เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บังเอิญมีหัวใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บังเอิญมีหัวใจ - ไผ่ พงศธร

เพลง : บังเอิญมีหัวใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ยังลืมเธอไม่ได้
ต้องคอยโทรไปถามข่าว
เป็นไงบ้างสาว
เมื่ออยู่กับเขารู้สึกดีไหม
เขาดีต่อเธอเหมือนพี่เคยทำ
ให้เธอหรือไม่
หรือเขายังคงหลายใจ
ได้เธอคืนไปแต่ไม่ดูแล
ส่วนพี่ก็ทุกข์หนัก
เหมือนขาดหลักประคองหัวใจ
เมื่อเสียเธอไปทุกลมหายใจ
ก็เจ็บแต่แผล
ชีวิตร่ำร้องรักเพียงเธอ
คนเดียวแน่วแน่
แม้ตัวพี่เหลือเพียงแค่
ลมหายใจที่ไม่อยากมี
ที่โทรมานี้
เพราะบังเอิญพี่มีหัวใจ
มันอดเป็นห่วงไม่ไหว
กลัวเธอเสียใจ
เหมือนก่อนหน้านี้
คนไร้ค่าของเขา
รู้หรือเปล่าคือหัวใจพี่
เมื่อเธอเลือกเขาชาตินี้
ถ้าชาติหน้ามีเลือกพี่ได้ไหม
ถามไถ่แค่นี้ก่อน
เดี๋ยวจะนอนฟังเสียงน้ำตา
หากรบกวนเวลา
ของเธอกับเขาขอโทษด้วยใจ
พี่จะห่วงเธอ กลัวต้องเจอ
วันที่ร้องไห้
เพราะพี่รู้ดีแก่ใจ
ว่าเจ็บแค่ไหนเมื่อโดนคนทิ้ง

ที่โทรมานี้
เพราะบังเอิญพี่มีหัวใจ
มันอดเป็นห่วงไม่ไหว
กลัวเธอเสียใจ
เหมือนก่อนหน้านี้
คนไร้ค่าของเขา
รู้หรือเปล่าคือหัวใจพี่
เมื่อเธอเลือกเขาชาตินี้
ถ้าชาติหน้ามีเลือกพี่ได้ไหม
ถามไถ่แค่นี้ก่อน
เดี๋ยวจะนอนฟังเสียงน้ำตา
หากรบกวนเวลา
ของเธอกับเขาขอโทษด้วยใจ
พี่จะห่วงเธอ กลัวต้องเจอ
วันที่ร้องไห้
เพราะพี่รู้ดีแก่ใจ
ว่าเจ็บแค่ไหนเมื่อโดนคนทิ้ง

คอร์ดเพลง บังเอิญมีหัวใจ

ดนตรี : / Em Bm / Am Bm / Em D / Bm Em / Em D /

ดนตรี : / Bm Em / Em D / Em /


 
ยังลืมเธอไม่
Em
ได้ ต้อง
D
คอยโทรไปถาม
Em
ข่าว เป็นไงบ้าง
C
สาว เมื่ออยู่กับ
D
เขา รู้สึกดี
Bm
ไหม

 
เขาดีต่อ
D
เธอ เหมือนพี่เคย
Em
ทำให้เธอหรือ
G
ไม่ หรือ
Bm
เขายังคงหลาย
C
ใจ ได้เธอคืน
Am
ไป แต่ไม่ดู
D
แล

 
ส่วนพี่ก็ทุกข์
Em
หนัก เหมือนขาด
D
หลักประคองหัว
Em
ใจ เมื่อเสียเธอ
C
ไป ทุกลมหาย
D
ใจก็เจ็บแต่
Bm
แผล

 
ชีวิตร่ำ
Em
ร้อง รักเพียง
Bm
เธอคนเดียวแน่ว
Em
แน่  แม้
Bm
ตัวพี่เหลือเพียง
C
แค่ ลมหาย
Bm
ใจที่ไม่อยาก
Em
มี


ดนตรี : / C D / Bm Em /


 
ที่โทรมา
C
นี้ เพราะบัง
Bm
เอิญพี่มีหั
Em
วใจ มัน
Bm
อดเป็นห่วงไม่
Em
ไหว กลัวเธอเสีย
A
ใจเหมือนก่อนหน้า
Bm
นี้

 
คนไร้ค่าของ
G
เขา รู้หรือ
Em
เปล่าคือหัวใจ
G
พี่ เมื่อเธอเลือกเขาชาติ
Am
นี้ ถ้าชาติหน้ามี
A
เลือกพี่ได้
Bm
ไหม


