เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ตราบาป


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ตราบาป - สกายพาส

เพลง : ตราบาป

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ด้วยวัยเดียงสา พบพาความรักสดใส เพราะความไว้ใจ เธอจึงพลีกายแลกรัก
ให้ได้ทั้งเพ ผิดหวัง เธอไม่รู้จัก ก็เพราะความรัก เขาบอกว่า มันสวยงาม
คืนวันผ่านไป ส่วนลึกในใจ ของชายคนนั้น ที่เขาต้องการ คือความใคร่ หาใช่ความรัก
รับผิดชอบ เป็นพันพรือ ไม่เคยรู้จัก ถึงวันแตกหัก เมื่อเธอบอก ว่าเม็นไม่มา

เด็กน้อย เติบโตอยู่ในท้องเธอ ด้วยความเผลอเรอ อีกทั้งยังไม่เดียงสา
ส่วนเขาห่างเหิน เปลี่ยนไปไม่ยอมพบหน้า ไม่มาหา ไม่โทรมา ไม่ยอมรับสาย

เด็กน้อย ไม่ทันเห็นโลกสดใส เธอตัดสินใจ ทำแท้งด้วยความจำเป็น
ฆ่าคนคนหนึ่ง ที่พ่อมันไม่อยากเห็น เป็นกรรมหรือเวร ที่สร้างไว้ แต่ชาติใดมา

ดวงตาคู่ใส ยังมีริ้วรอย หมองหม่น เวลาผ่านพ้น เธอยังไม่ลืม เรื่องราววันเก่า
จากรักสดใส ต้องกลายมาเป็นความเศร้า ตราบาปวันเก่า ยังคอยตาม หลอนใจ

จะสายไปหม้าย จะมีใคร อภัยให้เธอ

คอร์ดเพลง ตราบาป

ดนตรี : / F#m / D / E / F#m /


ด้วยวัยเดียง
Asus2
สา  พบ
E
พาความรักสด
F#m
ใส เพราะความไว้
D
ใจ เธอจึงพลีกายแลก
Asus2
รัก

ให้ได้ทั้ง
F#m
เพ ผิดหวัง เธอไม่รู้
Bm
จัก ก็เพราะความ
E
รัก เขาบอกว่า มันสวย
Asus2
งาม   
E
 

คืนวันผ่าน
Asus2
ไป ส่วนลึกใน
E
ใจ ของชายคน
F#m
นั้น ที่เขาต้อง
D
การ คือความ
E
ใคร่ หาใช่ความ
Asus2
รัก

รับผิด
D
ชอบ เป็นพัน
E
พรือ ไม่เคยรู้
F#m
จัก ถึงวันแตก
Bm
หัก เมื่อเธอ
E
บอก ว่าเม็นไม่
Asus2
มา


เด็ก
D
น้อย เติบ
E
โตอยู่ในท้อง
F#m
เธอ ด้วย
C#m
ความเผลอ
D
เรอ อีก
E
ทั้งยังไม่เดียง
A
สา

ส่วนเขาห่าง
F#m
เหิน เปลี่ยน
F#
ไปไม่ยอมพบ
Bm
หน้า ไม่มา
E
หา ไม่โทรมา ไม่ยอมรับ
A
สาย
E
 


ดนตรี : / F#m / D / E / F#m / D / E / F#m / F#m /


เด็ก
D
น้อย ไม่
E
ทันเห็นโลกสด
F#m
ใส เธอ
C#m
ตัดสินใ
D
จ ทำ
E
แท้งด้วยความจำ
A
เป็น

ฆ่าคนคน
F#m
หนึ่ง ที่พ่อมันไม่อยาก
Bm
เห็น เป็นกรรมหรือ
E
เวร ที่สร้างไว้ แต่ชาติใด
A
มา 
E
 


ดวงตาคู่
Asus2
ใส ยังมีริ้ว
E
รอย
F#m
หมองหม่น เวลาผ่าน
D
พ้น เธอยังไม่
E
ลืม เรื่องราววัน
Asus2
เก่า

จากรักสด
F#m
ใส ต้อง
F#
กลายมาเป็นความ
Bm
เศร้า ตราบาปวัน
E
เก่า ยังคอยตาม
A
หลอนใจ


ดนตรี : / F#m / D / E / F#m /


จะสายไป
Bm
หม้าย จะมี
E
ใคร อภัยให้
A
เธอ


เพลงอื่นๆของ สกายพาส
Superman , เขาหรือฉัน , คนเย็นชา , ตราบาป , ทำซากอะไร , น้ำใต้ศอก , ใบไม้ร่วง , ปิ๊ง , ไม่อยากเป็นควาย , ยื้อ , รับทีตะเว้อ

* ลิขสิทธิ์เพลง ตราบาป และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top