เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> น้ำค้างตอนเช้า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง น้ำค้างตอนเช้า - ใหม่ เจริญปุระ

เพลง : น้ำค้างตอนเช้า

อัลบั้ม : คนเดียวในหัวใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

อยู่คนเดียวนอนมองดูฟ้าด้วยความสงสัย
ว่าทำไมคนเราถึงต้องมีความเหงา
ชีวิตก็อยากอยู่แล้ว ไม่เคยเป็นของเรา
ทุกครั้งยังมีเรื่องราวที่มันซับซ้อนให้ทำมากมาย
แต่ละวันวงจรชีวิตก็ดูซ้ำซ้ำ ก้อต้องทำทำทำและต้องทำต่อไป
บางครั้งเหมือนฉันไม่รู้ ฉันจะทำเพื่อใคร
เหมือนฉันไม่มีจุดหมายที่ใจเฝ้าคอย..

อยากรู้เหมือนกันว่าฉันมันเหงาอะไรมากมาย
อยากรู้ทำไมฉันจึงเหมือนดังคนเลื่อนลอย
กับภาระที่ฉันต้องรับมา เวลาที่มีก้อน้อย
แต่ใจยังคอยจะเหงาทุกทีที่เผลอ
เมื่อความจริงรอคอยความฝันทุกวันเช่นนี้
แต่ไม่มีใครเลยที่จะมาให้เจอ
เป็นเหมือนน้ำค้างตอนเช้า
ที่ยังนอนละเมอ แล้วแสงตะวันก็เผาให้แห้งไป

อยากรู้เหมือนกันว่าฉันมันเหงาอะไรมากมาย
อยากรู้ทำไมฉันจึงเหมือนดังคนเลื่อนลอย
กับภาระที่ฉันต้องรับมา เวลาที่มีก้อน้อย
แต่ใจยังคอยจะเหงาทุกทีที่เผลอ
เมื่อความจริงรอคอยความฝันทุกวันเช่นนี้
แต่ไม่มีใครเลยที่จะมาให้เจอ
เป็นเหมือนน้ำค้างตอนเช้า
ที่ยังนอนละเมอ แล้วแสงตะวันก็เผาให้แห้งไป
นี่เหรอชีวิตของฉัน ที่ยังคงละเมอ
และแล้ววันนึงชีวิตก็แห้งไป

คอร์ดเพลง น้ำค้างตอนเช้า

ดนตรี : / A Bm / C#m D /


 
อยู่คน
A
เดียวนอนมองดู
D
ฟ้าด้วยความ
A
สงสัย ว่าทำไม
F#m
คนเรา ถึง
D
ต้องมีความ
A
เหงา

 
ชีวิ
F#m
ตก็อยากอยู่แ
D
ล้ว ไ
A
ม่เคยเ
E
ป็นขอ
F#m
งเรา ทุกค
Bm
รั้งยังมีเรื่องราว ที่มันซับ
Esus4
ซ้อนให้ทำมาก
E
มาย

 
แต่ละ
A
วันวงจรชีวิ
D
ตก็ดูซ้ำ
A
ซ้ำ ก็ต้อง
F#m
ทำทำทำ แ
D
ละต้องทำต่อ
A
ไป

 
บาง
F#m
ครั้งเหมือนฉัน
D
ไม่รู้ 
A
ว่าฉันจ
E
ะทำเพื่
F#m
อใคร เหมือน
Bm
ฉันไม่มีจุด
E
หมายที่ใจเฝ้
A
าคอย


 
อยากรู้เหมือน
D
กัน ว่าฉันมันเห
E
งาอะไรมาก
A
มาย
F#m
 อยากรู้ทำ
Bm
ไม ฉันจึงเห
E
มือนดังคนเลื่อ
A
นลอย

 
กับภา
D
ระที่ฉันต้อง
E
รับมา 
C#m
เวลาที่มีก็
F#m
น้อย แต่
Bm
ใจยังคอย จะเหงาทุกทีที่เ
E
ผลอ


 
เมื่อความ
A
จริงรอคอยค
D
วามฝันทุกวัน
A
เช่นนี้ แต่ไม่
F#m
มีใครเลย 
D
ที่จะมาให้
A
เจอ

