เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ปลายทางของความคิดถึง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ปลายทางของความคิดถึง - ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : ปลายทางของความคิดถึง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

แค่มองขอบฟ้า
ก็เจอสายตา
อีกคนที่คอยห่วงใย
รู้ว่าเป็นใคร
ไม่ว่าอยู่ไหนก็ยังคิดถึง
ยามสายลมผ่าน
หนทางสายเก่า
หอบความเหงามา
ทักทายคราหนึ่ง
หัวใจก็ถึง
เวลานึกทบทวนความจำ
แค่ได้ยินเสียง
เหมือนได้คู่เคียง
มีรักอุ่นไอร่วมทาง
งานที่โถมถั่ง
เหนื่อยมากี่ครั้งมีคนไถ่ถาม
เมืองแล้งน้ำใจ
ความทุกข์โอบไหล่
ซอกหัวใจยังมี
ดอกไม้ขึ้นงดงาม
คือเธอที่ถามถึงทุกข์สุข
ของกันและกัน
ความคิดถึงเดินทางมาไกล
ฝากเก็บไว้ในอ้อมกอดรัก
นานเหลือเกิน
ที่เราพลัดพราก
ต่างลำบากบนเส้นทางฝัน
นับทุกเข็มนาทีเคลื่อนไป
สู่จุดหมายที่มีเธอกับฉัน
นั่งกุมมือให้หัวใจคุยกัน
นานเท่าความต้องการ
ของหัวใจ
ช่วยรอก่อนนะ
ฝากบอกใจว่า
อีกคนห่วงใยเช่นกัน
สายลมไหวหวั่น
เทียวพัดเข้ามา
อย่าเพิ่งเปลี่ยนไป
กลับบ้านด้วยกัน
คือสัญญามั่น
เมื่อเทศกาลหวนมาเมื่อไหร่
เราจะเคียงใจ
สู่ปลายทางของความคิดถึง

ความคิดถึงเดินทางมาไกล
ฝากเก็บไว้ในอ้อมกอดรัก
นานเหลือเกิน
ที่เราพลัดพราก
ต่างลำบากบนเส้นทางฝัน
นับทุกเข็มนาทีเคลื่อนไป
สู่จุดหมายที่มีเธอกับฉัน
นั่งกุมมือให้หัวใจคุยกัน
นานเท่าความต้องการ
ของหัวใจ

คอร์ดเพลง ปลายทางของความคิดถึง

ดนตรี : / Bm / Em / F#m / Bm / Em / Bm / A / Bm A / Bm /


แค่มองขอบ
Bm
ฟ้า ก็เจอสาย
D
ตา อีก
A
คนที่คอยห่วง
Bm
ใย รู้ว่าเป็น
D
ใคร ไม่ว่าอยู่
A
ไหนก็ยังคิด
Bm
ถึง

ยามสายลม
D
ผ่าน หนทางสาย
A
เก่า หอบความ
D
เหงามาทัก
A
ทายครา
Bm
หนึ่ง

หัวใจก็
Em
ถึง เว
F#m
ลานึกทบทวนความ
Bm
จำ  
A
 
Bm
 


แค่ได้ยิน
Bm
เสียง เหมือนได้คู่
D
เคียง มี
A
รักอุ่นไอร่วม
Bm
ทาง งานที่โถม
D
ถั่ง เหนื่อยมากี่
A
ครั้งมีคนไถ่
Bm
ถาม

เมืองแล้งน้ำ
D
ใจ ความทุกข์โอบ
A
ไหล่ ซอกหัว
D
ใจยังมีดอก
A
ไม้ขึ้นงด
Bm
งาม

คือเธอที่
Em
ถาม ถึงทุกข์
F#m
สุขของกันและ
Bm
กัน  
A
 
Bm
 


Em
ความคิดถึง
D
ทางมาไกล
Bm
ฝากเก็บไว้ ใน
D
อ้อมกอดรัก

Em
นานเหลือเกิน ที่
Bm
เราพลัดพราก
D
ต่างลำบาก บน
F#m
เส้นทางฝัน

D
นับทุกเข็มนา
Bm
ทีเคลื่อนไป
D
สู่จุดหมายที่มี
F#m
เธอกับฉัน

Em
นั่งกุมมือให้หัว
Bm
ใจคุยกัน
A
นานเท่าความต้อง
F#m
การ ของหัว
Bm
ใจ  
A
 
Bm
 


ช่วยรอก่อน
Bm
นะ ฝากบอกใจ
D
ว่า อีก
A
คนห่วงใยเช่น
Bm
กัน สายลมไหว
D
หวั่น เทียวพัดเข้า
A
มาอย่าเพิ่งเป
Bm
ลี่ยนไป

