เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บูมเมอแรง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บูมเมอแรง - No More Tear

เพลง : บูมเมอแรง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ใจมันจำเธอไม่จาง
ห่างกันไปไม่นาน
นอนละเมอมันทุกวัน
ก็ใจมันต้องการจะเจอ
ฉันจึงต้องวนกลับมา
หมุนมาให้เจอกับเธอ
ตามมาตื้อกันจนเจอ
มาจนกว่าเธอจะให้ใจ
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม
เธอเป็นคนขว้างไป
อย่างเยื่อใยไม่มี
ก็ยังวนเวียน มาทุกที
คอยจะคลุกคลีตลอด
ถึงเธอนั้นคอยผลักไส
ถึงตัวฉันเองจะไป
แต่ไปไหนไม่เคยไกล
ใจมันก็ลอยมาหาเธอ
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม

ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม
ที่เดิม...

คอร์ดเพลง บูมเมอแรง

ดนตรี : / C D / G Em / C D / G /

ดนตรี : / G / G / C / C D / ( 2 ครั้ง )


G
ใจมันจำเธอไม่จาง ห่างกันไ
C
ปไม่นาน น
G
อนละเมอมันทุกวัน ก็ใจมันต้องก
C
ารจะเจอ

G
ฉันจึงต้อง
C
วนกลับม
G
า    
C
    ห
G
มุนมาให้เ
C
จอกับเธ
G
อ    
C
  ตา
D
มมาตื้อกันจนเจอ 
C
มาจนกว่าเธอจะให้ใ
D


 
ก็เพราะว่าตัวฉั
C
นเป็นอย่างบู
D
มเมอแ
G
รง ข
Em
ว้างไปยิ่
C
งแรงยิ่งก
D
ลับมาเ
G
ร็ว ( ขว้างไปยิ่งก
Em
ลับมาเร็ว )

C
ฉันเป็นอย่าง
D
บูมเมอแ
G
รง ข
Em
ว้างไปทุ
C
กแห่งก็
Am
มาที่เดิ
DG
เธอเป็นคนขว้างไปอย่างเยื่อใ
C
ยไม่มี 
G
ยังวนเวียนมาทุกที ก็คอยจะคลุกค
C
ลีตลอด

G
ถึงเธอนั้นค
C
อยผลักไ
G
ส    
C
    ถึ
G
งตัวฉันเ
C
องจะไ
G
ป    
C
    แ
D
ต่ไปไหนไม่เคยไกล 
C
ใจมันก็ลอยมาหาเ
D
ธอ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G / G / C / C D / ( 2 ครั้ง )


 
ก็เพราะว่าตัวฉั
C
นเป็นอย่างบู
D
มเมอแ
G
รง  ข
Em
ว้างไปยิ่
C
งแรงยิ่งก
D
ลับมาเ
G
ร็ว   
Em
 

C
ฉันเป็นอย่าง
D
บูมเมอแ
G
รง  ข
Em
ว้างไปทุ
C
กแห่งก็
Am
มาที่เดิ
D

 
ก็เพราะว่าตัวฉั
C
นเป็นอย่างบู
D
มเมอแ
G
รง  ข
Em
ว้างไปยิ่
C
งแรงยิ่งก
D
ลับมาเ
G
ร็ว ( ขว้างไปยิ่งก
Em
ลับมาเร็ว )

C
ฉันเป็นอย่าง
D
บูมเมอแ
G
รง  ข
Em
ว้างไปทุ
C
กแห่งก็
Am
มาที่เดิ
D
ม ที่เ
G
ดิม


มิวสิควีดีโอเพลง บูมเมอแรง

เพลงอื่นๆของ No More Tear
No Way , Yellow light , ความพยายาม , แค่กระจกกั้น , ใครจะทนก็ทน , ฉันเป็นดีเจให้เธอ , ดีกว่าเสียดาย , ในวันที่ไกลจุดหมาย , บูมเมอแรง , พักผ่อนไม่เพียงพอ , เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง , มากมาย , ไม่กอดเธอไว้ , ไม่มีน้ำตา , รักเคยดีกว่านี้ , รู้สึกดี , ล่องหน , สุดท้ายก็แค่ขอโทษ , แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ , หัวใจหมดแรง , เหมือนเดิม

* ลิขสิทธิ์เพลง บูมเมอแรง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top