เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ถามใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ถามใจ - Super Glue

เพลง : ถามใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

. ก็มี สิ่งหนึ่ง
ที่ยัง ค้างใจอยู่
แหละคิด ว่าเธอ ก็คงรู้ ดี
ว่ารัก ที่มี
ให้เธอ น้อยเกินไป
เธอจึง ไม่เคย แน่ใจ
ในรักเรา
ทั้งทั้ง ที่ฉัน
ก็ทำแล้ว ทุกสิ่ง
ก็ดู เหมือนมัน
จะยิ่งน้อย ลง
คงเป็น เพราะเธอ
อยากพบใคร ใหม่
ก็ต่อให้ฉัน รักเธอ เท่าไร
ก็ไม่พอ
แต่อยากจะ ถาม เธอ หน่อย
ถามใจ เธอหน่อย
เธอลืม ผู้ชาย คนนี้
ได้หรือไร
อ้อมกอดที่ คุ้น เคย อยู่
เสียง หัวใจ ที่เคยได้ ยิน
รอยจูบ ที่เคย ฝากไว้
ในใจเธอ
Solo 9 Bars...8...
9.ก่อนเธอ จะจากฉัน ไป
หากมองตา ฉัน
แล้วเธอก็สั่น ไหว
แค่นั้น ฉันพร้อม จะเข้า ใจ
จะไม่ ทำเธอ ให้เสียเวลา
แค่อยากจะ ถาม เธอ หน่อย
ถามใจ เธอหน่อย
เธอลืม ผู้ชาย คนนี้
ได้หรือไร
อ้อมกอดที่ คุ้น เคย อยู่
เสียง หัวใจ ที่เคยได้ ยิน
รอยจูบ ที่เคย ฝากไว้
ในใจเธอ
แค่อยากจะ ถาม เธอ หน่อย
ถามใจ เธอหน่อย
เธอลืม ผู้ชาย คนนี้
ได้หรือไร


คอร์ดเพลง ถามใจ

ดนตรี : / G / C / ( 3 ครั้ง )/ G / D /


G
ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้าง
C
ใจอยู่ 
G
และคิดว่าเธอก็คง
C
รู้ดี

G
ว่ารักที่มีให้เธอน้อยเ
C
กินไป เธอ
Am
จึงไม่เคยแน่ใจในรักเ
D
รา

G
ทั้งทั้งที่ฉันก็ทำแล้ว
C
ทุกสิ่ง 
G
ก็ดูเหมือนมันจะยิ่ง
C
น้อยลง

G
คงเป็นเพราะเธอได้พบใ
C
ครใหม่ ก็ต่อให้
Am
ฉันรักเธอเท่าไรก็ไม่พ
D


 
แต่อยากจะ
Cmaj7
ถามเธอหน่อย ถาม
Bm7
ใจเธอหน่อย เธอ
Am7
ลืมผู้ชายคน
D
นี้ได้หรือไ
G

 
อ้อมกอดที่
Cmaj7
คุ้นเคยอยู่ เสียงหัว
Bm7
ใจที่เคยได้
Em7
ยิน รอย
Am7
จูบที่เคยฝากไ
D
ว้ในใจเ
G
ธอ


ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / G / ( 2 ครั้ง )


Cmaj7
ก่อนเธอจะจากฉัน
Bm7
ไป หาก
Am7
มองตาฉัน 
D
แล้วเธอไม่
G
สั่นไหว

Cmaj7
แค่นั้นฉันพร้อมจะ
Bm7
เข้าใจ จะไ
Am7
ม่ทำเธอ 
D
ให้เสียเวล
G


 
แค่อยากจะ
Cmaj7
ถามเธอหน่อย ถาม
Bm7
ใจเธอหน่อย เธอ
Am7
ลืมผู้ชายคน
D
นี้ได้หรือไ
G

 
อ้อมกอดที่
Cmaj7
คุ้นเคยอยู่ เสียงหัว
Bm7
ใจที่เคยได้
Em7
ยิน รอย
Am7
จูบที่เคยฝากไ
D
ว้ในใจเ
G
ธอ

 
แค่อยากจะ
Cmaj7
ถามเธอหน่อย ถาม
Bm7
ใจเธอหน่อ
Em7
ย   เธอ
Am7
ลืมผู้ชายคน
D
นี้ได้หรือไร
G
 


ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / G /


เพลงอื่นๆของ Super Glue
ถามใจ , พัทยา , เพลงพิเศษ

* ลิขสิทธิ์เพลง ถามใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top