เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บทเพลงจากความรัก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บทเพลงจากความรัก - เอิ้น พิยะดา หาชัยภูมิ

เพลง : บทเพลงจากความรัก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

แค่อยากจะรู้ ว่าเธอเองจะเคยเบื่อไหม เวลาที่ฟังบทเพลง ที่ฉันเขียนให้
แค่อยากให้รู้ ว่ายังมีใครคอยเฝ้าดู และก็ยังคอยห่วงใย แม้จะทำอะไรไม่ได้

* ไม่ว่าวันนั้นเธอจะเหงา และเศร้าซักเท่าไร ได้ยินเพลงฉันแล้วให้เธอได้ผ่อนคลาย
ร้องตามยิ้มตาม จนความสุขมันล้นหัวใจแค่นี้ ที่ฉันพอใจ

** นี้ไม่ใช่เพลงรัก แต่เป็นเพลงที่เขียนจากความรัก
ของใครคนหนึ่ง ที่คอยมองเธออยู่ไกลไกล
นี้ไม่ใช่เพลงซึ้ง แต่เป็นเพลงที่ทุกถ้อยคำ
กลั่นมาจากหัวใจและตั้งใจ จะมอบทุกเพลงเอาไว้ให้เธอ

ไม่ใช่เพียงฝัน กับคืนวันที่ฉันได้พยายามเขียนเพลงเพลงหนึ่ง เพื่อให้เธอนั้นได้ฟัง
เธอได้ยินแล้ว เธอจะรู้สึกดีบ้างไหมก็ยังกังวลใจอยู่ ก็ได้เพียงค่อยลุ้นในใจ

( ซ้ำ * , ** )

เธอไม่ต้องถาม เหตุผลใดใด แค่เธอรู้ฉันเต็มใจตราบที่ฉันยังหายใจ ก็ยังจะเขียนเพลงต่อไป

ก็นี้ไม่ใช่เพลงรัก แต่เป็นเพลงที่เขียนจากความรัก
ของใครคนหนึ่ง ที่คอยมองเธออยู่ไกลไกล
แต่เป็นเพลงที่ทุกถ้อยคำ กลั่นมาจากหัวใจและตั้งใจ
จะมอบทุกเพลงเอาไว้ให้เธอ จะมอบทุกเพลงเอาไว้ให้เธอ

คอร์ดเพลง บทเพลงจากความรัก

ดนตรี : / Am G / F Em / Dm Em F G /


แค่อยาก
C
จะรู้ ว่าเธอเ
Em
องจะเคยเบื่อไหม เวลาที่
Dm
ฟังบทเพลง ที่
G
ฉันเขียนให้

แค่อยากใ
C
ห้รู้ ว่ายังมี
Em
ใครคอยเฝ้าดู และก็ยัง
Dm
คอยห่วงใย แม้จะ
G
ทำอะไรไม่ได้


ไม่ว่า
Am
วันนั้นเธอจะ
AmM7
เหงา และเ
Am7
ศร้าซักเท่า
Am6
ไร   ได้
Dm
ยินเพลงฉันแ
G
ล้วให้เธอได้
C
ผ่อนคลาย
Bdim
 
E7
 

ร้อง
Am
ตามยิ้ม
AmM7
ตาม จนคว
Am7
ามสุขมันล้น
Am6
หัวใจแค่
F
นี้ ที่ฉัน
Dm
พอใจ 
G
 


** 
นี้ไม่ใช่เพลงรั
C
ก แต่เป็นเพล
Em
งที่เขียนจากความรัก

Ebm
ของใคร
Dm
คนหนึ่ง ที่คอยมอง
G
เธออยู่ไกลไกล

นี้ไม่ใช่เพ
C
ลงซึ้ง แต่เป็นเ
Em
พลงที่ทุกถ้อยคำ

กลั่
Ebm
นมาจาก
Dm
หัวใจและ
Em
ตั้งใจ จะม
F
อบทุกเ
F#dim
พลงเอาไ
G
ว้ให้เธ
C


ดนตรี : / Am G F Em / Dm G /


ไม่ใช่เพี
C
ยงฝัน กับคืน
Em
วันที่ฉันได้พยายามเขียนเ
Dm
พลงเพลงหนึ่ง เพื่อให้เ
G
ธอนั้นได้ฟัง

เธอได้
C
ยินแล้ว เธอจะ
Em
รู้สึกดีบ้างไหมก็ยังกัง
Dm
วลใจอยู่ ก็ได้เพี
G
ยงค่อยลุ้นในใจ


( ซ้ำ * , ** )


Em
เธอไม่ต้องถาม
Dm
เหตุผลใดใด แค่
Em
เธอรู้ฉันเต็มใจตราบ
F
ที่ฉันยังหายใจ
F#dim
ก็ยังจะเขียนเพลงต่
G
อไป


ก็นี้ไม่ใช่เพลงรั
C
ก แต่เป็นเพล
Em
งที่เขียนจากความรัก

Ebm
ของใคร
Dm
คนหนึ่ง ที่คอยมอ
Em
งเธออ
F
ยู่ไกล
F#dim
ไกล   
G
 

C
แต่เป็นเพ
Em
ลงที่ทุกถ้อยคำ กลั่
Ebm
นมาจาก
Dm
หัวใจและ
Em
ตั้งใจ

จะม
F
อบทุกเ
F#dim
พลงเอาไ
G
ว้ให้เธ
Am
อ   
G
 
F
 
Em
  จะม
F
อบทุกเ
Em
พลงเอาไ
G
ว้ให้เธ
C


มิวสิควีดีโอเพลง บทเพลงจากความรัก

เพลงอื่นๆของ เอิ้น พิยะดา หาชัยภูมิ
คิดถึงคนไกล , ทำไมต้องรักเธอ , เธอเท่านั้น , เธอมาทำให้ฉันรัก , บทเพลงจากความรัก , เปล่า , เพื่อนรัก...รักเพื่อน , ไม่เคยจะห่างกัน , ยังอยากรู้ , รักก็คือรัก , เลือกที่จะเหงา

* ลิขสิทธิ์เพลง บทเพลงจากความรัก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top