 
เป็นเห
F#m
มือนน้ำค้างตอนเ
D
ช้า  
A
ที่ยัง
E
นอนละ
F#m
เมอ แล้วแ
Bm
สงตะวัน
E
ก็เผาให้แห้ง
A
ไป


ดนตรี : / A D / A / F#m D /

ดนตรี : / A / F#m D / A E / F#m / Bm E / A /


( ซ้ำ * )


 
เมื่อความ
Bb
จริงรอคอยค
Eb
วามฝันทุกวัน
Bb
เช่นนี้ แต่ไม่
Gm
มีใครเลย 
Eb
ที่จะมาให้
Bb
เจอ

 
เป็นเห
Gm
มือนน้ำค้างตอนเ
Eb
ช้า  
Bb
ที่ยัง
F
นอนละ
Gm
เมอ แล้วแ
Cm
สงตะวัน
F
ก็เผาให้แห้ง
Bb
ไป

 
นี่
Gm
หรือชีวิตของ
Eb
ฉัน  
Bb
ที่ยัง
F
คงละ
Gm
เมอ และ
Cm
แล้ววันนึงชี
F
วิตก็แห้ง
Bb
ไป

 
และ
Cm
แล้ววันนึงชี
F
วิตก็แห้ง
Eb
ไป  
Bb
 


มิวสิควีดีโอเพลง น้ำค้างตอนเช้า

เพลงอื่นๆของ ใหม่ เจริญปุระ
Who's The Man Hear , กระแซะเข้ามาซิ , กลับดึก , กลับทางเดิม , กลับมาแล้ว , กันชน , เก็บขยะ , เกินจะคุ้ม , ขอแค่มีเธอ , ขอร้อง , คนเดียวตลอดไป , คนเดียวในหัวใจ , ควักหัวใจ , คืนรัง , แค่เสียดายก็ผิดแล้ว , ใครสักคน , งงงง , จริงใจไว้ก่อน , จะไปทางไหนดี , จุดเดิม , ใจร้าวสาวร๊อค , ฉันก็มีหัวใจ , ฉันเปล่านาเขามาเอง , ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไป , ชีวิตใหม่ , ซุปเปอร์แมนอะไร , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้กับแจกัน , ดับตะวัน , ดีกว่านี้หน่อย , ได้อย่างเสียอย่าง , ต่อไปนี้ไม่มีใคร , ถนนสายนี้ , ทำด้วยหัวใจ , เธอรู้หรือเปล่า , น้ำแข็งบางบาง , น้ำค้างตอนเช้า , น้ำหอมที่ไม่มีวันจาง , ผู้ชายในฝัน , ผู้หญิงกับงูพิษ , ผู้หญิงใจร้าย , ฝุ่น , เพราะเขาคนเดียว , เพราะมีเธอจึงมีฉัน , แพ้ใจ , ฟังซิฟัง , มีใจก็รักกันได้ , ไม่มีของแท้ในใจปลอม , ไม่มีน้ำหนัก , ไม่มีปัญหา , ไม่รู้จะหลีกยังไง , ไม่ลืม , ไม่เห็นเป็นไร , ไม่อยากให้เธอรู้ , ไม่เอาแล้ว , ระวังให้ดีเหอะ , รักฉันได้ไง , รักแล้วรักเลย , เรียนรู้ , เรื่องของเธอ , เรื่องมันจำเป็น , เรือใบบนสายรุ้ง , โลกแห่งความฝัน , โล่งใจ , วังน้ำวน , ศรัทธา , สบายใจ , สยามเมืองยิ้ม , สัญญา , สาวนาสั่งแฟน , สุดฤทธิ์สุดเดช , สุดสุด , เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน , เสียใจได้ยินไหม , เสียเวลาจะตายไป , หนักเกินไปแล้ว , หนักใจ , หนูไม่รู้ , หนูไม่เอา , อยากจะร้องไห้ , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากรู้นัก , อยากให้รู้ว่ารักเธอ , อย่าขุดคุ้ย , อย่าฝากความหวัง , อย่าให้รู้ว่ารักเธอ , อย่าเอาน้ำตากลับบ้าน , อยู่กับเสียงหัวใจ , อ๋อเหรอ

* ลิขสิทธิ์เพลง น้ำค้างตอนเช้า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top