เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดอกไม้ในทะเลทราย


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดอกไม้ในทะเลทราย - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : ดอกไม้ในทะเลทราย

[ แก้ไขล่าสุด เพิ่มเพลงเมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]
Share on Facebook Share on Twitter

สิ่งหนึ่งที่เคยเรียนรู้และจำมาจนขึ้นใจ ก็คือสิ่งที่ดูเลวร้ายก็ยังคงเจออยู่เรื่อยมา
เมื่อไหร่ที่มีความรักก็ยังคงมีน้ำตา ต้องสูญและเสียต้องเปลืองเวลา ต้องยอมเป็นคนที่เสียใจ

* ในทะเลทราย ก็ยังมีดอกไม้บาน และมีความสดใสมีสีมีสันมีความชื่นบานให้เห็น

** แต่ชีวิตของฉันคนนี้ ยังไม่เห็นจะมีอะไร ให้ตัวฉันได้พบความหมาย ไม่เคยมี
สิ่งที่ฉันได้พบวันนี้ มีแต่ทุกข์ในใจมากมาย และผิดหวังซ้ำซ้ำปวดร้าวซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้

ได้เจอะกับเธอวันนั้นก็มีเธอเต็มหัวใจ ก็อยากที่จะมีความหมายและกลายเป็นคนที่สำคัญ
แต่กลับต้องมาเรียนรู้ที่จริงไม่เคยรักกัน ไม่เคยมีใจไม่เคยมีกันไม่เคยเป็นคนในสายตา

( ซ้ำ * , ** )

เหมือนที่เป็นมา ( ทะเลทรายที่แห้งแล้ง ยังคงมีความสดใส วันใดที่จะมีดอกไม้สำหรับตัวฉัน )
( เฝ้ารอ ) ด้วยใจที่ร้าวราน ( เฝ้ารอ ) เพื่อรอมาแสนนาน
รอวันใดดอกไม้จะบานที่ใจฉัน ( อยากให้มีวันนั้น )

( แต่ชีวิตของฉันคนนี้ ยังไม่เห็นจะมีอะไร ) ไม่มีใคร
( ให้ตัวฉันได้พบความหมาย ไม่เคยมี ) ก็ยังไม่เคยมี
( สิ่งที่ฉันได้พบวันนี้ ) ได้พบวันนี้ ( มีแต่ทุกข์ในใจมากมาย )
ต้องเจ็บช้ำจนตาย และผิดหวังซ้ำซ้ำปวดร้าวซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้

คอร์ดเพลง ดอกไม้ในทะเลทราย

ดนตรี : / Bm G / Em A / Bm G / F# /


Bm
สิ่งหนึ่งที่เคยเรียนรู้และ
F#
จำมาจนขึ้นใจ
Bm
ก็คือสิ่งที่ดูเลวร้ายก็ยั
F#
งคงเจออยู่เรื่อยมา

Bm
เมื่อไหร่ที่มีความรักก็
F#
ยังคงมีน้ำตา ต้อง
Em
สูญและเสียต้องเปลืองเวลา ต้องย
A
อมเป็นคนที่เสียใจ


G
ในทะเลทราย
F#
งมีดอกไม้บาน และมี
Bm
ความสดใสมี
A
สีมีสันมีคว
G
ามชื่นบานให้เ
A
ห็น


** 
แต่ชีวิ
Bm
ตของฉันคน
G
นี้ ยังไม่เ
Em
ห็นจะมีอะ
A
ไร ให้ตัว
Bm
ฉันได้พบความห
G
มาย ไม่เคย
F#
มี

สิ่งที่ฉั
Bm
นได้พบวัน
G
นี้ มีแต่
Em
ทุกข์ในใจมากม
A
าย และผิด
Bm
หวังซ้ำซ้ำปวดร้
G
าวซ้ำซ้ำอยู่อย่า
F#
งนี้


Bm
ได้เจอะกับเธอวันนั้นก็
F#
มีเธอเต็มหัวใจ
Bm
ก็อยากที่จะมีความหมายและก
F#
ลายเป็นคนที่สำคัญ

Bm
แต่กลับต้องมาเรียนรู้ที่จ
F#
ริงไม่เคยรักกัน ไม่เ
Em
คยมีใจไม่เคยมีกันไม่เ
A
คยเป็นคนในสายตา


