เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> น้องจ๋า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง น้องจ๋า - พาราด็อกซ์

เพลง : น้องจ๋า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เฮ้ น้องสาว มาคนเดียวไม่กลัวรึไงล่ะ
พี่ยิ้มไปก็ทำไม่มองไม่ทักไม่ทายน่ะทำเป็นไม่สน หยิ่งเหลือเกินนะ
โอ น้องขา น้องทำไมต้องทำให้งานกร่อย
เค้าไม่มาก็ไม่ต้องคอย จะสนทำไมอย่าร้องไห้ซิเธอ

* เอ้า เฮ เต้นกันหน่อยสักเพลงน่า
เต้นกับพี่นี้ดีกว่า ช่วยให้เธอสบายใจ
เอ้า เฮ เต้นกันแบบพวกคนโสด
ดิ้นสนุกให้ลิงโลด เดี๋ยวมันจะเหงาตาย

เฮ้ น้องจ๋า ไม่ต้องกลัวนะพี่นั้นยังโสด
พี่ไม่ทำให้ใครต้องมาผิดหวังเสียใจฟูมฟายเหมือนคน นั้นของเธอนะ
โอ หนูจ๋า เอาแต่ทำหน้างอไม่ดีหรอก
ดูซิคนเค้าเคียงข้างกัน ยังทุกข์ทำไมมาคู่กันนะเธอ

( ซ้ำ * )

มองสบตา มาลองเปิดใจ มาทำอะไรไปด้วยกัน
จังหวะกระดุ๊กกระดิ๊ก คิกคิกคักคัก จับมือกันร้องเพลง
ตะโกนว่า โสด โสด โสด มาส่ายเอวอย่างฮิปโป
ก็บอกให้ go go go go บอกว่าวันนี้วันโสด
วันจันทร์อังคารวันศุกร์วันพุธวันหยุดวันพระ วันโสด
คนรวยคนจนคนเหล็กคนเล็กมาอยู่รวมกัน คนโสด
เอ้า เรามาดิ๊งดิ๋งด่อง ขยับมานิ้งนิ้งหน่อง มาร่วมกันร้องเพลง ร้องเพลง ให้เบิกบานหัวใจ

( ซ้ำ * )

คอร์ดเพลง น้องจ๋า

ดนตรี : / F Dm / Gm C / ( 4 ครั้ง )


เฮ้ น้อง
F
สาว
Dm
 
Gm
มาคนเ
C
ดียวไม่กลัวรึไ
F
ง  
Dm
ล่ะ  
Gm
 

พี่ยิ้มไ
C
ปก็ทำไม่
F
มองไม่
Dm
ทัก ไม่
Gm
ทายน่ะ
C
ทำเป็นไม่
F
สน 
Dm
หยิ่งเหลือ
Gm
เกินนะ
C
 

โอ น้อง
F
ขา 
Dm
 
Gm
น้องทำไ
C
มต้องทำให้
F
งานก
Dm
ร่อย 
Gm
 

เค้าไม่
C
มาก็ไม่ต้องค
F
อย จะ
Dm
สนทำไ
Gm
มอย่าร้องไ
C
ห้ซิเธ
F
อ  
Dm
 
Gm
 
C
 


เอ้า
F
ฮ  
Dm
 
Gm
 
C
เต้นกันหน่อยสักเ
F
พลง
Dm
น่า  
Gm
 

C
เต้นกับพี่นี้
F
ดีกว่
Dm
า   
Gm
  ช่ว
C
ยให้เธอสบ
F
ายใ
Dm
จ   
Gm
 
C
 

เอ้า เ
F
ฮ  
Dm
 
Gm
 
C
เต้นกันแบบพวก
F
คนโ
Dm
สด  
Gm
 

C
ดิ้นสนุกให้
F
ลิงโ
Dm
ลด  
Gm
 
C
เดี๋ยวมันจะเห
F
งาต
Dm
าย  
Gm
 
C
 


ดนตรี : / F Dm / Gm C / ( 4 ครั้ง )


