เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> นับเรื่องดีดี


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง นับเรื่องดีดี - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : นับเรื่องดีดี

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

แกะบางตัว ขนฟูยิ่งดูยิ่งน่ากอด แกะบางตัว อ้วนดำแต่น่ารักดี
แต่ไม่มีตัวไหน ที่ทำให้เธอง่วงนอนคืนนี้
นับไปจนตัวที่แปดร้อย เริ่มตีลังกาข้ามรั้ว ฉันกลัวเธอไม่ได้นอน จังเลย
เอาอย่างนี้ แนะนำให้เธอนับเรื่องอื่น ให้เธอนึก เรื่องราวที่เธอชื่นบาน
ที่เธอทอดไข่เจียวไม่ฟูแต่แม่ก็ทานหมดจาน
แล้วทำให้ยายได้แอบยิ้ม เรื่องราวที่เธออิ่มใจ แล้วเธอจะนอนหลับไหล ไปเอง

อาจจะมีบางคนในชีวิตนี้ ที่เขายังคงขอบคุณ
ที่เธอเคยช่วยเขา ด้วยความจริงใจ ให้นับเขาไว้เรื่องหนึ่ง
อาจมีครูบางคนที่เมตตาเธอ ท่านทำให้เธอซาบซึ้ง
ท่านคือคนคนหนึ่ง ที่อยากให้เธอได้นอน

แกะกี่ตัว ไม่มีตัวไหนของเธอเลย แต่เรื่องราว ทุกเรื่องเป็นเรื่องของเธอ
ใครต่อใครในนั้น ให้พรให้เธอฝันดีเสมอ
นับคนที่เธอมอบความรัก นับเรื่องดีดีที่เจอ แล้วเธอจะนอนหลับใหล ไปเอง
นับคนที่เธอมอบความรัก นับเรื่องดีดีที่เจอ แล้วเธอจะนอนหลับใหล ไปเอง

คอร์ดเพลง นับเรื่องดีดี

ดนตรี : / Ab Gm / Fm Gm / Ab Bb / Eb / Ab G /

ดนตรี : / Cm Bb Am7 / Fm FmM7 / Bb Bb6 /


แกะบาง
Eb
ตัว ขน
Fm
ฟูยิ่งดูยิ่ง
Gm
น่ากอด
Fm
แกะบาง
Eb
ตัว อ้วน
Fm
ดำแต่น่า
Bb
รักดี

แต่ไม่
Eb
มีตัวไหน ที่
Fm
ทำให้เธอง่วง
Gm
นอนคืน
Ab
นี้ 

นับ
Ab
ไปจน
Gm
ตัวที่ แ
Fm
ปด ร้
Bb
อย เริ่
Ab
มตีลั
Gm
งกาข้า
Fm
มรั้ว 
Bb
 ฉัน
Ab
กลัวเธอไ
Gm
ม่ได้น
Fm
อน  
Bb
จังเลย
Eb
 
Bb
 

เอาอย่าง
Eb
นี้ แนะ
Fm
นำให้เธอนับเ
Gm
รื่องอื่น
Bb
ให้เธอ
Eb
นึก เรื่อง
Fm
ราวที่เธอ
Gm
ชื่นบา
Bb

ที่เธอท
Eb
อดไข่เจียวไม่
Fm
ฟูแต่แม่ก็
Gm
ทานหมด
Ab
จาน

แล้ว
Ab
ทำให้
Gm
ยาย ไ
Fm
ด้แอบ
Bb
ยิ้ม เรื่อง
Ab
ราวที่
Gm
เธอ อิ่
Fm
มใจ 
Bb
 แล้ว
Ab
เธอจะ
Gm
นอนห
Fm
ลับ ไ
Bb
หล ไปเ
Eb
อง 
Bbm
 
