ยนให้เธอข้
D
างกาย

ไม่
G
รู้  
A
สุดเส้นทาง
F#m
เมื่อไร 
Bm7
หรือจะเป็น
Em7
ยังไง แค่เพียงตอ
A
นนี้ 
A9
 

D
เก็บเกี่ยวทุก
F#m
อย่างที่
Bm
มี  ใช้
A
วันและคืนที่
G
ดี ให้คุ้
A
มค่าในหั
D
วใจ

เมื่อ
G
วัน 
A
ฉันและเธอ
F#m
ต้องไป
Bm7
เพราะไม่รู้เ
Em7
มื่อไร ใ
A
กล้หรือไกลกั
D


เราจะ
G
มี เวลา
F#m
ที่ แสน
Bm7
ดี    
E
 ใน
A9
วันที่เงี
D
ยบเหงา

เราจะ
G
มี เรื่องราว
F#m
ให้ ฝัน
Bm7
ดี    
Em7
ในบางคืนที่มัน
A
อ่อนไห
A9


** 
เพื่อวันพรุ่ง
D
นี้ ถ้าไม่ได้
F#m
พบกัน เก็บสิ่งเหล่า
Bm7
นั้น ของ
A
วันที่เคยส
G
ดใส

ถ้อย
Em7
คำ และท่
A
วงทำนอง
F#m
ของใจ
Bm7
แม้ไม่เคยม
Em7
ากมาย เท่าไร
A
ก็ตาม

เมื่อวันพรุ่ง
D
นี้ ถ้าไม่ได้
F#m
พบกัน ให้สิ่งเหล่า
Bm7
นั้น เป็น
B7
ดังบทเพลงเรียงร้
Em7
อยหัวใจ

G
ทุกวันที่
A
ต้องไกล
F#m
เราจะได้พบ
Bm7
กันใหม่ อย่าง
Em7
ที่ใจ  ต้
A
องกา
D


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D A / Bm7 A / G / G / Em7 / Em7 / A / A /

ดนตรี : / Bm7 / Bm7 / G / G / C / A / D / D Em7 F#m /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D F#m / Bm7 A / G A / D / ( 2 ครั้ง )/ Dmaj7 /


เพลงอื่นๆของ ซิงกูล่าร์
Until We Meet Again , เกม (Game) , ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day) , เซเคินด์ ชานซ์ (Second Chance) , นอยด์ (Noid) , นิรันดร์ , เบาเบา , ประกาย , เฟด. อะคูสติก (Faded. Acoustic) , มากกว่า (More) , ยี่สิบสี่จุดเจ็ด , เรื่องจริง , ลอง (Try) , วัน (One) , เวิร์ดเลส (Wordless) , อันทิล วี มีต อะเกน (Until We Meet Again) , อีกวัน

* ลิขสิทธิ์เพลง ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top