เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดูถัวะ ดูถัวะ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดูถัวะ ดูถัวะ - แสน นากา

เพลง : ดูถัวะ ดูถัวะ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

.ดูถัวะ ดูถัว ดูแกทำฉันได้
อยู่ๆก็เปลี่ยนไป
ไม่เห็นใจกันเบิ้ง
มันเสียใจยังว่า
ศรีษะไม่ค่อยระเริง
เป็นกะต๊ะกะเติ้ง
จั๊กอะไรก็ไม่รู้.
....คนบ้านกระโทก
พอกะเทินแท้ว่า
หนุ่มราชสีมา หน้าตาไม่น่าดู
แกเลยทิ้งฉันไป
นั่งเก๋งใครก็ไม่รู้
ข่าวว่าบ้านเขาอยู่
แถวอำเภอสาธร
ดูถัวะ ดูถัวะ
แกหักอกฉันได้
ฉันเจ็บจิตาย
แกก็ดายไม่ออนซอน
ฉันเคยหลอกแกนิ
แกถึงทำฉันก่อน
จิเขียนติดบนหัวนอน
ว่าแกเป็นคนหลายใจ.
...ใครจะไปรู้เล่า
ว่าแกชอบคนรูปหล่อ
จิ๊กโก๋โคราชมอซอ
ป.ว.ช.มอไซด์
ปากไม่หวานบ้านจน
ก็เลยโดนปล้นใจ
โอ๊ยแกก็ดาย
ทิ้งคนโคราชบ้านเอ็ง (น้อ)
ดูถัวะ ดูถัวะ
แกหักอกฉันได้
ฉันเจ็บจิตาย
แกก็ดายไม่ออนซอน
ฉันเคยหลอกแกนิ
แกถึงทำฉันก่อน
จิเขียนติดบนหัวนอน
ว่าแกเป็นคนหลายใจ.
ดูถัวะ ดูถัวะ
แกหักอกฉันได้
ฉันเจ็บจิตาย
แกก็ดายไม่ออนซอน
ฉันเคยหลอกแกนิ
แกถึงทำฉันก่อน
จิเขียนติดบนหัวนอน
ว่าแกเป็นคนหลายใจ.
...ใครจะไปรู้เล่า
ว่าแกชอบคนรูปหล่อ
จิ๊กโก๋โคราชมอซอ
ป.ว.ช.มอไซด์
ปากไม่หวานบ้านจน
ก็เลยโดนปล้นใจ
โอ๊ยแกก็ดาย
ทิ้งคนโคราชบ้านเอ็ง
....โอ๊ยแกก็ดาย
ทิ้งคนโคราชบ้านเอ็ง
....โอ๊ยแกก็ดาย
ทิ้งคนโคราชบ้านเอ็ง
ดูถัวะ.....เด้อ
คอร์ดเพลง ดูถัวะ ดูถัวะ

ดนตรี : / Em / Em / Em / Em D /

ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / C D /


Em
      ดู
D
ถัวะ ดู
Em
ถัวะ ดูแก
D
ทำฉัน
Em
ได้  อยู่
D
อยู่ก็เปลี่ยน
Am
ไป ไม่เห็น
D
ใจกัน
Em
เบิ้ง

 
มันเสีย
D
ใจยัง
Em
ว่า ศรีษะไม่
D
ค่อยระ
Am
เริง เป็นกะ
D
ต๊ะกะ
Bm
เติ้ง จั๊กอะ
D
ไรก็ไม่
Em
รู้


ดนตรี : / Em D / Em D /


Em
     คน
D
บ้านกระ
Em
โทก พอกะ
D
เทินแท้
Em
ว่า หนุ่ม
D
ราชสี
Am
มาหน้า
D
ตาไม่น่า
Em
ดู

 
แกเลย
D
ทิ้งฉัน
Em
ไป นั่งเก๋ง
D
ใครก็ไม่
Am
รู้ ข่าวว่า
D
บ้านเขา
Bm
อยู่ แถวอำ
D
เภอสา
Em
ธร     
D
     
C
     
D
 


Em
 
G
ถัวะ ดู
Am
ถัวะ แกหัก
Bm
อกฉันไ
Em
ด้    ฉัน
G
เจ็บจิ
Am
ตาย แกก็
C
ดายไม่ออน
Em
ซอน

 
ฉันเคย
D
หลอกแก
Em
นิ แกถึง
D
ทำฉัน
Em
ก่อน จิเขียนติด
G
บนหัว
Am
นอน ว่าแกเป็น
Bm
คนหลาย
Em
ใจ


ดนตรี : / Em D / Em D /


Em
  ใครจะ
D
ไปรู้เ
Em
หล่า ว่าแกชอบ
D
คนรูป
Em
หล่อ จิ๊กโก๋โค
D
ราชมอ
Am
ซอ ปว
D
ช. มอ
Em
ไซด์

 
ปากไม่
D
หวานบ้าน
Em
จน ก็เลย
D
โดนปล้น
Am
ใจ โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง    
D
     
Em
น้อ     
D
 


ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / C D /

ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / C / D / D /


( ซ้ำ * , * )


Em
  ใครจะ
D
ไปรู้เ
Em
หล่า ว่าแก่ชอบ
D
คนรูป
Em
หล่อ จิ๊กโก๋โค
D
ราชมอ
Am
ซอ ปว
D
ช. มอ
Em
ไซด์

 
ปากไม่
D
หวานบ้าน
Em
จน ก็เลย
D
โดนปล้น
Am
ใจ โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง

D
     
Em
        
D
     
Am
    โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง

D
     
Em
        
D
     
Am
    โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง


ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / Em D / Em /


เพลงอื่นๆของ แสน นากา
กลับบ้านยังไม่ได้ , เก็บปากไว้กินข้าว , ขอแสดงความคิดถึง , คนน่าเบื่อกับคำน่าเบื่อ , คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ , คิดถึงดาเด้อ , คืนดีกับชีวิต , เจ้านายครับ , ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร , ดูถัวะ ดูถัวะ , เดี๋ยวฟ้าก็ผ่าตาย , เธอเท่านั้น , นักร้องขาดรัก , นิสัยหรือสันดาน , ปลง , ปลุกระดม , ไปที่ชอบที่ชอบ , ไปฮักกันสา , ฝนระรึมที่โคราช , ไม่มีอะไรจะคุย , ยิ่งบ่อยยิ่งดี , รักหมาแต่ไม่รักเธอ , ห่วงตัวเองเดิ้งเด้อ , หัวใจไม่ได้มีไว้แจก , หัวใจไม่ยอมแพ้ , อนาคตสะกดว่าสู้

* ลิขสิทธิ์เพลง ดูถัวะ ดูถัวะ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top