Eb7
 


อาจจะ
Ab
มีบางคนใ
G#m
นชีวิตนี้ ที่
Gm
เขายังคงขอบ
Cm
คุณ

ที่เธอ
Ab
เคยช่วยเขา ด้วยค
Bb
วามจริงใจ ให้
Fm
นับเขา
Bb
ไว้เรื่องห
Eb
นึ่ง

อาจมี
Ab
ครูบางคนที่
G#m
เมตตาเธอ ท่าน
Cm
ทำให้เ
Bb
ธอซาบ
G#m7
ซึ้ง

ท่านคือ
Fm
คนคนหนึ่ง ที่อ
FmM7
ยากให้เธอไ
Bb
ด้นอน
Bb6
 


แกะกี่
Eb
ตัว ไม่
Fm
มีตัวไหน
Gm
ของเธอเล
Bb
ย แต่เรื่อง
Eb
ราว ทุกเ
Fm
รื่องเป็นเรื่อง
Gm
ของเธ
Bb

ใครต่อใ
Eb
ครในนั้น ให้
Fm
พรให้เธอฝัน
Gm
ดีเสม
Ab

นับ
Ab
คนที่เ
Gm
ธอ ม
Fm
อบควา
Bb
มรัก นับเ
Ab
รื่อง
Gm
ดีดี ที่เ
Fm
จอ  
Bb
 แล้ว
Ab
เธอจะ
Gm
นอนหลับใ
Fm
หล ไปเ
Bb
อง

นับ
Ab
คนที่เ
Gm
ธอ ม
Fm
อบควา
Bb
มรัก นับเ
Ab
รื่อง
Gm
ดีดี ที่เ
Fm
จอ  
Bb
 แล้ว
Ab
เธอจะ
Gm
นอนหลับใ
Bb
หล ไปเ
Eb
อง


