เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> น้องไม่มีสิทธิ์


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง น้องไม่มีสิทธิ์ - ต่าย อรทัย

เพลง : น้องไม่มีสิทธิ์

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ถึงพี่สุดที่รักปานดวงใจ เพลงนี้ขอมอบให้ ถึงแม้พี่ไม่อยากฟัง
จงฝืนใจหน่อย ไม่บ่อยแม้เพียงสักครั้ง ขอกระซิบเสียงสั่ง พี่จ๋ามาฟังเพลงนี้
ก่อนเคยเอ่ยคำรักฝากกับใคร หรือพี่จำไม่ได้ สมองพี่ไม่ค่อยดี
สาวนาคนซื่อ ก็คือสาวหนึ่งคนนี้ แม้จะนานแรมปี ยังคิดถึงพี่ คนเดียว

* น้องจำมั่นอยู่เสมอ วันที่พี่คอยเพ้อ ในคืนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
แต่บัดนี้มีน้องอยู่ผู้เดียว พี่จ๋าไม่มาข้องเกี่ยว แบ่งเสี้ยวเสียแล้วหรือใจ

** แม้พี่มีคนรักใหม่มาครอง รักของเราลอยล่อง พี่เอ๋ยไม่ต้องอาลัย
น้องไม่มีสิทธิ์ จะคิดหวงห้ามพี่ไว้ แม้พี่ใจดำได้ น้องเองจะไม่ขวางทาง

( ซ้ำ * , ** )

คอร์ดเพลง น้องไม่มีสิทธิ์

ดนตรี : / C / Dm / Em G / C / Dm / Em / F Em / Dm / G / C G /


ถึง
C
พี่สุดที่
G
รักปานดวง
C
ใจ เพลงนี้
G
ขอมอบ
Am
ให้ ถึง
G
แม้พี่ไม่อยาก
C
ฟัง

จง
G
ฝืนใจห
Am
น่อย ไม่
G
บ่อยแม้เพียงสัก
C
ครั้ง ขอกระ
Em
ซิบเสียง
Am
สั่ง  พี่
Dm
จ๋ามาฟังเพลง
G
นี้

ก่อน
C
เคยเอ่ยคำ
G
รักฝากกับ
C
ใคร หรือพี่
G
จำไม่
Am
ได้  ส
G
มองพี่ไม่ค่อย
C
ดี

สาว
G
นาคน
Am
ซื่อ ก็คื
G
อสาวหนึ่งคน
C
นี้ แม้จะ
Em
นานแรม
Am
ปี  ยัง
G
คิดถึงพี่ คนเ
C
ดียว


Cm
น้อง
Bb
จำมั่นอยู่เส
Cm
มอ  
Gm
วันที่พี่คอย
Eb
เพ้อ ใน
Gm
คืนพระจันทร์ครึ่ง
C
เสี้ยว
G
 

แต่บั
Am
ดนี้  มี
G
น้องอยู่ผู้เ
C
ดียว พี่
G
จ๋าไม่มาข้องเ
Am
กี่ยว แบ่ง
D
เสี้ยวเสียแล้วหรือ
G
ใจ


** 
แม้
C
พี่มีคน
G
รักใหม่มาค
C
รอง รักของ
G
เราลอย
Am
ล่อง พี่เ
G
อ๋ยไม่ต้องอา
C
ลัย

น้อง
G
ไม่มีสิ
Am
ทธิ์ จะ
G
คิดหวงห้ามพี่
C
ไว้ แม้
Em
พี่ใจดำ
Am
ได้ น้องเ
G
องจะไม่ขวาง
C
ทาง


ดนตรี : / Am G / Am G / F G / C / Am G / Am / G / C / G / C /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am G / Am G / F G / C / C /