** 
 
ถามไถ่แค่นี้
Em
ก่อน เดี๋ยวจะ
D
นอนฟังเสียงน้ำ
Em
ตา หากรบกวนเว
C
ลา ของเธอกับ
D
เขา ขอโทษด้วย
Bm
ใจ

 
พี่จะห่วง
D
เธอ กลัวต้อง
Em
เจอวันที่ร้อง
G
ไห้ เพราะ
Bm
พี่รู้ดีแก่
C
ใจ ว่าเจ็บแค่
Bm
ไหน เมื่อโดนคน
Em
ทิ้ง


ดนตรี : / Em D / Em / C D / Bm / Em Bm / Em Bm / C Bm / Em /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em Bm / Am Bm / Em D / C D / Em /


มิวสิควีดีโอเพลง บังเอิญมีหัวใจ

เพลงอื่นๆของ ไผ่ พงศธร
กลับมาถามหากำลังใจ , กิ่งไม้บ่วิเศษ , เก็บเศษแก้ว , ข้อความจากเถียงนาน้อย , ขอแค่ได้บอก , ขอบคุณทุกแรงใจ , ขอเป็นผู้ช่วยเจ็บ , เขายิ่งใช่ อ้ายยิ่งเจ็บ , แขกผู้มีเกิบ , คนที่ใช่ได้แค่มอง , คนบ้านเดียวกัน , คำสัญญาของหนุ่มบ้านนอก , คิดฮอด...ฮักแท้ , คิดฮอดวันละหน่อย , เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย , ใจหล่นที่หน้าราม , ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก่อน , ซูเปอร์สตาร์หน้าเฟซ , ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา , ต้นทุนแรงใจ , ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึง , ตัวไกล ใจฮักมั่น , ตั๋วอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่ , ตามใจแม่เถิดน้อง , เต็มใจให้ตั๋ว , เตรียมนายฮ้อย , ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ , ทบ.2 ลูกอีสาน , ธิดาร้านลาบ , เนียง เนอว อินา [น้องอยู่ที่ไหน] , บังเอิญมีหัวใจ , เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง , เป็นเพื่อนไม่ได้ หัวใจอยากเป็นแฟน , ไปรักกันที่อื่น ได้บ่ , ฝนรินในเมืองหลวง , ฝันมีไฟใจเกินร้อย , ฝืนใจหน่อยได้ไหม , เพราะรักถึงลาก่อน , มีเธอจึงมีฝัน , มีไว้ให้แค่คิดถึง , เมือเล่นสงกรานต์ , ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น , ยอมเป็นคนอกหัก , ยางลบหัวใจชื่อเสียสละ , ยามคิดฮอด กอดด้วยอ้อมใจ , ยิ่งห่างยิ่งคิดฮอด , ยืมหน้ามาเข้าฝัน , โยนใจถามทาง , รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ , รักเสมอไม่ว่าอยู่ไหน , ลูก ต.จ.ว. , ลูกจ้างความจน , สบตาที่หน้าจอ , สักคนที่เข้าใจ , สัญญาฮักปากทาง , สาวกันตรึม , สาวนาขาแดนซ์ , สาวเย็บผ้า , สำคัญกว่าลมหายใจ , สิให้เว้าอีหยัง , สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ , สู้เด้อพี่น้อง , สู้เพื่อเธอ , แสงเดือนถามข่าวแสงดาวนำทาง , หนุ่มบ้านไกลใจฮักจริง , หมอนขาด สาดผืนเก่า , ห่วงเจ้าสาวลำน้ำมูล , หวานใจหน้าจอ , หัวใจไม้ลำปอ , เหงาบวกเหงาเท่ากับฮัก , อยากบอกว่าอ้ายเหงา , อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง , อยากมีเธอเป็นแฟน , อยากเห็นหน้าเธอทุกวัน , อย่าให้เขาฮู้เด้อ , อ้ายเพิ่งรู้ หรือเจ้าเพิ่งทำ , อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง , อ้ายหมดหน้าที่หรือยัง , เอาที่สบายใจ , แอ๋มของอ้าย , ฮักเจ้าคือเก่าเด้อ , ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ , ฮักสาวอิเลคโทน , ฮักสาวอีเลคโทน , เฮาเป็นเสี่ยว

* ลิขสิทธิ์เพลง บังเอิญมีหัวใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top