เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดวงดาวแห่งรัก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu

เพลง : ดวงดาวแห่งรัก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

เก็บเอาไว้คำว่ารัก
ไม่อาจจะพูดไป
เมื่อเธอนั้น มีคนนั้น
เคลียคลออยู่ข้างกาย
อยากจะหนีไปให้พ้น
ยิ่งเจอยิ่งปวดใจ
รักเธอแล้วจับจองไม่ได้อย่างนี้
ค่ำคืนฉันร้อนรน
พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ
หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่
แหงนมองดาวบนฟ้าไกล
เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที
ไม่อาจหนีภาพเขาที่เข้ามา
ดาวดวงนั้น
ถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้..ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนาให้มันตก
ขอให้ดาวตก ตกจากฟ้า
ให้รักของเธอร้าวราน
ดนตรี.....หลับก็เพ้อตื่นก็แพ้
อ่อนแอลงทุกวัน
ผิดที่คิดผิดที่หวัง
นิยายคนช่างฝัน
ปลงเถอะนะหยุดเถอะนะ
ยิ่งห้ามยิ่งดื้อรั้น
ฝันสลายโทษใครไม่ได้ก็รู้
ค่ำคืนฉันร้อนรน
พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ
หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่
แหงนมองดาวบนฟ้าไกล
เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที
ไม่อาจหนีภาพเขาที่เข้ามา
ดาวดวงนั้น
ถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้..ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนาให้มันตก
ขอให้ดาวตก ตกจากฟ้า
ให้รักของเธอร้าวราน


ไม่อยากให้เธอรักเขาจริง
อยากให้เขาทิ้งเธอไป
เพราะว่าฉันรักเธอมากมาย
ก็ไม่อยากเป็นคนคิดร้ายอย่างนี้เลย
ดาวดวงนั้น
ถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้..ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนาให้มันตก
ขอให้ดาวตก ตกจากฟ้า
ให้รักของเธอร้าวราน
โอ้..ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนาให้มันตก
ขอให้ดาวตก ตกจากฟ้า
ให้รักของเธอร้าวราน

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก

ดนตรี : / G / Bm Em / Am / D /


เก็บเอาไ
G
ว้คำว่า
Em
รัก ไม่
Am
อาจจะพูดไ
D
ป เมื่อเธอ
G
นั้นมีคน
Em
นั้น เคลีย
Am
คลออยู่ข้างก
D
าย

อยากจะ
G
หนีไปให้
Em
พ้น ยิ่งเ
Am
จอยิ่งปวดใ
D
จ รักเธอแ
Bm
ล้วจับจองไม่
Em
ได้อย่าง
Am
นี้   
D
 


ค่ำ
C
คืน ฉันร้อนรน พิษ
Bm
รักมันทำให้
Em
ใจเหม่อ หน้
Am
าเธอปรากฏให้เ
D
จอได้ทุก
G
ที่  
G7
 

แหงนมองด
C
าวบนฟ้าไกล เห็นเธอ
Bm
เพียงเศษเสี้ยวน
Em
าที ไม่อาจ
Am
หนีภาพเขาที่เข้า
D
มา


** 
ดาวดวง
G
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกั
Bm
บเขา 
Em
   รู้ไ
Am
หมฉันเฝ้ามอง
D
ดูด้วยความอิจ
G
ฉา 
G7
 

โอ้ดวงด
C
าวแห่งรัก ช่าง
Bm
สวยงาม
Em
ตา แต่ฉันจะภาว
Am
นา ให้
Bm
มันตก

C
ขอให้
Bm
ดาวตก ตก
Am
จากฟ้า
D
ให้รักของเธอร้าวราน


ดนตรี : / G Bm / C D / G Bm / Am D /


หลับก็เ
G
พ้อตื่นก็
Em
แพ้ อ่อน
Am
แอลงทุก
D
วัน ผิดที่
G
คิดผิดที่
Em
หวัง นิ
Am
ยายคนช่างฝั
D

ปลงเถอะ
G
นะหยุดเถอะ
Em
นะ ยิ่ง
Am
ห้ามยิ่งดื้อ
D
รั้น ฝันส
Bm
ลายโทษใครไม่
Em
ได้ ก็
Am
รู้   
D
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / Bm Em / Am D / G G7 / C / Bm Em / Am / D /


ไม่อ
C
ยากให้เธอรัก
Bm
เขาจริง
Am
อยากให้เขาทิ้ง
Bm
เธอไป

เพราะว่าฉั
C
นรักเธอ
Bm
มากมาย ก็ไม่
Am
อยากเป็นคนคิดร้ายอย่าง
D
นี้เลย


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G Bm / Am D /


โอ้ดวงด
C
าวแห่งรัก ช่าง
Bm
สวยงาม
Em
ตา แต่ฉันจะภาว
Am
นา ให้
Bm
มันตก

C
ขอให้
Bm
ดาวตก ตก
Am
จากฟ้า
D
ให้รักของเธอร้าวราน


ดนตรี : / G Bm / Am D / G /


มิวสิควีดีโอเพลง ดวงดาวแห่งรัก

เพลงอื่นๆของ Dr.Fuu
ครางชื่อพี่หน่อย , คำทำนาย , คู่ชีวิต , ใจเหลือเหลือ , ดวงดาวแห่งรัก , ที่สุดในสามโลก , เทน้ำบนหลังหมา , เธอไม่เคยเป็นแฟนเก่า , ปลาทอง , พักใจชั่วคราว , พูดแล้วอยากร้องไห้ , แพ้คนห่างไกล , เมื่อไหร่จะรัก , แม่ดอก... , แม้วันเปลี่ยน , ไม่ใช่เทวดา , ไม่มีอารมณ์หายใจ , ยินดีนำเสนอ , รอเวลา , รักเธอกว่าใคร , รักหรือไม่รัก , โรคกลัวฝน , เลียนแบบเธอ , หมามองเครื่องบิน , เหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกัน , อะไรก็ได้

* ลิขสิทธิ์เพลง ดวงดาวแห่งรัก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top