เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ถูกที่ ผิดเวลา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ถูกที่ ผิดเวลา - Hobbit

เพลง : ถูกที่ ผิดเวลา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

.ดีเพียงใด ที่ได้ยืนข้างเธอ
ได้พูดได้คุยได้พบได้เจอ
ได้ใกล้ชิดกัน
ดีเกินพอ กับคนอย่างฉัน
ความรักในใจคงไม่พูดมัน
ไม่ให้สร้างปัญหา
.ใจ เธอมีเจ้าของ
คงต้องโทษที่พรหมลิขิต
ให้ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเวลา
ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่
แม้จะได้แค่เพียงใกล้กัน
ใครคนนั้นคงไม่ว่า
.ช่วยไม่ได้ถ้ารักเขาก่อน
ฉันต้องซ่อนอาการมากมาย
ไม่ให้เธอรับรู้ได้ จากสายตา
.ใครเป็นใคร เข้าใจและรู้ตัว
ถ้าเขายังอยู่เธอไม่ต้องกลัว
จะไม่วุ่นวาย
ได้มองเธอ ยังเจอกันได้
เท่านั้นก็พอ ไม่ขออะไร
ไม่ต้องให้กลับมา
.แค่ นี้ก็เหมาะสม
คงต้องโทษที่พรหมลิขิต
ให้ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเวลา
ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่
แม้จะได้แค่เพียงใกล้กัน
ใครคนนั้นคงไม่ว่า
.ช่วยไม่ได้ถ้ารักเขาก่อน
ฉันต้องซ่อนอาการมากมาย
ไม่ให้เธอรับรู้ได้ จากสายตา
ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่
แม้จะได้แค่เพียงใกล้กัน
ใครคนนั้นคงไม่ว่า
.ช่วยไม่ได้ถ้ารักเขาก่อน
ฉันต้องซ่อนอาการมากมาย
ไม่ให้เธอรับรู้ได้
ดีเท่าไหร่ที่ได้พบเธอ
มีเธอให้ความสำคัญ
แค่เพื่อนกันก็ไม่ว่า
ไม่มีทางที่จะรักกัน
ไม่มีวันจะถึงที่ฝัน
เก็บอาการไว้ไม่ให้ มีน้ำตา

คอร์ดเพลง ถูกที่ ผิดเวลา

ดนตรี : / C / Am /

ดนตรี : / C / Am / F / G / ( 2 ครั้ง )


C
ดีเพียงใด ที่ไ
Am
ด้ยืนข้างเธอ ได้
F
พูดได้คุยได้พบได้เจอ 
G
ได้ใกล้ชิดกัน

C
ดีเกินพอ กับ
Am
คนอย่างฉัน ความ
F
รักในใจคงไม่พูดมัน 
G
ไม่ให้สร้างปัญหา

F
ใจเธอ 
G
มีเจ้าของ
C
 คงต้องโทษที่
Am
พรหมลิขิต ให้
Dm
ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเว
G
ลา


C
ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่า
Am
ไหร่ แม้จะได้แค่เพียงใกล้
F
กัน ใครคน
G
นั้นคงไม่ว่า

C
ช่วยไม่ได้ถ้ารักเขา
Am
ก่อน ฉันต้องซ่อนอาการมาก
F
มาย ไม่ให้เ
G
ธอรับรู้ได้จากสาย
C
ตา


C
ใครเป็นใครเข้า
Am
ใจและรู้ตัว ถ้า
F
เขายังอยู่เธอไม่ต้องกลัว
G
 จะไม่วุ่นวาย

C
ได้มองเธอ ยัง
Am
เจอกันได้ เท่า
F
นั้นก็พอ ไม่ขออะไร 
G
ไม่ต้องให้กลับมา

F
แค่นี้ ก็เ
G
หมาะสม
C
 คงต้องโทษที่
Am
พรหมลิขิต ให้
Dm
ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเว
G
ลา


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / Am / F / G / ( 2 ครั้ง )


C
ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่า
Am
ไหร่ แม้จะได้แค่เพียงใกล้
F
กัน ใครคน
G
นั้นคงไม่ว่า

C
ช่วยไม่ได้ถ้ารักเขา
Am
ก่อน ฉันต้องซ่อนอาการมาก
F
มาย ไม่ให้เ
G
ธอรับรู้ได้


C
ดีเท่าไหร่ที่ยังพบ
Am
เธอ  ยังมีเธอให้ความสำคั
F
ญ แค่เพื่อน
G
กันก็ไม่ว่า

C
ไม่มีทางทีจะรัก
Am
กัน ไม่มีวันจะแทนที่
F
ใคร เก็บอา
G
การไว้ไม่ให้มีน้ำตา


ดนตรี : / C / Am / C / Am / C /


มิวสิควีดีโอเพลง ถูกที่ ผิดเวลา

เพลงอื่นๆของ Hobbit
การกลับมา , ใกล้เธอได้เท่าเดิม , ถูกที่ ผิดเวลา , เถ้าถ่าน , ที่อยู่ของดาว (A Place You Belong) , บกพร่องในหน้าที่ (Guilty)

* ลิขสิทธิ์เพลง ถูกที่ ผิดเวลา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top