( ซ้ำ * , ** )


เหมือนที่เ
Bm
ป็นมา ( ทะเลทราย
G
ที่แห้งแล้ง
Em
ยังคงมีค
A
วามสดใส
Bm
วันใดที่จะ
G
มีดอกไม้สำห
F#
รับตัวฉัน )

( เ
G
ฝ้ารอ ) ด้วยใจที่ร้าวราน ( เ
F#
ฝ้ารอ ) เพื่อรอมาแสนนาน

รอวันใดดอกไม้จะบานที่ใจ
Em
ฉัน ( อยากให้มีวัน
A
นั้น )


( แต่ชีวิ
Bm
ตของฉันคน
G
นี้ ยังไม่เห็นจะมีอะไ
Em
ร ) ไม่มีใคร
A
 

( ให้ตัว
Bm
ฉันได้พบความห
G
มาย ไม่เคย
F#
มี ) ก็ยังไม่เคยมี

( สิ่งที่ฉั
Bm
นได้พบวัน
G
นี้ ) ได้พบวันนี้ ( มีแต่
Em
ทุกข์ในใจมากม
A
าย )

ต้องเจ็บช้ำจนตาย และผิด
Bm
หวังซ้ำซ้ำปวดร้า
G
วซ้ำซ้ำอยู่อย่าง
F#
นี้


มิวสิควีดีโอเพลง ดอกไม้ในทะเลทราย

เพลงอื่นๆของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
Hey พอแล้ว , To Much So Much Very Much , what is up , What's Up , ก็ดี , กลับมาวันนี้ , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว , กอดกัน , ก้อนหินกับนาฬิกา , เก็บใจเธอไว้ , เกิดเป็นตัวละคร , ขอแค่ได้รู้ , ของขวัญจากก้อนดิน , ของของนาย , ขอใจให้พี่ , ขอบใจจริงๆ , ขออุ้มหน่อย , ขันหมากระทึกใจ , ข้างขึ้นเดือนหงาย , เข้าเวรรอ , เขียนคำว่ารัก , คนน่ารัก , คนป่า , คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา , คนไม่มีแฟน , ความทรงจำ , ความรักในอากาศ , ความสุข ความทรงจำ , ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด , คอย , คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ , คิดถึงทุกเวลา , คิดถึงเหลือเกิน , คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น , คู่กัด , คู่แท้ , ง้อเพราะรัก , เงาที่หายไป , เงียบเงียบคนเดียว , จะได้ไม่ลืมกัน , จะเอาจากไหน , จับเจ่า , จับมือกันไว้ , จากน้อง , จำเธอขึ้นใจ , ฉันทนาที่รัก , ฉันมาทำอะไร , ช่วยรับที , ชาติก่อนมาลี...ชาตินี้แครอน , ชีวิตเดี่ยว , ชีวิตลิขิตเอง , ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) , โชคดี , ใช่เลย , ซ่อมซะให้เข็ด , ซ่อมได้ , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้ในใจ , ดอกไม้ในทะเลทราย , ตกหลุมรักเธอทุกวัน , ต้นไม้ของพ่อ , ต้องโทษดาว , ต่อเวลา , ตัดไฟแต่ต้นลม , ตามรอยพระราชา , ติดอยู่ที่หัวใจ , เต้นรำทำครัว , ถนนสายแสงตะวัน , ถ่านไฟเก่า , ถึงใจ , เถียงกันทำไม , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในหัวใจ , ทู มัช โซ มัช เวรี มัช (Too Much So Much Very Much) , ทู มัช โซ มัช เวรี่ มัช (Too Much So Much Very Much) , ทูนหัว , เธอ , เธอนั่นแหละ , เธอผู้ไม่แพ้ , น้องรัก , นับเรื่องดีดี , นางนวล , นานแล้ว , น้านา... , น้านา , น้ำค้าง , น้ำตาฟ้า , น้ำตา , นิรมิต , ในหลวงในดวงใจ , บอกว่าอย่าน่ารัก , บันทึกหน้าสุดท้าย , บัลลังก์เมฆ (Ost. บัลลังก์เมฆ) , บัลลังก์เมฆ , บ้านใกล้เรือนเคียง , บ้านของเรา , บีลีฟ (Believe) , บูมเมอแรง , ปฏิวัติซะ , ปล่อยเธอไป , ปิดบัง , เป็นยังไงกัน , ไปดีมาดี , ไปเที่ยวกัน , ผ่านมาผ่านไป , ผิดตรงไหน , ผู้ชายอย่างฉัน , ผู้ต้องหา , ฝนในใจ , ฝากฟ้าทะเลฝัน , ฝากไว้ , ฝากหัวใจ , พรปีใหม่ , พรหมลิขิต , พระราชาผู้ทรงธรรม , พริกขี้หนู , พริบตา , พรุ่งนี้ , พอก็ยังไม่พอ , พอจะมีสิทธิ์ไหม , พอดี Fit , พักตรงนี้ , พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย , พูดเล่นเล่น , เพลงนั้น , เพลงเบาๆ , เพียงแค่ใจเรารักกัน , ฟากฟ้าทะเลฝัน , แฟนจ๋า [Remix] , แฟนจ๋า [คอนเสิร์ต ฟ.แฟน] , แฟนจ๋า , ภารตี , ม่วยจ๋า , มองฉันทีฟังฉันที , มอเตอร์ไซค์ทำหล่น , มาทำไม , มีแต่คิดถึง , มีเธอ , มีฟ้า มีดาว มีเธอ , มีไหมใครสักคน , แม่เนื้ออุ่น , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ไม่เคยยิ้ม...ไม่เคยเต้น , ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน , ยังจำได้ไหม , ยาของหัวใจ , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รอ , ร้องเพลงกันหน่อย , ร้องไห้ทำไม , รอวันเธอว่าง , รักกันมั้ย , รักข้ามขอบฟ้า , รักคำเดียว , รักที่ไม่มีวันเป็นจริง , รักเธอที่สุด , รักเธอเสมอ , รักน้องคนเดียว , รักไม่รู้ดับ , รักหนักแน่น , รักให้พอดี (Ost. บัลลังก์เมฆ) , รักให้พอดี , รับปาก , รูปที่มีทุกบ้าน , รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง] , รู้ไหม(ว่าฉันคิดถึง) , เราจะยิ้มให้กัน , เรามา Sing , ลมจ๋า , ลองซิจ๊ะ , ลึกสุดใจ [Acoustic] , เล่าสู่กันฟัง , แล้วเธอก็จากไป , โลกของคนเหงา , โลกใบเดิม , โลกใบโปรด , โลกแห่งความฝัน [Acoustic] , วันของเรา , วันนี้ที่รอคอย , วันหนึ่ง วันนี้ , สคส , ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ , สนิทกัน , สบายสบาย , สไมล์คลับ , สวัสดีปีใหม่ , สวิทช์ที่ใจ , สองคนกำลังดี , สัญญาต้องเป็นสัญญา , สามสิบยังแจ๋ว , สายใยแผ่นดิน , สุขใจ , เสียงกระซิบ , เสียดาย , หนามยอกอก , หนูอยากเป็นอะไร , หมอกหรือควัน , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หยดน้ำ , ห่วงใย , หวงรัก , หัวใจขอมา , หัวใจดวงน้อย , หูชา , เหตุผลของพ่อ , เหนื่อยใจเหลือเกิน , เหนื่อยไหม , เหมือนเป็นคนอื่น , อกมีไว้หัก , อกหักไม่ยักจะตาย , อมพระมาพูด , อยากถามก็ตอบ , อยากบอกรัก , อยากเป็นแฟนเธอ , อยากร้องดังดัง , อยากรู้ , อยากหยุดเวลา , อย่างแรง_มาทำไม , อย่างแรง , อย่าต่อรองหัวใจ , อย่าทำร้ายใจกัน , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม , อย่าไปหาเลยเธอ , อย่ารักกันเลย , อยู่คนเดียว , อยู่เพื่อคอยเธอ , อโรคยาปรมาลาภา , อ้อมแขนที่ว่างเปล่า , อะโลน (Alone) , อาจจะเป็นคนนี้ , อีกไม่นาน , อีกหน่อยก็ลืม , โอ้ละหนอ My Love , โอ้ละหนอ..My Love , เฮ้ พอแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง ดอกไม้ในทะเลทราย และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top