เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ประโยคบอกเล่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ประโยคบอกเล่า - Greasy cafe

เพลง : ประโยคบอกเล่า

อัลบั้ม : เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ชัมบาลา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เรานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เธอฉันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็น

เมื่อทุกๆ การขยับเคลื่อนไป
ของช่วงเวลาที่อาจขาดหายไป
หากไม่มีการเชื่อมต่อของสิ่งใด
แม้แต่เธอกับฉัน

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด
เรื่องราวที่เกิดข้างในหัวใจของเธอ
โปรดจงบอกฉันมาเสียที
ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน
เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจสายไป
อาจไม่มีฉันอยู่

ความลับในใจของเธอ
ไม่อาจรู้เกินการจะพบเจอ

เมื่อทุกๆ การขยับเคลื่อนไป
ของช่วงเวลาที่อาจขาดหายไป
หากไม่มีการเชื่อมต่อของสิ่งใด
แม้แต่เธอกับฉัน

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด
เรื่องราวที่เกิดข้างในหัวใจของเธอ
โปรดจงบอกฉันมาเสียที
ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน
เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจสายไป
อาจไม่มีฉันอยู่

หากพรุ่งนี้ไม่มีเราอีก ไม่มีแล้วซึ่งเรากันอีก
และหากนี่คือวันสุดท้ายที่เราได้มี

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด
เรื่องราวที่เกิดข้างในหัวใจของเธอ
โปรดจงบอกฉันมาเสียที
ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด
เรื่องราวที่เกิดข้างในหัวใจของเธอ
โปรดจงบอกฉันมาเสียที
ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน
เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจสายไป
อาจไม่มีฉันอยู่

คอร์ดเพลง ประโยคบอกเล่า

ดนตรี : / C / G / Am / G / F / C /

ดนตรี : / C / G / Am / G / F / F /


C
เรา นั้
F
น เป็นเพี
C
ยง ส่วนห
F
นึ่ง  เ
C
ธอ ฉั
F
น เป็นเ
Am
พียง ส่วนหนึ่งที่เ
G
ป็น


 
เมื่อทุกทุกการข
Am
ยับ เคลื่อนไ
C
ป ของช่วงเวลาที่อา
F
จ ขาดหายไ
C

 
หากไม่มีการเชื่อม
F
ต่อ ของสิ่
Am
งใด แม้แต่เธอกับ
G
ฉัน


** 
 
โปรดจงบอกฉัน
C
มาเสียเถิด เรื่องร
F
าวที่เกิด ข้า
Am
งในหัวใจของเ
F
ธอ

 
โปรดจงบอกฉัน
Am
มาเสียที ถ้อยคว
F
ามที่มี ที่เ
Am
ธอรู้สึกต่อฉั
F

 
เพราะพรุ่งนี้มันคง
Am
อาจ ส
G
ายไป อ
F
าจไม่มีฉันอ
C
ยู่


ดนตรี : / C / F / C / F /


C
ความ 
F
ลับ ใน
C
ใจ ของเ
F
ธอ ไม่อ
C
าจ  
F
รู้   เ
Am
กินการจะพบเจ
G


( ซ้ำ * , ** )


Am
หากพรุ่ง
Fm
นี้ไม่มีเราอีก
Am
   ไม่มี
Fm
แล้วซึ่งเรากัน
Am
อีก และหากนี่
Dm
คือ วันสุด
Fm
ท้ายที่เราได้มี


 
โปรดจงบอกฉัน
C
มาเสียเถิด เรื่องร
F
าวที่เกิด ข้า
Am
งในหัวใจของเ
F
ธอ

 
โปรดจงบอกฉัน
Am
มาเสียที ถ้อยคว
F
ามที่มี ที่เ
Am
ธอรู้สึกต่อฉั
F


( ซ้ำ ** )


มิวสิควีดีโอเพลง ประโยคบอกเล่า

เพลงอื่นๆของ Greasy cafe
9 (ก้าว) , เกษมสำราญ , ความบังเอิญ , ความเลือนลาง , คำตอบ , เงาของฝน , ช่อมะกอก , ทิศทาง , ประโยคบอกเล่า , ปะติดปะต่อ , ป่าสนในห้องหมายเลข 1 , ฝืน , ภาพของเรา , ภาพชินตา , ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ , ไม่มีวันกลับมา , ร่องน้ำตา , รอยกะพริบตา , ระเบิดเวลา , เรื่องธรรมดา , ละอองแสง , สิ่งสมมุติ (Ost. ฟ.ฮีแลร์) , สิ่งเหล่านี้ , สุดสายตา , สุดสายตา , สุดสายตา (Ost. เดอะดาวน์ (The Down)) , สูญ , เสมอ , แสงของไฟ , หมุน , หยดน้ำ , หลับตา

* ลิขสิทธิ์เพลง ประโยคบอกเล่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top