เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บางสิ่ง (ที่...ไป)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บางสิ่ง (ที่...ไป) - Ewery

เพลง : บางสิ่ง (ที่...ไป)

อัลบั้ม : Completed Things

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

คือวันเวลาที่เราได้อยู่กันมา อาจเป็นความทรงจำที่มองข้ามผ่าน
เหตุการณ์ที่เหมือนเหมือนเดิมทำให้เราต่างลืมความต้องการ ที่เราอาจมองข้ามไป

* ในความหมาย ให้คำว่ารักมาเติมสิ่งที่ใจเคยขาดหาย
บอกคำว่ารักสักคำวันนี้คงยังไม่สาย กอดกันสักครั้งให้ไออุ่นนั้นไม่เลือนจางหาย
ให้ในทุกเช้าของเรายังมีรักเดินเคียงข้างกาย

อาจเพราะฉันนั้นไม่เคยได้บอกเธอไป จึงทำให้รักของเราเหินห่าง
อาจเพราะเธอนั้นไม่เคยจะหยุดและมองทุกทุกอย่าง เลยลืมที่จะสนใจ

( ซ้ำ * )

ที่เราอาจมองข้ามไป

( ซ้ำ * )

คอร์ดเพลง บางสิ่ง (ที่...ไป)

ดนตรี : / Fmaj7 / G / C / Am / ( 2 ครั้ง )


Fmaj7
 คือวันเว
G
ลาที่เราได้อ
C
ยู่กันม
Am
า   
Fmaj7
 อาจเป็นความทรง
G
จำที่มองข้ามผ่
C
าน

Fmaj7
เหตุการณ์ที่เหมือน
G
เหมือนเดิมทำให้เ
C
ราต่างลืมความต้อง
Am
การ  
Fmaj7
ที่เราอาจมองข้
G
ามไป


ในความห
C
มาย
Am
ให้คำว่า
Dm
รักมาเติมสิ่ง
G
ที่ใจเคยขาดห
C
าย 
Am
 

บอกคำว่า
Dm
รักสักคำวัน
G
นี้คงยังไม่ส
C
าย 
Am
กอดกันสัก
Dm
ครั้งให้ไออุ่น
G
นั้นไม่เลือนจางห
C
าย 
Am
 

ให้ในทุก
Dm
เช้าของเรายังมี
G
รักเดินเคียงข้างกาย


ดนตรี : / Fmaj7 / G / C / Am / ( 2 ครั้ง )


Fmaj7
อาจเพราะฉัน
G
นั้นไม่เคยได้บ
C
อกเธอไ
Am
ป   
Fmaj7
จึงทำให้รั
G
กของเราเหินห่
C
าง

Fmaj7
อาจเพราะเธอ
G
นั้นไม่เคยจะห
C
ยุดและมองทุกทุก
Am
อย่าง 
Fmaj7
เลยลืมที่จะ
G
สนใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Fmaj7 / G / C / Am / Fmaj7 / G / G / C / Fmaj7 / G / C / Am /


Fmaj7
ที่เราอาจ
G
มองข้ามไป


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Fmaj7 / G / C / Am / ( 3 ครั้ง )/ Fmaj7 / G / C / C / C /


เพลงอื่นๆของ Ewery
Inside , ไกลเหลือเกิน , คำอธิบาย , คิดถึง , บางสิ่ง (ที่...ไป) , ฝน , เพราะเธอหรือเปล่า , ร่องรอย , ละไม , สะท้อน , อาย

* ลิขสิทธิ์เพลง บางสิ่ง (ที่...ไป) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top