เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ที่เธอเฝ้ารอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ที่เธอเฝ้ารอ - พอส

เพลง : ที่เธอเฝ้ารอ

อัลบั้ม : Evo & Nova

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ดอกไม้ที่เธอได้มา เหมาะสมและควรคู่เธอ
กลิ่นหอมชื่นใจ ดังความรักที่เธอต้องการ ฮื่อ ฮือ ฮือ
แต่แล้วก็คงไม่นาน กลิ่นหอมก็จางหายไป
กลีบสวยที่เคยอยู่สดใสกลับร่วงโรยไป

แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่ หากเธอลงแรงเพาะปลูกขึ้นมา
ด้วยหยาดเหงื่อของเธอ สักวันคงได้ชม

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน
หากเธอให้ความรักและใส่ใจ
กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชมให้สมที่เธอได้เฝ้ารอ...
ที่เธอเฝ้ารอ

และรักก็คงเช่นกัน หากฝันถึงวันได้เคียงคู่
ต้นรักที่มีอยู่ ปลูกไว้ในใจเรา
ให้เธอเป็นน้ำใสเย็น และฉันจะเป็นแสงแดด
ต้นไม้ของเราจะงอกงามและเติบโต โว้....

แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่ หากเธอลงแรงเพาะปลูกขึ้นมา
ด้วยหยาดเหงื่อของเธอ สักวันคงได้ชม

แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่ หากเธอลงแรงเพาะปลูกขึ้นมา
ด้วยหยาดเหงื่อของเธอ สักวันคงได้ชม

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน
หากเธอให้ความรักและใส่ใจ
กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชมให้สมที่เธอได้เฝ้ารอ...
ที่เธอเฝ้ารอ

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน
หากเธอให้ความรักและใส่ใจ
กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชมให้สมที่เธอได้เฝ้ารอ...
ที่เธอเฝ้ารอ

ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ....ที่เธอเฝ้ารอ...ที่เธอเฝ้ารอ

คอร์ดเพลง ที่เธอเฝ้ารอ

ดนตรี : / A / D / A / D /

ดนตรี : / A / F#m D / A / F#m D / A / F#m D / E / E /


 
ดอก
A
ไม้ที่เธอได้
F#m
มา     
D
 เหมาะ
A
สมและควรคู่
F#m
เธอ    
D
 กลิ่น
A
หอมชื่นใจ ดังความ
F#m
รักที่เธ
D
อต้อง
E
การ ฮื้อ ฮือ ฮื่อ

 
แต่
A
แล้วก็คงไม่
F#m
นาน    
D
 กลิ่น
A
หอมก็จางหาย
F#m
ไป     
D
 กลีบ
A
สวยที่เคยอยู่
F#m
สด     
D
ใส กลับร่วง
E
โรยไป


 
แต่
C#m
เธอ  ยัง
Bm
มี    เม
A
ล็ดพันธุ์อยู่ หาก
C#m
เธอ ลง
Bm
แรง เพาะ
A
ปลูกขึ้นมา

 
ด้วย
D
หยาดเหงื่อของเธอ สักวัน คงได้
E
ชม


** 
 
ดอก
A
ไม้ของเธอจะอยู่กับ
F#m
เธอแสนนาน หาก
Bm
เธอให้ความรัก
D
และใส่
E
ใจ

 
กลิ่น
A
หอมที่มีก็พร้อมให้
F#m
เธอชื่นชม ให้
Bm
สมที่เธ
D
อได้เฝ้า
E
รอ ที่เธอเฝ้ารอ


ดนตรี : / A / F#m D / A / F#m D / A / F#m D / E / E /


 
และ
A
รักก็คงเช่น
F#m
กัน     
D
 หาก
A
ฝันถึงวันได้เ
F#m
คียงคู่  
D
  ต้น
A
รักที่มีอยู่ ปลูก
F#m
ไว้     
D
 ในใจ
E
เรา ฮู้ ฮู หู่

 
ให้
A
เธอเป็นน้ำใส
F#m
เย็น    
D
 และ
A
ฉันจะเป็นแสง
F#m
แดด    
D
  ต้น
A
ไม้ของเราคงงอก
F#m
งาม    
D
 และเติบ
E
โต โว้


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A / F#m D / A / F#m D / A / F#m D / E / E /


( ซ้ำ * )


 
ดอก
A
ไม้ของเธอจะอยู่กับ
F#m
เธอแสนนาน หาก
Bm
เธอให้ความรัก
D
และใส่
E
ใจ

 
กลิ่น
A
หอมที่มีก็พร้อมให้
F#m
เธอชื่นชม ให้
Bm
สมที่เธ
D
อได้เฝ้า
E
รอ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A / D / ( 16 ครั้ง )/ A /


มิวสิควีดีโอเพลง ที่เธอเฝ้ารอ

เพลงอื่นๆของ พอส
กอดหมอน , ข้อความ , คนไม่มีวาสนา , ความลับ , คือเหตุผล , แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง , จะรักเธอคนเดียว , ใจเย็นไว้ (Be Cool) , ช่วยบอกได้ไหม , ดาว , ที่เธอเฝ้ารอ , ที่ว่าง , ธาราทัต-ธีรวัฒน์ , บางสิ่ง , เปล่าๆ , แผ่นดินแผ่นฟ้า , ฝันกลางวัน , มองอย่างเดียว , มีเพียงเรา , เมืองเทวดา , เมื่อไหร่ , แม่ , ไม่มีแล้ว , ไม่มีวันแพ้ , ยื้อ , รักคือคำตอบ (Universe) , รักจริงจัง , รักเธอทั้งหมดของหัวใจ (For My Brother) , รักอยู่รอบกาย , รีบ , รู้สึกไหม , แล้วเธอ , โลกที่เป็นหนึ่ง (One) , วันใหม่ , สัมพันธ์ , เสน่ห์ , หมา , เหงา , อย่ากลัวเสียก่อน (Be Strong) , อย่าตัดสินใจ , ออกไป (Out) , อีกครั้ง

* ลิขสิทธิ์เพลง ที่เธอเฝ้ารอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top