เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บังเอิญติดดิน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บังเอิญติดดิน - อัสนี วสันต์ โชติกุล

เพลง : บังเอิญติดดิน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ไม่อยากไม่เย็น ไม่เป็นปัญหา
บังเอิญเกิดมา พูดจาเข้าใจ
ทำงงทำงาน เบิกบานเรื่อยไป
บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน
(บังเอิญติดดิน ได้ยินบ้างไหม
บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน)
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
ไม่บอกไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น
บังเอิญก็เป็น เช่นดังใครใคร
ดิบดิบไม่มี ผักชีพริกไทย
บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
เดินเดินติดดิน เดินติดดิน
เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
กินข้าวแกง กินข้าวแกง
กินข้าวแกง ก็เดินติดดิน
เดินติดดิน เดินติดดิน
เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
กินข้าวแกง กินข้าวแกง
กินข้าวแกง
ก็บังเอิญเหมือนดังใครใคร
บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
(บังเอิญ เหมือนดังใครใคร
บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน)
ถูกด่าถูกไป ไม่เป็นปัญหา
บังเอิญเกิดมา คิดว่าได้พร
เลิกงานชื่นใจ ย่องไปงัดกลอน
บังเอิญบังอร ตื่นนอนขึ้นมา
นอน... นอน... นอน...
นอน... นอน... นอน...
นอน... นอน...
(บังเอิญ ติดดิน ได้ยินบ้างไหม
บังเอิญ พอใจ บังเอิญ ติดดิน)
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน

คอร์ดเพลง บังเอิญติดดิน

ดนตรี : / Am / Am / F / F / ( 2 ครั้ง )


C
 ไม่ยาก
G
เย็น ไม่เป็นปัญ
Am
หา     
F
บังเอิญเกิด
G
มา พูดจาเข้า
C
ใจ

 
ทำงงทำ
G
งาน เบิกบานเรื่อย
Am
ไป     
F
บังเอิญพอ
G
ใจ บังเอิญติด
C
ดิน  
G
 


 
บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ ติด
C
ดิน

 
( บังเอิญติด
Am
ดิน  ได้
F
ยินบ้าง
C
ไหม บัง
F
เอิญพอ
C
ใจ บัง
F
เอิญ ติด
C
ดิน )

 
บังเอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ  
G
 


C
 ไม่บอกไม่
G
รู้ ไม่ดูไม่
Am
เห็น    
F
บังเอิญก็
G
เป็น เช่นดังใคร
C
ใคร

 
 ดิบดิบไม่
G
มี ผักชีพริก
Am
ไทย    
F
บังเอิญพอ
G
ใจ บังเอิญติด
C
ดิน  
G
 


 
บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ  
G
 


Am
เดินเดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าว
F
แกง

 
กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง ก็เดินติด
Am
ดิน

 
เดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าว
F
แกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง


 
ก็บัง
C
เอิญเหมือนดังใคร
Am
ใคร บังเอิญพอ
Dm
ใจ  บัง
G
เอิญติด
C
ดิน

 
( บังเอิญเหมือนดังใคร
Am
ใคร บังเอิญพอ
Dm
ใจ  บัง
G
เอิญติด
C
ดิน )
G
 


C
 ถูกด่าถูก
G
ไป ไม่เป็นปัญ
Am
หา     
F
บังเอิญเกิด
G
มา คิดว่าได้
C
พร

 
 เลิกงานชื่น
G
ใจ ย่องไปงัด
Am
กลอน  
F
บังเอิญบัง
G
อร ตื่นนอนขึ้น
C
มา  
G
 


Am
นอน   
G
นอน 
Am
นอน   
G
นอน 
Am
นอน   
G
นอน 
Am
นอน   
G
นอน


 
( บัง
C
เอิญติด
Am
ดิน ได้
F
ยินบ้าง
G
ไหม บัง
C
เอิญพอ
Am
ใจ  บัง
F
เอิญติด
C
ดิน )

 
บังเอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
F
เอิญ ติด
C
ดิน

 
บังเอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ ติด
Ab
ดิน  
C
 


มิวสิควีดีโอเพลง บังเอิญติดดิน

เพลงอื่นๆของ อัสนี วสันต์ โชติกุล
So sad , ก็เคยสัญญา , กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร [ฉบับย่อ] , กุ้มใจ , เกี่ยวก้อย , ใกล้ ไกล , ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป , ข้าวเย็น , คงเดิม , คนสุดท้าย , คนหลายใจ , คนหัวใจสิงห์ , ความงามที่แตกต่าง , คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ , จะพยายาม , จินตนาการ , เจ็บแต่ดี , เจ้าสาวที่กลัวฝน , ฉันเสียดาย , ฉันเอง , เชียร์ขาดใจ , ใช่เธอจริงๆ , โซ แซด (So Sad) , โซแซด So Sad , ดอกไม้พลาสติก , ดาวล้อมเดือน , ดิน น้ำ ลม ไฟ , เด็กเลี้ยงแกะ , ได้อย่างเสียอย่าง , ตาอยู่ , ทั้งทั้งที่รู้ , ทำดีได้ดี , ทำไม , ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ , ทุกข์ไม่เวันวันราชการ , เธอ (มาจากไหน) , เธอปันใจ , น้ำเอยน้ำใจ , บังอรเอาแต่นอน , บังเอิญติดดิน , บางอ้อ , บ้าหอบฟาง , เป็นยักษ์เป็นมาร , ผักชีโรยหน้า , พิรุธ , พูดลอยลอย , เพลงของเขา , เพลงป่า , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่จบ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้ , ยิ่งสูงยิ่งหนาว , ยินดีไม่มีปัญหา , ยินยอม , ยืนหยัดยืนยง , รักใครไม่เป็น , รักชนะทุกอย่าง , รักเธอเสมอ , รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง , รับไม่ไหว , ร่ำไร , รุ้งกินน้ำ , รู้เลย , เรา สองสาม คน , เราสองสามคน , ลงเอย , ลักไก่ , ลาก่อน , ลูกผู้ชาย , เล็กลง , วัวลืมตัว , โศกเศร้าเสียเหลือเกิน (So Sad) , สับปะรด , สำเนียงประชาธิปไตย , สิทธิ์ของเธอ , สุขใจ , สู้สุดใจ , ห้องของฉัน , หัวใจสะออน , เหลือเก็บ เหลือจ่าย , อเมริกา , อยากจะลืม , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากให้อยู่ด้วยไหม , อย่าเลย ขอบใจ , ไอเลิฟยู

* ลิขสิทธิ์เพลง บังเอิญติดดิน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top