เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> นักโทษประหาร


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง นักโทษประหาร - แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

เพลง : นักโทษประหาร

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ขอบใจ สักครั้ง
ที่ พยายาม
อยากจะทำ ให้มัน ดูดี
ครั้ง ที่รัก กันมา
ขอบใจ ที่ถาม
ที่ยัง มีใจ นะ
ก่อนจาก กันไป
ต้องการ อะไร อีกไหม
ซึ้งใจจริงจริง
ก่อนถูกเธอทิ้ง
ฉัน ต้องการ อะไร
ก่อนถูกประหาร
จะขอ อะไร ก่อนตาย
ไม่ต้อง แล้ว จบ แล้ว
อย่า เลย
อย่าเสีย เวลา กับฉันดีกว่า
อย่าทำ ให้มัน ยากไป
เมื่อไม่ รัก ไม่ รัก
จบ เลย
ก็ทิ้ง กันเลย
เฉยเฉย ง่ายง่าย
ใครจะเป็น จะตาย ช่างมัน
แล้ว ก็แล้ว กันไป

ไม่ต้อง ไปคิด
เป็นเวร เป็นกรรม
ไม่ต้องทำ ว่าเธอ ยังแคร์
ขอแค่นี้ แล้วกัน
ไม่ต้อง เอื้อเฟื้อ
เยื่อใย กันปาน นั้น
ก่อนจาก กันไป
ต้องการ อะไร อีกไหม
ซึ้งใจจริงจริง
ก่อนถูกเธอทิ้ง
ฉัน ต้องการ อะไร
นักโทษประหาร
ตอนนี้ กำลัง อยากตาย
มันจบ แล้ว จบ แล้ว
อย่า เลย
อย่าเสีย เวลา กับฉัน ดีกว่า
อย่าทำ ให้มัน ยากไป
เมื่อไม่ รัก ไม่ รัก
จบ เลย
ก็ทิ้ง กันเลย
เฉยเฉย ง่ายง่าย
ใครจะเป็น จะตาย ช่างมัน
แล้ว ก็แล้ว กันไป
แล้ว ก็แล้ว กันไป เถอะ
ทำ อะไร ก็ทำ ไป
ทิ้ง ก็ทิ้ง กันไป เถอะ
คน ที่ตาย ก็ตาย ไป
รัก เธอ เออ
เธอ และเธอ และ เธอ คนเดียว
อื่นใด มากมาย กว่านั้น
ฉัน ไม่ขอ อะไร

มันจบ แล้ว จบ แล้ว
อย่า เลย
อย่าเสีย เวลา กับฉัน ดีกว่า
อย่าทำ ให้มัน ยากไป
เมื่อไม่ รัก ไม่ รัก
จบ เลย
ก็ทิ้ง กันเลย
เฉยเฉย ง่ายง่าย
ใครจะเป็น จะตาย ช่างมัน
มันจบ แล้ว จบ แล้ว
อย่า เลย
อย่าเสีย เวลา กับฉัน ดีกว่า
อย่าทำ ให้มัน ยากไป
เมื่อไม่ รัก ไม่ รัก
จบ เลย
ก็ทิ้ง กันเลย
เฉยเฉย ง่ายง่าย
แค่ได้ตาย ด้วยมือ ของเธอ
สา ก็สม ใจ

คอร์ดเพลง นักโทษประหาร

Am
ขอบใจสักครั้งที่พยา
F
ยาม อยากจะ
C
ทำให้มันดูดี ฐาน
G
ที่รักกันมา

Am
ขอบใจที่ถามที่ยัง
F
มีใจนะ ก่อนจา
C
กกันไปต้อง
G
การอะไรอีกไ
Am
หม ซึ้งใจจริงจริง

 
ก่อนถูกเธอ
Dm
ทิ้ง ฉันต้องการอะ
G
ไร ก่อนถูกประ
Dm
หาร จะขออะไรก่อน
G
ตาย


 
ไม่ต้
C
องแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย ใครจะ
F
เป็นจะตายช่าง
G
มัน แล้วก็แล้วกันไป


ดนตรี : / C / C G /


Am
ไม่ต้องไปคิดเป็นเวรเป็น
F
กรรม ไม่ต้
C
องทำว่าเธอยังแคร์ ขอ
G
แค่นี้ละกัน

Am
ไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใยกัน
F
ปานนั้น ก่อน
C
จากกันไป ต้อง
G
การอะไรอีกไ
Am
หม ซึ้งใจจริงจริง

 
ก่อนถูกเธอ
Dm
ทิ้ง ฉันต้องการอะ
G
ไร นักโทษ
Dm
ประหาร ตอนนี้กำลังจะอย
G
ากตาย


 
มัน
C
จบแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย ใครจะ
F
เป็นจะตายช่าง
G
มัน แล้วก็แล้วกันไป


ดนตรี : / Ab

Eb
รัก เธ
Bb
อ    
Cm
        
Bb
เธอและเธอและ
Ab
เธอคนเดียว อื่น
Fm
ใดมากมายกว่า
Bb
นั้นฉันไม่ขออะไร


ดนตรี : / C G / Am G / D7 / F G / ( 2 ครั้ง )


 
มัน
C
จบแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย

 
มัน
C
จบแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย

 
แค่ได้
F
ตายด้วยมือของเ
G
ธอ ก็สาก็สมใจ


ดนตรี : / C / Fm Bb / Cmaj7 /


มิวสิควีดีโอเพลง นักโทษประหาร

เพลงอื่นๆของ แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม
Get Up Higher , R U Ok , กลับ , ข้าบดินทร์ , คนของเธอ , ครั้งหนึ่งในหัวใจ , คำเดียว , คือฉันรักเธอ , จ๋าจ๊ะ , ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม , ฉันเสียเธอไปหรือยัง , ชีวิตที่ไม่มีเธอ , ซากคน , ดาวประดับฟ้า , ดีเกินไป[อีกแล้ว] , ตื่นเช้าก็ลืม , ถ้าเธอต้องการ , ถ้าเธอไม่บอก , ถ้ามันมี , ถึงอย่างไร , ทางใครทางมัน , ทางแยก , ทำไม , ทำไมมันยากอย่างนี้ , ที่สุด , ทุกอย่างเพื่อเธอ , เธอสวย , นักโทษประหาร , บ่อนแตก , ปางตาย , พรุ่งนี้รวย , เพลงลูกกรุง , เพื่อเธอคนเดียว , มาหาทำไม , มุมมืด , ยังน้อยไป , เย้ เย , เยาวราช , รออยู่ตรงนี้ , รับได้ไหม , ราตรีสวัสดิ์ , รู้ว่าต้องลืม , ลูกกรุง , เลิกรา , สิงห์สี่แคว , สิ้นคิด , สุนทรีย์ สุนทรีย์ , หนทางสู่กลางใจเธอ , หวาน , อย่าทำอย่างนั้น , อย่าเป็นอย่างผมเลย

* ลิขสิทธิ์เพลง นักโทษประหาร และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top