เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดอกไผ่บาน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดอกไผ่บาน - คาราบาว-ปาน

เพลง : ดอกไผ่บาน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ชายในฝัน เงาในน้ำ เหมือนเมฆลอย อยู่ในอากาศ
ดุจความรัก ที่ไม่เอื้อมอาจ แหวกสายธาร ไปใกล้ชิดกัน
เมฆบนฟ้า คอยตั้งเค้า เปลี่ยนรูปเงา ไม่ยอมหยุดนิ่ง
ใจของคนไหวกว่าทุกสิ่ง เปรียบปอยเมฆผกผันเพียงชั่วยาม

ค่ำบางคืน ไม่กล้าเมา แต่คืนนี้เรา ไม่เมาไม่ได้
เพราะความรัก ที่พลัดพรากไป ยากเกินใจ จะตัดได้ลง
คงเป็นเพราะ สวรรค์ไม่ส่ง นรกไม่สร้าง รักจึงจางล้างใจ
เหลือแต่ตัวบาดรักท่วมกาย หล่นจมลงในสายธารที่สิ้นหวัง

* กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา

** ดอกไผ่บาน พยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
ความเข้มแข็ง จะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอ จะต้องแพ้พ่าย
ดอกไผ่งาม เบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้ เพื่อใครคนนั้น
นานเท่าใด คงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน

( ซ้ำ * , ** )

นานเท่าใด คงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน

คอร์ดเพลง ดอกไผ่บาน

ดนตรี : / C / G / F / G / C / G / F G F / F C /


ชายใน
Am
ฝัน เงาใน
F
น้ำ เหมือนเมฆ
G
ลอย อยู่ในอา
C
กาศ

ดุจความ
Am
รัก ที่ไม่เอื้อม
F
อาจ แหวกสาย
G
ธาร ไปใกล้ชิด
C
กัน

เมฆบน
Am
ฟ้า คอยตั้ง
F
เค้า เปลี่ยนรูป
G
เงา ไม่ยอมหยุด
C
นิ่ง

ใจของ
Am
คนไหวกว่าทุกสิ่ง เปรียบปอย
G
เมฆผกผันเพียงชั่วยาม


ดนตรี : / C / C / C /


ค่ำบาง
Am
คืน ไม่กล้า
F
เมา แต่คืนนี้
G
เรา ไม่เมาไม่
C
ได้

เพราะความ
Am
รัก ที่พลัดพราก
F
ไป ยากเกิน
G
ใจ จะตัดได้
C
ลง

คงเป็น
Am
เพราะ สวรรค์ไม่
F
ส่ง นรกไม่
G
สร้าง รักจึงจางล้าง
C
ใจ

เหลือแต่
Am
ตัวบาดรักท่วมกาย หล่นจมลง
G
ในสายธารที่สิ้น
C
หวัง


กิ่งไผ่
Am
ไหวเอน
G
พัดไปตามกระแส
C
ลม 
C7
ในราตรีที่
F
ขื่นขม
G
โต้สายลมเพียงลำ
C
พัง

น้ำค้าง
G
พร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความ
C
อ้างว้าง ของราตรีที่
G
เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่าง
C
น้ำตา


** 
ดอกไผ่
Am
บาน พยานแห่ง
F
รัก บานเพื่อลา
G
จาก เจ้าจงปล่อย
C
วาง

ความเข้ม
Am
แข็ง จะคอยเข้า
F
ข้าง ความอ่อน
G
แอ จะต้องแพ้
C
พ่าย

ดอกไผ่
Am
งาม เบิกบานใน
F
ใจ ยังเฝ้าเก็บ
G
ไว้ เพื่อใครคน
C
นั้น

นานเท่า
Am
ใด คงไม่สำคัญ จะคอยเติม
G
ฝันถึงวันที่ดอกไผ่
C
บาน


ดนตรี : / C / G / F G F / F C /


( ซ้ำ * , ** )


นานเท่า
Am
ใด คงไม่สำคัญ จะคอยเติม
G
ฝันถึงวันที่ดอกไผ่
C
บาน


เพลงอื่นๆของ คาราบาว-ปาน
ขอจันทร์ , ดอกไผ่บาน , ต่อไม่ต่อ , โทรข้างเดียว , มนต์รักผีเสื้อ , รุ่นใหญ่ , วิญญาณไม่ขาย , สุมไฟรัก , เสียตัวอย่าเสียใจ , หนุ่มบาว สาวปาน , เหงาไม่เข้าใจ

* ลิขสิทธิ์เพลง ดอกไผ่บาน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top