เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ทบ.2 ลูกอีสาน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ทบ.2 ลูกอีสาน - ไผ่ พงศธร

เพลง : ทบ.2 ลูกอีสาน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ต้องจากบ้านนา
ถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหาร
หนุ่ม ท.บ.2 ลูกอีสาน
มาประจำการชายแดนมาเลย์
บ้านเมืองขัดแย้ง
สายตาระแวงพาให้ว้าเหว่
ชีวิตดั่งเรือลำน้อยลอยเล
แขวนบนเส้นด้าย
ปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอน
ที่จำจากจรตอนนี้
ลมดึกโชยมาหวิววี
คงหลับฝันดีกันตลอดคืน
หนุ่มทหารเกณฑ์
ออกลาดตระเวนเสียจนดึกดื่น
เดือนเหงาดาวตก
เสียงนกกลางคืน
แว่วซ้อนเสียงปืน
จากชายเขาไกล
ในวันดีดี ที่ไม่มีสถานการณ์
สาวเว้ายาวีกับบ่าวอีสาน
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนา
แต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการ
กลับบ้านเมื่อไหร่
เบอร์ที่น้องให้ จะหมั่นโทรมา
เทือกเขาบูโด ทาบทะมึนไกล
มากมายความลับ
กี่ดวงชีวิตที่มอดดับ
สังเวยความเชื่อ
แยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป้อมน้อยน้อย
กอดปืนยืนยามตีสามกว่ากว่า
เสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา
หัวใจครวญว่าคิดฮอดบ้านเด้

ในวันดีดี ที่ไม่มีสถานการณ์
สาวเว้ายาวีกับบ่าวอีสาน
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนา
แต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการ
กลับบ้านเมื่อไหร่
เบอร์ที่น้องให้ จะหมั่นโทรมา
เทือกเขาบูโด ทาบทะมึนไกล
มากมายความลับ
กี่ดวงชีวิตที่มอดดับ
สังเวยความเชื่อ
แยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป้อมน้อยน้อย
กอดปืนยืนยามตีสามกว่ากว่า
เสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา
หัวใจครวญว่าคิดฮอดบ้านเด้
อยู่ป้อมน้อยน้อย
กอดปืนยืนยามตีสามกว่ากว่า
เสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา
หัวใจครวญว่า คิดฮอดบ้านเด้

คอร์ดเพลง ทบ.2 ลูกอีสาน

ดนตรี : / E / B E /

ดนตรี : / E G#m / C#m B / C#m B / E /


 
ต้องจากบ้าน
E
นา ถูกเกณฑ์เข้า
B
มากรมท
C#m
หาร หนุ่มท.บ.
B
สองลูกอี
C#m
สาน มาประจำ
B
การชายแดน
E
มาเลย์
G#m
 

 
บ้านเมืองขัด
C#m
แย้ง สายตาระ
B
แวงพาให้ว้า
E
เหว่

 
ชีวิต
C#m
ดั่งเรือลำน้อยลอย
E
เล แขวนบน
F#m
เส้นด้าย ปลายกระบอก
B
ปืน


 
บ้านเกิดเมือง
E
นอน ที่จำจาก
B
จรตอน
C#m
นี้ ลมดึกโชย
B
มาหวิว
C#m
วี คงหลับฝัน
B
ดีกันต
E
ลอดคืน
G#m
 

 
หนุ่มทหาร
C#m
เกณฑ์ ออกล่าตระ
B
เวนเสียจนดึก
E
ดื่น

 
เดือนเหงาดาว
C#m
ตกเสียงนกกลาง
E
คืน แว่วซ้อนเสียง
B
ปืนจากชาย
E
เขาไกล


 
ในวันดี
B
ดี   ที่
G#m
ไม่มีสถาน
C#m
การณ์ สาวเว้า
B
ยาวีกับบ่าว
A
อีสาน ยังยิ้มให้
B
กันแบ่งปั่น
E
น้ำใจ
G#m
 

 
ต่างภูมิลำ
B
เนา แต่ว่า
G#m
เฮาก็เป็นคน
C#m
ไทย ปลดประจำ
B
การกลับบ้านเมื่อ
E
ไหร่

 
เบอร์ที่น้อง
F#7
ให้ จะหมั่น
B
โทรมา


** 
 
เทือกเขาบู
E
โดทาบทะมึน
B
ไกล มากมายความ
C#m
ลับ 

 
กี่ดวง
B
ชีวิตที่มอด
C#m
ดับ สังเวยความ
B
เชื่อแยกดินแบ่ง
E
ฟ้า  
G#m
 

 
อยู่ป้อม
C#m
น้อยน้อย กอดปืนยืน
B
ยามตีสามกว่า
E
กว่า

 
เสียงโอ
C#m
ละเห่ของแม่แว่ว
E
มา หัวใจครวญ
B
ว่า คิดฮอด
E
บ้านเด้


ดนตรี : / E / B E / A B / E / C#m B / E /


( ซ้ำ * , ** )


