เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดอกไม้กับแจกัน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดอกไม้กับแจกัน - ใหม่ เจริญปุระ

เพลง : ดอกไม้กับแจกัน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวย
เมื่อใส่แจกัน
ได้ถามมันไหมว่าโดนบังคับ
หรือสมัครใจ
มีคนที่พรากมันมา
อำลากิ่งก้านใบ
แล้วสุดท้ายมาร้องไห้บนแจกัน
และฉันก็รู้ว่าเธอ
ก็รักก็ห่วงเท่าไร
ให้หันทางไหน
ก็มีเธอชี้คอยบอกกับฉัน
ใจจริงก็รักเธอ
ทั้งรักและผูกพัน
แต่ว่าใจมันทนทำตาม
ต่อไปไม่ไหว
แค่อยากเป็นตัวเอง
อยากเป็นตัวฉันคนเดิม
อย่าเติมอะไรลงไป
ฉันเคยเหนื่อย
ใช้ชีวิตหนักหนัก
มีรักก็อยากให้ผ่อนคลาย
อยากให้รักฉัน
แบบที่เป็นฉันจริงจริง
อย่าทำให้เป็นใครใคร
รักเธอมาก
รักเธอมากที่สุด
แต่มันก็ต้องเปลี่ยนไป
วันนี้ฉันจะจากไป
ฉันขอไปเป็นตัวเอง
อย่าคิดว่าฉันไม่แคร์
ไม่รักไม่ห่วงใยใคร
แค่ขอไปใช้ไปมองชีวิต
ในแบบลำพัง
วันหนึ่งหากพบตัวเอง
วังเวงหมดหนทาง
และวันนั้นดอกไม้
จะกลับมาหาแจกัน
ดนตรี..4..Bars
2...3...4
ใจจริงก็รักเธอ
ทั้งรักและผูกพัน
แต่ว่าใจมันทนทำตาม
ต่อไปไม่ไหว
แค่อยากเป็นตัวเอง
อยากเป็นตัวฉันคนเดิม
อย่าเติมอะไรลงไป
ฉันเคยเหนื่อย
ใช้ชีวิตหนักหนัก
มีรักก็อยากให้ผ่อนคลาย
อยากให้รักฉัน
แบบที่เป็นฉันจริงจริง
อย่าทำให้เป็นใครใคร
รักเธอมาก
รักเธอมากที่สุด
แต่มันก็ต้องเปลี่ยนไป
วันนี้ฉันจะจากไป
ฉันขอไปเป็นตัวเอง
ฉันเคยเหนื่อย
ใช้ชีวิตหนักหนัก
มีรักก็อยากให้ผ่อนคลาย
อยากให้รักฉัน
แบบที่เป็นฉันจริงจริง
อย่าทำให้เป็นใครใคร
รักเธอมาก
รักเธอมากที่สุด
แต่มันก็ต้องเปลี่ยนไป
วันนี้ฉันจะจากไป
ฉันขอไปเป็นตัวเอง
จากนี้และวันต่อไป
ฉันขอไปเป็นตัวเอง

คอร์ดเพลง ดอกไม้กับแจกัน

ดนตรี : / C#m A / E B / ( 2 ครั้ง )


C#m
  ดอกไม้ที่
A
เห็นว่ามันดู
E
สวยเมื่อใส่แจ
B
กัน  
C#m
 ได้ถามมัน
A
ไหมว่าโดนบัง
E
คับหรือสมัคร
B
ใจ

F#m
 มีคนที่
B
พรากมันมา
G#m
 อำลากิ่ง
C#m
ก้านใบ
A
 แล้วสุดท้ายมา
F#m
ร้องไห้บนแจ
B
กัน

C#m
  และฉันก็
A
รู้ว่าเธอก็
E
รักก็ห่วงเท่า
B
ไร  
C#m
 ให้หันทาง
A
ไหนก็มีเธอ
E
ชี้คอยบอกกับ
B
ฉัน

F#m
 ใจจริงก็
B
รักเธอ
G#m
 ทั้งรักและ
C#m
ผูกพัน แต่ว่า
A
ใจมันทนทำ
F#
ตามต่อไปไม่
B
ไหว


 
แค่อยากเป็น
E
ตัวเอง อยากเป็นตัว
A
ฉันคนเดิม อย่า
B
เติมอะไรลง
E
ไป

 
ฉันเคยเ
C#m
หนื่อย ใช้ชี
A
วิตหนักหนัก มี
F#m
รักก็อยากให้ผ่อน
B
คลาย

 
อยากให้รัก
E
ฉัน แต่ที่เป็น
A
ฉันจริงจริง อย่า
B
ทำให้เป็นใคร
E
ใคร

 
รักเธอ
C#m
มาก รักเธอ
A
มากที่สุด แต่
F#7
มันก็ต้องเปลี่ยน
B
ไป วัน
A
นี้ฉันจะจาก
B
ไป ฉันขอไป
E
เป็นตัวเอง


