เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> น้ำตาฟ้า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง น้ำตาฟ้า - สามโทน

เพลง : น้ำตาฟ้า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เขาบอกว่าฟ้า ร้องไห้ออกมา เป็นน้ำฝน
อยากรู้นักฟ้า ที่เบื้องบน
ต้องมา ร้องไห้ เพราะใคร
หรือฟ้าสงสาร คนอย่างฉัน ถูกหลอกเรื่อยไป
ถูกเขาลวง เขาล้วงหัวใจ
เอาไป ต้มยำ ทำแกง

ฝนฟ้า กระหน่ำ เสียงฟ้าคำราม ดูน่ากลัว
น้ำตาฟ้า หลั่งมารดตัว
รดหัวใจฉันจนชา
ฉันคงผิดหวัง มีเคราะห์กรรม ไร้วาสนา
เขาเลย ไม่รัก ไม่ยอม พูดจา
หลอกลวง ให้ฉันต้องตรม

ฉัน มัน คน ซื่อ
ไม่เคยฝึกปรือ ในเรื่อง ความ รัก
เพิ่งเคยได้รู้ เพิ่งเคยได้ลอง เพิ่งเคยรู้จัก
สุดท้าย ต้องมา อกหัก
ไม่รู้ จะดาม ยังไง

เขาบอก ว่าฟ้า ร้องไห้ ออกมา ให้ฉัน
ฟ้าสงสาร และคงผิดหวัง
ที่ชักนำ ให้ฉัน พบเธอ
น้ำตา ที่ไหล จากความตั้งใจ ไม่ได้พลั้งเผลอ
ชาตินี้ เข็ดแล้วนะเออ
ไม่อยากเจอหน้า เธออีกเลย

ฉัน มัน คน ซื่อ
ไม่เคยฝึกปรือ ในเรื่อง ความ รัก
เพิ่งเคยได้รู้ เพิ่งเคยได้ลอง เพิ่งเคยรู้จัก
สุดท้าย ต้องมา อกหัก
ไม่รู้ จะดาม ยังไง

เขาบอก ว่าฟ้า ร้องไห้ ออกมา ให้ฉัน
ฟ้าสงสาร และคงผิดหวัง
ที่ชักนำ ให้ฉัน พบเธอ
น้ำตา ที่ไหล จากความตั้งใจ ไม่ได้พลั้งเผลอ
ชาตินี้ เข็ดแล้วนะเออ
ไม่อยากเจอหน้า เธออีกเลย

คอร์ดเพลง น้ำตาฟ้า

ดนตรี : / Am / C / Dm / Em /

ดนตรี : / Am / C / Dm G / Am /


 
เขาบอกว่า
Am
ฟ้าร้องไห้ออก
G
มาเป็นน้ำ
C
ฝน อยากรู้
C7
นักฟ้าที่เบื้อง
F
บน ต้อง
G
มาร้องไห้เพราะ
C
ใคร

 
หรือฟ้าสง
F
สาร คนอย่าง
Am
ฉันถูกหลอกเรื่อย
Dm
ไป ถูกเขา
G
ลวง เขาล้วงหัว
C
ใจ เอา
Dm
ไปต้มยำทำ
G
แกง


 
ฝนฟ้ากระ
Am
หน่ำเสียงฟ้าคำ
G
รามดูน่า
C
กลัว น้ำตา
C7
ฟ้าหลั่งมารด
F
ตัว รด
G
หัวใจฉันจน
C
ชา

 
ฉันคงผิด
F
หวัง มีเคราะห์
Am
กรรมไร้วาส
Dm
นา เขาเลยไม่
G
รัก ไม่ยอมพูด
C
จา หลอก
G
ลวงให้ฉันต้อง
C
ตรม


Dm
ฉัน 
G
มันคน
C
ซื่อ  
Em
  ไม่เคยฝึก
Am
ปรือ ในเ
G
รื่องความ
C
รัก  
C7
 

 
เพิ่งเคยได้
C
รู้ เพิ่งเคยได้
Em
ลอง เพิ่งเคยรู้
Am
จัก สุด
G
ท้ายต้องมาอก
C
หัก ไม่
Am
รู้จะดามยัง
Dm
ไง     
G
 


** 
 
เขาบอกว่า
Am
ฟ้าร้องไห้ออก
G
มาให้
C
ฉัน ฟ้าสง
C7
สารและคงผิด
F
หวัง ที่ชัก
G
นำให้ฉันพบ
C
เธอ

 
น้ำตาที่
F
ไหลจากความ
Am
ตั้งใจไม่ได้พลั้ง
Dm
เผลอ ชาติ
G
นี้เข็ดแล้วนะ
C
เออ ไม่อยาก
G
เจอหน้าเธออีก
C
เลย


ดนตรี : / Am G / C C7 / F G / C /

ดนตรี : / F Am / Dm G / C G / C /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dm G / C Am / Dm G / Am / Am /


มิวสิควีดีโอเพลง น้ำตาฟ้า

เพลงอื่นๆของ สามโทน
ขนหัวลุก , ขอแก้วใบ , คนจนก็มีหัวใจ , เจ้าภาพจงเจริญ , ฉันเอง , ชา เห่ ชา , ดาวเหนือ , นกทรนง , น้ำตาฟ้า , นิสัยไม่ดี , ป่าปะท้วง , โป๊งโป๊งชึ่ง , โป๊ะเชะ , มวยไทย , ไม่ต้องเกรงใจ , ยอมทนเพราะรัก , ยินดีด้วยใจ , ร้องไห้ไม่เป็น , รักจริงปากจัด , สวัสดีปีใหม่ , สัญญาหน้าไฟ , อยากกินกล้วยบวชชี , อ้ายไทยน้องลาว , เอาอย่างนี้อีกที่หนึ่ง , ฮัลโหลประเทศไทย

* ลิขสิทธิ์เพลง น้ำตาฟ้า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top