มิวสิควีดีโอเพลง น้องไม่มีสิทธิ์

เพลงอื่นๆของ ต่าย อรทัย
กฎแห่งช้ำ , กรรมกรแก้มแดง , กลับไปก็เป็นสำรอง , กำแพงปริญญา , กินข้าวหรือยัง , เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น , เก็บคำว่าเรา ไว้ในคำว่ารัก , แก้มแดงแรงใจ , แก้วรอพี่ , ขอแค่รู้ข่าว , ขอใจกันหนาว , ขอสิทธิ์แค่ร้องไห้ , ขอให้ความดีคุ้มครอง , ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ , คนไกล้เมื่อไกลบ้าน , คนนั้นของใจเป็นอ้ายได้บ่ , คนในความคิดฮอด , คำสัญญาที่กาฬสินธุ์ , คำสัญญาที่คิดฮอด , คิดถึงพ่อ คิดถึงแม่ คิดถึงบ้าน , คืนนี้เมื่อปีกลาย , คือฮักหรือบ่ , คูนดอกสุดท้าย , แค่ถามก็รู้สึกดี , จดหมายฉบับสุดท้าย , จากบ้านนาด้วยรัก , จากสำคัญ เป็นสำรอง , จีบแล้วบ่ขอ , เจ็บก็ได้ถ้าอ้ายอยากจบ , เจ้าชายของชีวิต , เจ้าหญิงลำซิ่ง , ซังได้ซังแล้ว , ดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่ , ดอกหญ้าในป่าปูน 3 ช่า , ดอกหญ้าในป่าปูน , ดาวจรัสฟ้า , ดาวเต้น ม.ต้น , แด่...ทุกหัวใจที่ไกลบ้าน , แด่ทุกหัวใจที่ไกลบ้าน , ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก , ต.จ.ว.มอหก , ตั้งใจลืม , ตัวช่วยที่บ่ได้เชิญ , ตั๋วให้คึดฮอด , เต็มใจให้ , เติมฮักเติมแฮง , ทรายกับทะเล , ท่องคำว่าทำใจ , โทรหาแหน่เด้อ 3 ช่า , โทรหาแหน่เด้อ , เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน , น้องไม่มีสิทธิ์ , นอนฟังเสียงฝน , นักร้องบ้านนอก , นั่งงอนที่โรงงาน , นางแบบงานบุญ , นาจะหลวยบ้านเรา , นาจะหลวยบ้านเฮา [สลา ] , น้ำตาหยดยังกด Like , น้ำตาหล่นบนที่นอน , นิลันดอน , บอกใจยังไงดี , บอกรัก..แต่บ่รู้สึกว่ารัก , บ่ฮักบ่ต้องสงสาร , เบิ่งนครพนม , เป็นห่วงเด้อจ้า , ผูกฝ้ายด้วยสายตา , ฝันยังไกลใจยังหนาว , ฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้าย , ฝากเพลงถึงยาย , ฝากเพลงลอยลม , ฝ้ายขาวที่ผูกแขน , เพื่อนกันโรงงานเก่า , เพื่อนใจสมัยเรียน , แพรวาสัญญาฮัก , ฟ้าฮ้องสั่งใจ , มาจากดิน , มื้อใด๋สิคิดฮอด , ไม่ใช่บ้านเรา , รถไฟสายน้ำตา , ร้องไห้ใกล้หนองหาน , รอพี่ที่นครพนม , รู้ว่าเขาหมดใจแต่ทำไมยังฮักเหลือเกิน , แรงใจในเงาจันทร์ , ไร่อ้อยรอยช้ำ , วันที่บ่มีอ้าย , ศิลปินลูกจ้าง , ส.ค.ส.ห่อรัก , ส่งใจมาใกล้ชิด , สบายดีบ่อ้าย , สัญญาหน้าฮ้าน , สาละวันอย่าลืมสัญญา , สาว ตจว. ม.6 , สาวนาพเนจร , สาวรำวง , สาวโรงงานลานเบียร์ , สาวอุบลรอรัก , สิเทน้อง ให้บอกแน , สีพันดอน เดือดฮ้อนหัวใจ , สีพันดอน...เดือดฮ้อนหัวใจ , สู่ขวัญหัวใจ , หน้าจอรอสาย , หอมกลิ่นบ้านเกิด , หัวใจที่ถูกอ้ายทิ้ง , เหตุผลที่ทนเจ็บ , ให้ใจอย่าให้เจ็บ , ให้ตายไปกับใจ , ไหมแท้ที่แม่ทอ , อยากฟังคำว่าคิดฮอด , อยากลืมแฟนเขา , อย่าคิดหยังหลาย , อย่าดูแลกันด้วยการโกหก , อย่าให้แคร์ข้างเดียว , อยู่ในใจเสมอ , อักษรบนเสื้อ [เพื่อใครบางคน] , อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที , อีกคนที่คึดฮอด , อีสานลำเพลิน , เอาใจช่วยเด้ออ้าย , เอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ , แอบคอย , แอบรักแอบคิดถึง , โอ.เค.เน๊าะ , ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ , ฮักมากแค่ไหน เมื่อคนหมดใจต้องปล่อย , ฮักมาแต่ชาติก่อน , ฮักหลาย

* ลิขสิทธิ์เพลง น้องไม่มีสิทธิ์ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top