กลับบ้านด้วย
D
กัน คือสัญญา
A
มั่น เมื่อเทศ
D
กาลหวน
A
มาเมื่อ
Bm
ไหร่

เราจะเคียง
Em
ใจ สู่ปลาย
F#m
ทางของความคิด
Bm
ถึง  
A
 
Bm
 


ดนตรี : / Em / Bm / A / Bm A / Bm /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em / F#m / Bm A / Bm /


มิวสิควีดีโอเพลง ปลายทางของความคิดถึง

เพลงอื่นๆของ ตั๊กแตน ชลดา
กลัวมีแฟนไม่ทันใช้ , ก่อนคำโกหกคำต่อไป , ก่อนคำโกหกต่อไป , ขอคุยด้วยได้ไหม , ขอแค่มีเธอให้รัก , ขอจองในใจ , เข้าไม่ถึง จับต้องไม่ได้ , คนของวันพรุ่งนี้ , คนเคยโง่ , คนโสดประจำคอนเสิร์ต , คนเหงาที่เข้าใจเธอ , คำนี้กับคนนั้น คำนั้นกับคนนี้ , คำพิพากษา , คืนใจให้กัน , โคตรเลวในดวงใจ , โคราชระเริง , จิรักหรือจิหลอก , จูบแล้วลา , เจตนา..แต่ว่าไม่ตั้งใจ , เจ็บนี้ไม่มีวันจาง , ฉันแค่เหงา เขาแค่ปลอบ , ฉันไม่ใช่ หรือเธอไม่พอ , ดอกนีออนบานค่ำ , ดาวเรืองดาวโรย , เติมให้กัน..ทุกวันนะเธอ , แต่งกันสักทีก็ดีเหมือนกัน , ถนนค้นฝัน , ทางลัดของคนรอ , โทษฐานของการมาสาย , เธอไม่ใช่แฟนฉัน ฉันไม่ใช่แฟนเธอ , น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง , นักร้องงานเลี้ยง , นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม , บ่งึดจักเม็ด , บอกแม่ย่าถ้ารักจริง , ปลายทางของความคิดถึง , ปลาร้า Sha La La , โปรดช่วยกันดูแลคนดี , แฟนเก็บ , มีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ , แม่ , ไมค์ลอยลำฟาง , ไม่คิดถึงกันจั๊กหน่อยเลยนิ , ไม่ชื่นใจเท่าเสียงเธอ , ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ , ไม่ดี ไม่จำ , ไม่ได้เจตนา , ไม่ได้โทรผิดแต่ทนคิดถึงไม่ไหว , ไม่เหลือคำว่ารัก ก็เหลือคำว่าลา , ไม่อยากให้เธอรักคนอื่น , ยากกว่ารักคือลืม , โยนใจให้หมากิน , รอเป็นคนถัดไป , รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง , รักนอกเครื่องแบบ , เริ่มต้นเจ้าชาย ลงท้ายเจ้าชู้ , ลงเอยด้วยเธอ , ลำซิ่งสายโสด , ลูกจ้างเขาสาวโรงงาน , เลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียว , วันว่างที่ตั้งใจ , ว่างๆอย่าลืมคิดถึงกัน , สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด , สยามเมืองยิ้ม , ส่อหล่อแส่แหล่ , สัญญาหน้าคอมพ์ , สาวท้ายซอย , สาเหตุแท้จริง..ที่ทำผู้หญิงเสียใจ , หน้าไมค์สายเก่า , หนาวแสงนีออน , หนึ่งนาทีที่ยาวนาน , หม่องเก่า , หรือว่าเธอคือคนนั้น , ห่อหมกฮวกไปฝากป้า , เหตุเกิดที่เธอ ผลอยู่ที่ฉัน , เหมือนเดิมอีกที่หนึ่ง , ไหง่ง่อง , อนิจจาทิงเจอร์ , อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้ , อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา , อยากฝันดีที่บ้านเรา , อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ , อย่างนี้ก็ได้เหรอ , อย่าโทรมาแค่ปลอบใจ , อย่าเปิดเพลงนั้น , อาสาเจ็บ

* ลิขสิทธิ์เพลง ปลายทางของความคิดถึง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top