เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ตามหาตัวเอง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ตามหาตัวเอง - ญารินดา

เพลง : ตามหาตัวเอง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มองดูผู้หญิง
ที่หยุดตรง กระจก เงา
เป็นคนที่ฉัน
รู้จักดีกว่าใครๆ
มาวันนี้
ดูไม่เหมือนคนเดิม
มาวันนี้ ดูเปลี่ยนไป
ในแววตา
ไม่มั่นใจ ตัวเอง
.มองดูอีกที
นี่ตัวฉัน เองใช่ ไหม
ทำไมอะไร
จึงเปลี่ยนไปได้เพราะเขา
เอาชีวิตไปฝากไว้ทำไม
แทบไม่เหลือแม้แต่เงา
ลืมทวงคืนตอนที่เขา
มาเดินจากไป
.มองหา ตัวเอง
ที่หาย ไปนาน
เมื่อทุกอย่าง
ยังเหมือน อยู่ไปวันๆ
มองหาตัวเอง ที่หาไม่เจอ
ได้แต่เจอะ
แต่ความเงียบงัน
แล้วเมื่อไหร่จะยิ้มอย่างเดิม
ให้ได้เจอะตัวเอง อีกครั้ง
หัวใจที่เคยอ่อนแอ
แท้จริงมันเคยแกร่ง
เคยแข็งแรง
สักวันคงมีเรี่ยวแรง
เป็นอย่าง คนเดิม
ลืมตาอีกที
วันพรุ่งนี้ คงเปลี่ยนไป
คงมีอะไร
ดีกว่าเดิม ที่เป็นมา
ไม่ต้องเสียใจ
กับเรื่องเดิมๆ
ความเป็นฉันต้องกลับมา
เวลาคง ช่วยรักษา
ให้ดีกว่านี้
.มองหา ตัวเอง
ที่หาย ไปนาน
เมื่อทุกอย่าง
ยังเหมือน อยู่ไปวันๆ
มองหาตัวเอง ที่หาไม่เจอ
ได้แต่เจอะ
แต่ความเงียบงัน
แล้วเมื่อไหร่จะยิ้มอย่างเดิม
ให้ได้เจอะตัวเอง อีกครั้ง
หัวใจที่เคยอ่อนแอ
แท้จริงมันเคยแกร่ง
เคยแข็งแรง
สักวัน คงมีเรี่ยวแรง
เป็นอย่าง คนเดิม
.. แล้วเมื่อไหร่
จะยิ้มอย่างเดิม
แล้วเมื่อไหร่จะลืมเสียที
.ไม่ต้องกอด
ความทุกข์ต่อไป
ไม่ต้องอยู่
กับความผิดหวัง
หัวใจ ที่เคยอ่อนแอ
แท้จริงมันเคยแกร่ง
เคยแข็งแรง
สักวันคงมีเรี่ยวแรง
เป็นอย่างคนเดิม


คอร์ดเพลง ตามหาตัวเอง

ดนตรี : / C G Am G / F G / ( 2 ครั้ง )


Am
มองดูผู้
F
หญิง ที่หยุด
G
ตรงกระจก
Am
เงา เป็นคนที่
F
ฉัน รู้จัก
G
ดีกว่าใคร
C
ใคร

 
มาวัน
Dm
นี้ดูไม่เห
G
มือนคนเดิม มาวัน
C
นี้ดูเปลี่ยน
F
ไป  
Dm
 ในแววตาไม่มั่น
G
ใจตัวเอง

Am
มองดูอีก
F
ที นี่ตัว
G
ฉันเองใช่
Am
ไหม ทำไมอะ
F
ไร จึงเปลี่ยน
G
ไปได้เพราะ
C
เขา

 
เอาชี
Dm
วิตไปฝาก
G
ไว้ทำไม แทบไม่
C
เหลือแม้แต่
F
เงา  
Dm
 ลืมทวงคืนตอนที่
G
เขามาเดินจากไป


 
มอง
C
หาตัวเองที่
Am
หายไปนาน เมื่อทุก
F
อย่างยังเหมือน
G
อยู่ไปวันวัน

 
มอง
C
หาตัวเองที่
Am
หาไม่เจอ ได้แต่
F
เจอะแต่ความเงียบ
G
งัน

 
แล้วเมื่อ
Am
ไหร่จะยิ้มอย่าง
AmM7
เดิม ให้ได้
Am7
เจอะตัวเองอีก
Am6
ครั้ง


** 
 
หัว
C
ใจที่เคยอ่อน
F
แอ แท้
C
จริงมันเคยแกร่ง
F
เคยแข็งแรง ซัก
C
วันคงมีเรี่ยว
F
แรงเป็นอย่างคนเดิม


ดนตรี : / C G Am G / F G / ( 2 ครั้ง )


Am
ลืมตาอีก
F
ที วันพรุ่ง
G
นี้คงเปลี่ยน
Am
ไป คงมีอะ
F
ไรดีกว่า
G
เดิมที่เป็น
C
มา

 
ไม่ต้อง
Dm
เสียใจกับเ
G
รื่องเดิมเดิม ความเป็น
C
ฉันต้องกลับ
F
มา  
Dm
 เวลาคงช่วยรัก
G
ษาให้ดีกว่านี้


( ซ้ำ * , ** )


C
     
Am
  แล้วเมื่อ
F
ไหร่จะยิ้มอย่าง
G
เดิม  
C
     
Am
  แล้วเมื่อ
F
ไหร่จะลืมเสีย
G
ที

 
ไม่ต้องกอด
Am
ความทุกข์ต่อ
AmM7
ไป ไม่ต้อง
Am7
อยู่กับความผิด
Am6
หวัง


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C G Am G / F G / ( 2 ครั้ง )


เพลงอื่นๆของ ญารินดา
ความงามที่ซ่อนอยู่ , คืนนี้ , เคว้ง , แค่ได้คิดถึง , แค่เธออย่าไป , ฉันรักเป็น , ตามหาตัวเอง , ปล่อย , พลาดไปแล้ว , หน้ากากสีดำ , อยากลืมกลับจำ , ฮีโร่

* ลิขสิทธิ์เพลง ตามหาตัวเอง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top