เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ทางกลับบ้าน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ทางกลับบ้าน - บอดี้สแลม

เพลง : ทางกลับบ้าน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ในวันที่ใจ มืดหม่น
วันที่ชีวิตหลงทางมาไกล
ในวันที่ใจ วุ่นวาย
ยิ่งทำให้คิดถึงบ้านเรา
จากมาตั้งนานไกลแสนไกล
เมื่อไหร่ความฝันจะเป็นจริง
หรือที่ฝันใฝ่ไม่มีจริง

เข้าใจว่าคนทุกคน
ย่อมมีเหตุผลของการเดินทาง
แต่ใจฉันยังอ้างว้าง
เมื่อสิ่งที่หวังนั้นยังไกล
หนึ่งใจล่องลอยกลางผู้คน
ที่ก็ไม่รู้ใครเป็นใคร
หนี่งใจที่ยังต้องเดินไป
เมื่อไหร่ที่ล้มยังคิดถึงพ่อ
เมื่อไหร่ที่ท้อยังคิดถึงแม่
และยังคงทำตามคำสัญญา
ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝัน
วันนั้นฉันคงได้กลับ
เอาฝันนั้นไปฝาก
ปลิวไปตามกระแสใจคน
ยังเคว้งคว้าง
ไร้จุดหมายมืดมน
ความจริงใจสุดท้าย
ไม่มีความหมาย
โลกที่มันลวงหลอก
มันช่างโหดร้าย
หรือมันอาจเป็นโชคชะตา
ที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้
และยังคงคิดถึงพ่อ
เมื่อไหร่ที่ท้อยังคิดถึงแม่
และยังคงทำตามคำสัญญา
ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝัน
วันนั้นฉันคงได้กลับ
เอาฝันไปกราบเท้า
แม้หนทางมันยังห่างไกล
แต่ฉันจะไม่ถอดใจ
วันนั้นต้องเป็น...จริง
ในวันที่ใจมืดหม่น
วันที่ชีวิตหลงทางมาไกล
แต่ใจก็ยังสู้ไหว
จะเหนื่อยแค่ไหนยังเดินต่อ
สิ่งที่ฝันใฝ่อาจเลื่อนลอย
แต่ว่าความหวังยังยิ่งใหญ่
หนึ่งใจที่ยังต้องเดินไป

คอร์ดเพลง ทางกลับบ้าน

ดนตรี : / Csus2 Bm7 / Am7 G / ( 2 ครั้ง )


Csus2
  ในวันที่ใ
Bm7
จ มืดหม่น
Am7
 วันที่ชีวิ
G
ตหลงทางมาไกล
Csus2
  ในวันที่ใ
Bm7
จ  วุ่นวา
Am7
ย ยิ่งทำให้คิ
G
ดถึงบ้านเรา

Csus2
จากมาตั้งนา
Bm7
น ไกลแสนไ
Am7
กล เมื่อไหร่ความ
G
ฝันจะเป็นจริง 
Csus2
 หรือที่ฝัน
Bm7
ใฝ่ ไม่มี
Am7
จริง


ดนตรี : / Csus2 Bm7 / Am7 G / ( 2 ครั้ง )


Csus2
 เข้าใจว่า
Bm7
คนทุกคน
Am7
 ย่อมมีเหตุผ
G
ลของการเดินทาง
Csus2
  แต่ใจฉัน
Bm7
ยังอ้างว้า
Am7
ง เมื่อสิ่งที่ห
G
วังนั้นยังไกล

Csus2
หนึ่งใจล่องลอย
Bm7
 กลางผู้คน
Am7
  ที่ก็ไม่
G
รู้ใครเป็นใคร
Csus2
  หนึ่งใจที่ยั
Bm7
ง ต้องเดิน
Am7
ไป


 
เมื่อไหร่
D
ที่ล้มยัง
Em7
คิดถึงพ่
Csus2
อ เมื่อไหร่ที่
D
ท้อยัง
Em7
คิดถึงแ
Csus2
ม่ และยังค
D
งทำตาม
Em7
คำสัญญ
Csus2

 
ชีวิตเมื่อทำได้
Am7
ตามความฝัน วันนั้นฉันคงได้
Csus2
กลับ   เอา
Cm7
ฝันนั้นไปฝาก


ดนตรี : / D Em7 / Csus2 / ( 2 ครั้ง )


Am7
ปลิวไปตามกระแสใจคน
Bm7
 ยังเคว้งคว้างและไร้จุดหมายมืดมน

B7
ความจริงใจสุดท้ายไม่มีความ
Em7
หมาย โลกที่มันลวง
Am7
หลอก มันช่างโหด
Bm7
ร้าย

 
หรือมันอา
Cm7
จเป็นโชคชะตา ที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้


 
แล
D
ะยังคง
Em7
คิดถึงพ่
Csus2
อ เมื่อไหร่ที่
D
ท้อยัง
Em7
คิดถึงแ
Csus2
ม่ และยังค
D
งทำตาม
Em7
คำสัญญ
Csus2

 
ชีวิตเมื่อทำได้
Am7
ตามความฝัน วันนั้นฉันคงไ
Csus2
ด้กลับ เอา
Cm7
ฝันไปกราบ
Am7
เท้า     
Bm7
 

 
แม้หนทางมันจะ
Am7
ยังห่างไกล ฉันจะไม่ถอดใ
C
จ วัน
C6
นั้นต้องเป็นจริง


ดนตรี : / Csus2 Bm7 / Am7 G /


Csus2
   ในวันที่ใ
Bm7
จมืดหม่
Am7
น วันที่ชีวิ
G
ตหลงทางมาไกล
Csus2
  แต่ใจฉัน
Bm7
ยังสู้ไหว
Am7
 จะเหนื่อยแค่ไ
G
หนยังเดินต่อ

Csus2
  สิ่งที่ฝันใ
Bm7
ฝ่อาจเลื่อนลอย
Am7
 แต่ว่าความห
G
วังยังยิ่งใหญ่
Csus2
  หนึ่งใจที่ยั
Bm7
ง ต้องเดิน
Csus2
ไป          
Bm7
         
Am7
         
G
 


มิวสิควีดีโอเพลง ทางกลับบ้าน

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ทางกลับบ้าน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top