 
อยู่ป้อม
C#m
น้อยน้อย กอดปืนยืน
B
ยามตีสามกว่า
E
กว่า

 
เสียงโอ
C#m
ละเห่ของแม่แว่ว
E
มา หัวใจครวญ
B
ว่า คิดฮอดบ้านเด้


ดนตรี : / E / E B / E / E B / E /


มิวสิควีดีโอเพลง ทบ.2 ลูกอีสาน

เพลงอื่นๆของ ไผ่ พงศธร
กลับมาถามหากำลังใจ , กิ่งไม้บ่วิเศษ , เก็บเศษแก้ว , ข้อความจากเถียงนาน้อย , ขอแค่ได้บอก , ขอบคุณทุกแรงใจ , ขอเป็นผู้ช่วยเจ็บ , เขายิ่งใช่ อ้ายยิ่งเจ็บ , แขกผู้มีเกิบ , คนถือหมอนยังบ่มี , คนที่ใช่ได้แค่มอง , คนบ้านเดียวกัน , คำสัญญาของหนุ่มบ้านนอก , คิดฮอด...ฮักแท้ , คิดฮอดวันละหน่อย , เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย , ใจเคยถืกตั๋ว , ใจหล่นที่หน้าราม , ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน , ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก่อน , ซูเปอร์สตาร์หน้าเฟซ , ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา , ต้นทุนแรงใจ , ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึง , ตัวไกล ใจฮักมั่น , ตั๋วอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่ , ตามใจแม่เถิดน้อง , เต็มใจให้ตั๋ว , เตรียมนายฮ้อย , ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ , ทบ.2 ลูกอีสาน , โทรหาแนเด้อ , ธิดาร้านลาบ , เนียง เนอว อินา [น้องอยู่ที่ไหน] , บังเอิญมีหัวใจ , เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง , ป๊าดติโธ่...บักโม...บักแตง , เป็นเพื่อนไม่ได้ หัวใจอยากเป็นแฟน , ไปรักกันที่อื่น ได้บ่ , ฝนรินในเมืองหลวง , ฝันมีไฟใจเกินร้อย , ฝืนใจหน่อยได้ไหม , เพราะรักถึงลาก่อน , มันเป็นย่อนหยัง , มีเธอจึงมีฝัน , มีไว้ให้แค่คิดถึง , มุกดาหารบ้านเฮา , เมือเล่นสงกรานต์ , ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น , ยอมเป็นคนอกหัก , ยางลบหัวใจชื่อเสียสละ , ยามคิดฮอด กอดด้วยอ้อมใจ , ยิ่งห่างยิ่งคิดฮอด , ยืมหน้ามาเข้าฝัน , โยนใจถามทาง , รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ , รักเสมอไม่ว่าอยู่ไหน , ลูก ต.จ.ว. , ลูกจ้างความจน , สงกรานต์เศร้า , สบตาที่หน้าจอ , สักคนที่เข้าใจ , สัญญาฮักปากทาง , สาวกันตรึม , สาวนาขาแดนซ์ , สาวเย็บผ้า , สำคัญกว่าลมหายใจ , สิให้เว้าอีหยัง , สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ , สู้เด้อพี่น้อง , สู้เพื่อเธอ , แสงเดือนถามข่าวแสงดาวนำทาง , หนุ่มบ้านไกลใจฮักจริง , หมอนขาด สาดผืนเก่า , หลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน , ห่วงเจ้าสาวลำน้ำมูล , หวานใจหน้าจอ , หัวใจไม้ลำปอ , เหงาบวกเหงาเท่ากับฮัก , อยากบอกว่าอ้ายเหงา , อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง , อยากมีเธอเป็นแฟน , อยากเห็นหน้าเธอทุกวัน , อย่าให้เขาฮู้เด้อ , อยู่ในใจไม่เคยลืม , อ้ายเก่งกะด้อ , อ้ายเพิ่งรู้ หรือเจ้าเพิ่งทำ , อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง , อ้ายหมดหน้าที่หรือยัง , เอาที่สบายใจ , แอ๋มของอ้าย , โอ..คนไทยเอย , ฮักเจ้าคือเก่าเด้อ , ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ , ฮักสาวอิเลคโทน , ฮักสาวอีเลคโทน , เฮาเป็นเสี่ยว

* ลิขสิทธิ์เพลง ทบ.2 ลูกอีสาน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top