เฮ้ น้อง
F
จ๋า 
Dm
 
Gm
ไม่ต้องก
C
ลัวนะพี่นั้น
F
ยังโ
Dm
สด  
Gm
 

พี่ไม่
C
ทำให้ใครต้องม
F
าผิด
Dm
หวังเสีย
Gm
ใจ ฟูม
C
ฟายเหมือน
F
คน 
Dm
นั้นของเ
Gm
ธอนะ 
C
 

โอ หนู
F
จ๋า 
Dm
 
Gm
เอาแต่
C
ทำหน้างอไม่
F
ดีห
Dm
รอก 
Gm
 

ดูซิ
C
คนเค้าเคียงข้าง
F
กัน ยัง
Dm
ทุกข์ทำ
Gm
ไมมาคู่กั
C
นนะเธ
F
อ  
Dm
 
Gm
 
C
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F Dm / Gm C / ( 4 ครั้ง )


มองสบ
F
ตา มาลองเปิด
Dm
ใจ มาทำอ
Gm
ะไรไปด้วยกั
C

จังหวะกระ
F
ดุ๊กกร
Dm
ะดิ๊ก 
Gm
คิกคิกคักคัก จับ
C
มือกันร้องเพลง

ตะโกนว่า โ
F
สด โสด โ
Dm
สด มาส่าย
Gm
เอวอย่างฮิปโ
C

ก็บอกให้
F
go go
Dm
go go
Gm
บอกว่าวัน
C
นี้วันโสด

F
วันจันทร์อัง
Dm
คารวันศุกร์วัน
Gm
พุธวันหยุดวัน
C
พระ วันโสด

F
คนรวยคน
Dm
จนคนเหล็กคน
Gm
เล็กมาอยู่รวม
C
กัน คนโสด

เอ้า เรามา
F
ดิ๊งดิ๋ง
Dm
ด่อง ขยับมา
Gm
นิ้งนิ้งหน่
C
อง มาร่วมกันร้
F
องเพลง
Dm
ร้องเพลง ให้
Gm
เบิกบานหัวใ
C


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F Dm / Gm C / ( 8 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง น้องจ๋า

เพลงอื่นๆของ พาราด็อกซ์
Honey bee , Miss miss , Sexy , Suckseed นึง , ก็มีแค่นั้น , กรงทอง , กลิ่นโรงพยาบาล , กวีบทเก่า , กอดฉันไว้ , การรอคอย , ขอ , คนบนฟ้า , คู่ควร , ใครสักคน , เงา , จันทร์เหงา , จิ๊บ ร.ด. , จิ๊บ รอ ดอ , ฉันไม่แก่ , ซักซี้ดนึง , เซ็กซี่ , ดวงจันทร์ , ดาว , เดี๋ยวก็ลืม , ทะเลแสนหวาน , ทัชมาฮาล , ทาส , เทพธิดา , เธอที่รัก , น้องจ๋า , น้องเปิ้ล , นักมายากล , บ่วงไฟ , บอลลูน , บิวตี้ฟูล เลิฟ (Beautiful Love) , ปลายสายรุ้ง , ปีก , เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย , เป็นโสดทำไม , ผงาดง้ำค้ำโลก , ผ่าน , ผีเสื้อกับดอกไม้ , พรุ่งนี้ , เพดาน , เพลงสุดท้าย , เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) , ไฟ , ภารตะฟิล์ม , มองตา , มัน ใหญ่ มาก , มีแต่เธอ , ไม่มีเธอ (กล่องดวงใจ) , ร.ด. Dance , รถไฟขบวนแห่งความฝัน , รสชาติแห่งความรัก , รักเธอเท่าช้าง , รุ้ง , เรดิโอ (Radio) , ฤดูร้อน , ลอง , ลา ลา ลา , เลิฟ (Love) , เวล่ำ , เศษ , ส่งรักส่งยิ้ม , สามมิติ , หรรษาราตรี , หลุมศพปลาวาฬ , อยากมีเธออยู่ตรงนี้

* ลิขสิทธิ์เพลง น้องจ๋า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top