C#m
  อย่าคิดว่า
A
ฉันไม่แคร์ไม่
E
รักไม่ห่วงใย
B
ใคร 
C#m
 แค่ขอไป
A
ใช้ไปมองชี
E
วิตในแบบลำ
B
พัง

F#m
 วันนึงหาก
B
พบตัวเอง
G#m
 วังเวงหมด
C#m
หนทาง
F#m
 และวันนั้นดอก
B
ไม้จะกลับมา
E
หาแจกัน


ดนตรี : / C#m A / E B / ( 2 ครั้ง )


F#m
 ใจจริงก็
B
รักเธอ
G#m
 ทั้งรักและ
C#m
ผูกพัน แต่ว่า
A
ใจมันทนทำ
F#
ตามต่อไปไม่
B
ไหว


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / A / B / E /


 
ฉันเคยเ
C#m
หนื่อย ใช้ชี
A
วิตหนักหนัก มี
F#m
รักก็อยากให้ผ่อน
B
คลาย

 
อยากให้รัก
E
ฉัน แต่ที่เป็น
A
ฉันจริงจริง อย่า
B
ทำให้เป็นใคร
E
ใคร

 
รักเธอ
C#m
มาก รักเธอ
A
มากที่สุด แต่
F#7
มันก็ต้องเปลี่ยน
B
ไป วัน
A
นี้ฉันจะจาก
B
ไป ฉันขอไป
E
เป็นตัวเอง

 
จาก
A
นี้และวันต่อ
B
ไป ฉันขอไป
A
เป็นตัวเอง
E
 


มิวสิควีดีโอเพลง ดอกไม้กับแจกัน

เพลงอื่นๆของ ใหม่ เจริญปุระ
Who's The Man Hear , กระแซะเข้ามาซิ , กลับดึก , กลับทางเดิม , กลับมาแล้ว , กันชน , เก็บขยะ , เกินจะคุ้ม , ขอแค่มีเธอ , ขอร้อง , คนเดียวตลอดไป , คนเดียวในหัวใจ , ควักหัวใจ , คืนรัง , แค่เสียดายก็ผิดแล้ว , ใครสักคน , งงงง , จริงใจไว้ก่อน , จะไปทางไหนดี , จุดเดิม , ใจร้าวสาวร๊อค , ฉันก็มีหัวใจ , ฉันเปล่านาเขามาเอง , ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไป , ชีวิตใหม่ , ซุปเปอร์แมนอะไร , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้กับแจกัน , ดับตะวัน , ดีกว่านี้หน่อย , ได้อย่างเสียอย่าง , ต่อไปนี้ไม่มีใคร , ถนนสายนี้ , ทำด้วยหัวใจ , เธอรู้หรือเปล่า , น้ำแข็งบางบาง , น้ำค้างตอนเช้า , น้ำหอมที่ไม่มีวันจาง , ผู้ชายในฝัน , ผู้หญิงกับงูพิษ , ผู้หญิงใจร้าย , ฝุ่น , เพราะเขาคนเดียว , เพราะมีเธอจึงมีฉัน , แพ้ใจ , ฟังซิฟัง , มีใจก็รักกันได้ , ไม่มีของแท้ในใจปลอม , ไม่มีน้ำหนัก , ไม่มีปัญหา , ไม่รู้จะหลีกยังไง , ไม่ลืม , ไม่เห็นเป็นไร , ไม่อยากให้เธอรู้ , ไม่เอาแล้ว , ระวังให้ดีเหอะ , รักฉันได้ไง , รักแล้วรักเลย , เรียนรู้ , เรื่องของเธอ , เรื่องมันจำเป็น , เรือใบบนสายรุ้ง , โลกแห่งความฝัน , โล่งใจ , วังน้ำวน , ศรัทธา , สบายใจ , สยามเมืองยิ้ม , สัญญา , สาวนาสั่งแฟน , สุดฤทธิ์สุดเดช , สุดสุด , เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน , เสียใจได้ยินไหม , เสียเวลาจะตายไป , หนักเกินไปแล้ว , หนักใจ , หนูไม่รู้ , หนูไม่เอา , อยากจะร้องไห้ , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากรู้นัก , อยากให้รู้ว่ารักเธอ , อย่าขุดคุ้ย , อย่าฝากความหวัง , อย่าให้รู้ว่ารักเธอ , อย่าเอาน้ำตากลับบ้าน , อยู่กับเสียงหัวใจ , อ๋อเหรอ

* ลิขสิทธิ์เพลง ดอกไม้กับแจกัน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top