เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ด้วยกัน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ด้วยกัน - บอดี้สแลม

เพลง : ด้วยกัน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

แปลกที่ฉันเคยเจอ เรื่องราวร้อยพันชีวิตที่ผ่าน
โลกอ่อนล้าเพียงใด ในใจยังคิด ชีวิตคงแหลกสลาย
แต่สุดท้ายก็ผ่านมาจนวันนี้

หลับตาทีไรยังร้อง หัวใจที่มืดมน
และอีกเท่าไรที่ยังต้องทนเก็บไว้
เปิดตาทีไรยังเห็นหน้าเธอก็ชื่นใจ
เพียงได้รู้ว่าเรามีกันและกัน
อีกกี่คืนวันบนทางแสนไกลเท่าไร
เราจับมือไว้ด้วยกัน

ก็เหตุและผล มันมีเรื่องราวร้อยพัน เปลี่ยนผลเวียนผ่าน
ดีร้ายเพียงใด เจ็บปวดแค่ไหน ความหวังยังไม่แหลกสลาย
แต่สุดท้ายเราต่างก็คงได้รู้ กับชีวิตเดินทาง ยังมีความหมาย

หลับตาทีไรยังร้อง หัวใจที่มืดมน
และอีกเท่าไรที่ยังต้องทนเก็บไว้
เปิดตาทีไรยังเห็นหน้าเธอก็ชื่นใจ
แค่เพียงได้รู้ว่าเรามีกันและกัน
อีกกี่คืนวันบนทางแสนไกลเท่าไร

หลับตาทีไรยังร้อง หัวใจที่มืดมน
และอีกเท่าไรที่ยังต้องทนเก็บไว้
เปิดตาทีไรยังเห็นหน้าเธอก็ชื่นใจ
แค่เพียงได้รู้ว่าเรามีกันและกัน
อีกกี่คืนวันบนทางแสนไกลเท่าไร
อีกไกลแค่ไหน

เปรียบดั่งโลกนี้คือห้องเรียนแห่งชีวิต
ได้หยุด ได้คิด ได้ลอง ได้เรียนรู้
มีวันพรุ่งนี้มีเราคอยเฝ้าดู บนทางที่แสนไกล
เราจับมือไว้ด้วยกัน จะผ่านมันไปด้วยกัน

อาจมีบางครั้งโลกดูช่างโหดร้าย
ในวันที่ไม่เป็นไป อย่างใจฝัน
มีเธอกับฉันก้าวเดิน ไปพร้อมกัน
บนทางที่แสนไกล เราจับมือไว้ด้วยกัน

คอร์ดเพลง ด้วยกัน

Em7
แปลก ที่ฉั
Bm7
นเคย เ
Cadd9
จอ เรื่องราวร้อย
Em7
พัน   ชี
Bm7
วิตที่ ผ่
Cadd9
าน

Em7
เหนื่อยอ่อ
Bm7
นล้าเพีย
Cadd9
งใด ในใจยั
Em7
งคิด  ชี
Bm7
วิตคงแ
Cadd9
หลกสลาย
Am7
 แต่สุด
Bm7
ท้ายก็ผ่านมา
Cadd9
จนวันนี้


G
หลับตาทีไรยัง
Am7
ร้องหัวใจที่
Bm7
มืดหม่น และอีกเท่า
Cadd9
ไรที่ยังต้องท
D
นเก็บไว้

G
เปิดตาทีไรยัง
Am7
เห็นหน้าเธอ ก็
Bm7
ชื่นใจ เพียงไ
Cadd9
ด้รู้ว่าเรามี
D
กันและกัน

Em7
อีกกี่คืน
Am7
วัน บนทางแสน
Cadd9
ไกลเท่าไร
Cm7
 เราจับมือไว้ ด้วยกัน


ดนตรี : / Em7 D / Cadd9 / ( 2 ครั้ง )


Em7
เหตุ และ
Bm7
ผลมันมี
Cadd9
 เรื่องราวร้อย
Em7
พัน เปลี่ย
Bm7
นพ้นเวี
Cadd9
ยนผ่าน

Em7
จะดี หรือ
Bm7
ร้ายเพีย
Cadd9
งใด เจ็บปวดแค่
Em7
ไหน ความ
Bm7
หวังยังไม่
Cadd9
แหลกสลาย

Am7
และสุด
Bm7
ท้ายเราต่าง
Cadd9
ก็คงได้รู้
D
     
Am7
  กับชีวิ
Bm7
ตเดินทางอย่
Cadd9
างมีความหมาย


G
หลับตาทีไรยัง
Am7
ร้องหัวใจที่
Bm7
มืดหม่น และอีกเท่า
Cadd9
ไรที่ยังต้องท
D
นเก็บไว้

G
เปิดตาทีไรยัง
Am7
เห็นหน้าเธอ ก็
Bm7
ชื่นใจ เพียงไ
Cadd9
ด้รู้ว่าเรามี
D
กันและกัน

Em7
อีกกี่คืน
Am7
วัน บนทางแสน
Cadd9
ไกลเท่าไร
Cm7
 


A
หลับตาทีไรยัง
Bm7
ร้องหัวใจที่
C#m7
มืดหม่น และอีกเท่า
Dadd9
ไรที่ยังต้องท
E
นเก็บไว้

A
เปิดตาทีไรยัง
Bm7
เห็นหน้าเธอ ก็
C#m7
ชื่นใจ แค่เพียงไ
Dadd9
ด้รู้ว่าเรามีกั
E
น   แ
F#m
ละกัน

 
อีกกี่คื
Bm7
นวันบนทาง
Dadd9
แสนไกลเท่าไ
Dm7
ร ( อีกไกลแค่ไหน )


 
เปรียบดังโลก
A
นี้คือห้องเรียนแห่ง
Bm7
ชีวิต ได้
C#m7
หยุดได้คิดได้ลองได้เ
Dsus2
รียนรู้  
E
 

 
มีวันพรุ่ง
A
นี้มีเราคอยเ
Bm7
ฝ้าดู บนท
C#m7
างที่แสนไกล 
Dsus2
เราจับมือไ
E
ว้ด้วย
A
กัน  
Bm7
         
C#m7
 

Dsus2
จะผ่านมันไ
E
ปด้วย
A
กัน  
Bm7
         
C#m7
         
Dsus2
            
E
 

 
อาจมีบางค
A
รั้งโลกดูช่าง
Bm7
โหดร้าย ใน
C#m7
วันที่ไม่เป็นไปอย่
Dsus2
างใจฝัน  
E
 

 
มีเธอกับ
A
ฉันก้าวเดินไปพ
Bm7
ร้อมกัน บน
C#m7
ทางที่แสนไกล
Dsus2
 เราจับมือไ
E
ว้ ด้วย
Amaj7
กัน


มิวสิควีดีโอเพลง ด้วยกัน

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ด้วยกัน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top