เพลงอื่นๆของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
Hey พอแล้ว , To Much So Much Very Much , what is up , What's Up , ก็ดี , กลับมาวันนี้ , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว , กอดกัน , ก้อนหินกับนาฬิกา , เก็บใจเธอไว้ , เกิดเป็นตัวละคร , ขอแค่ได้รู้ , ของขวัญจากก้อนดิน , ของของนาย , ขอใจให้พี่ , ขอบใจจริงๆ , ขออุ้มหน่อย , ขันหมากระทึกใจ , ข้างขึ้นเดือนหงาย , เข้าเวรรอ , เขียนคำว่ารัก , คนน่ารัก , คนป่า , คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา , คนไม่มีแฟน , ความทรงจำ , ความรักในอากาศ , ความสุข ความทรงจำ , ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด , คอย , คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ , คิดถึงทุกเวลา , คิดถึงเหลือเกิน , คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น , คู่กัด , คู่แท้ , ง้อเพราะรัก , เงาที่หายไป , เงียบเงียบคนเดียว , จะได้ไม่ลืมกัน , จะเอาจากไหน , จับเจ่า , จับมือกันไว้ , จากน้อง , จำเธอขึ้นใจ , ฉันทนาที่รัก , ฉันมาทำอะไร , ช่วยรับที , ชาติก่อนมาลี...ชาตินี้แครอน , ชีวิตเดี่ยว , ชีวิตลิขิตเอง , ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) , โชคดี , ใช่เลย , ซ่อมซะให้เข็ด , ซ่อมได้ , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้ในใจ , ดอกไม้ในทะเลทราย , ตกหลุมรักเธอทุกวัน , ต้นไม้ของพ่อ , ต้องโทษดาว , ต่อเวลา , ตัดไฟแต่ต้นลม , ตามรอยพระราชา , ติดอยู่ที่หัวใจ , เต้นรำทำครัว , ถนนสายแสงตะวัน , ถ่านไฟเก่า , ถึงใจ , เถียงกันทำไม , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในหัวใจ , ทู มัช โซ มัช เวรี มัช (Too Much So Much Very Much) , ทู มัช โซ มัช เวรี่ มัช (Too Much So Much Very Much) , ทูนหัว , เธอ , เธอนั่นแหละ , เธอผู้ไม่แพ้ , น้องรัก , นับเรื่องดีดี , นางนวล , นานแล้ว , น้านา... , น้านา , น้ำค้าง , น้ำตาฟ้า , น้ำตา , นิรมิต , ในหลวงในดวงใจ , บอกว่าอย่าน่ารัก , บันทึกหน้าสุดท้าย , บัลลังก์เมฆ (Ost. บัลลังก์เมฆ) , บัลลังก์เมฆ , บ้านใกล้เรือนเคียง , บ้านของเรา , บีลีฟ (Believe) , บูมเมอแรง , ปฏิวัติซะ , ปล่อยเธอไป , ปิดบัง , เป็นยังไงกัน , ไปดีมาดี , ไปเที่ยวกัน , ผ่านมาผ่านไป , ผิดตรงไหน , ผู้ชายอย่างฉัน , ผู้ต้องหา , ฝนในใจ , ฝากฟ้าทะเลฝัน , ฝากไว้ , ฝากหัวใจ , พรปีใหม่ , พรหมลิขิต , พระราชาผู้ทรงธรรม , พริกขี้หนู , พริบตา , พรุ่งนี้ , พอก็ยังไม่พอ , พอจะมีสิทธิ์ไหม , พอดี Fit , พักตรงนี้ , พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย , พูดเล่นเล่น , เพลงนั้น , เพลงเบาๆ , เพียงแค่ใจเรารักกัน , ฟากฟ้าทะเลฝัน , แฟนจ๋า [Remix] , แฟนจ๋า [คอนเสิร์ต ฟ.แฟน] , แฟนจ๋า , ภารตี , ม่วยจ๋า , มองฉันทีฟังฉันที , มอเตอร์ไซค์ทำหล่น , มาทำไม , มีแต่คิดถึง , มีเธอ , มีฟ้า มีดาว มีเธอ , มีไหมใครสักคน , แม่เนื้ออุ่น , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ไม่เคยยิ้ม...ไม่เคยเต้น , ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน , ยังจำได้ไหม , ยาของหัวใจ , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รอ , ร้องเพลงกันหน่อย , ร้องไห้ทำไม , รอวันเธอว่าง , รักกันมั้ย , รักข้ามขอบฟ้า , รักคำเดียว , รักที่ไม่มีวันเป็นจริง , รักเธอที่สุด , รักเธอเสมอ , รักน้องคนเดียว , รักไม่รู้ดับ , รักหนักแน่น , รักให้พอดี (Ost. บัลลังก์เมฆ) , รักให้พอดี , รับปาก , รูปที่มีทุกบ้าน , รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง] , รู้ไหม(ว่าฉันคิดถึง) , เราจะยิ้มให้กัน , เรามา Sing , ลมจ๋า , ลองซิจ๊ะ , ลึกสุดใจ [Acoustic] , เล่าสู่กันฟัง , แล้วเธอก็จากไป , โลกของคนเหงา , โลกใบเดิม , โลกใบโปรด , โลกแห่งความฝัน [Acoustic] , วันของเรา , วันนี้ที่รอคอย , วันหนึ่ง วันนี้ , สคส , ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ , สนิทกัน , สบายสบาย , สไมล์คลับ , สวัสดีปีใหม่ , สวิทช์ที่ใจ , สองคนกำลังดี , สัญญาต้องเป็นสัญญา , สามสิบยังแจ๋ว , สายใยแผ่นดิน , สุขใจ , เสียงกระซิบ , เสียดาย , หนามยอกอก , หนูอยากเป็นอะไร , หมอกหรือควัน , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หยดน้ำ , ห่วงใย , หวงรัก , หัวใจขอมา , หัวใจดวงน้อย , หูชา , เหตุผลของพ่อ , เหนื่อยใจเหลือเกิน , เหนื่อยไหม , เหมือนเป็นคนอื่น , อกมีไว้หัก , อกหักไม่ยักจะตาย , อมพระมาพูด , อยากถามก็ตอบ , อยากบอกรัก , อยากเป็นแฟนเธอ , อยากร้องดังดัง , อยากรู้ , อยากหยุดเวลา , อย่างแรง_มาทำไม , อย่างแรง , อย่าต่อรองหัวใจ , อย่าทำร้ายใจกัน , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม , อย่าไปหาเลยเธอ , อย่ารักกันเลย , อยู่คนเดียว , อยู่เพื่อคอยเธอ , อโรคยาปรมาลาภา , อ้อมแขนที่ว่างเปล่า , อะโลน (Alone) , อาจจะเป็นคนนี้ , อีกไม่นาน , อีกหน่อยก็ลืม , โอ้ละหนอ My Love , โอ้ละหนอ..My Love , เฮ้ พอแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง นับเรื่องดีดี และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top