เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love) - คิว สุวีระ บุญรอด

เพลง : ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love)

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉัน มีความทรงจำดีดี มีหลายที่ที่เคยไป
ทะเลภูเขาสายธารเมฆหมอกขาวต่างมีเรื่องราว ที่หลากหลาย
และเคยเห็นความหวังในรอยยิ้มของผู้คน เคยมีความกังวลบนถนนเมื่อฝนพรำ
และมีความสุขใต้ฟ้าสีดำ ในคืนที่มีดาวพร่างพราย

แต่สิ่งเหล่านั้น มันคงเป็นเพียงความทรงจำล่วงเลยผ่านไป
ถึงมันมีความหมายต่อใจฉัน เพราะเธอได้ผูกพันรักไว้ในความทรงจำ
ไว้คอยย้ำเมื่อยังมองดูรูปถ่าย ยิ้มของเธอทำให้เวลาดูมีความหมาย
เหมือนว่ามีเธอมาเขียนเรื่องราว ให้ ฮืม

เธอทำให้รู้ว่าความสุขนั้นมีค่า ( เมื่อเธอมาแบ่งปัน )
อะไรที่มีความหมายมากมายย่อมไม่ดีกว่า ( ถ้าเธอไม่ผูกพัน )
แล้วชีวิตฉันพร้อมจะวางเอาไว้ ลงในมือเธอคนที่สำคัญกว่าตัวฉัน
กว่าชีวิตฉัน ฉันสัญญา มากกว่าตัวฉัน กว่าชีวิตฉัน ฉันสัญญา

อยู่บนทางเดินที่สวยที่งามที่ บางทีแค่วันผ่านไม่นานก็เผลอลืมเลือน
หากแต่มีเธอคอยเตือนให้ปลูกรัก ไว้รอเรากลับมา
เพราะชีวิตบางทีก็วนมาบนทางสายเก่า วันหนึ่งรักจะโตเป็นเงาให้เราพักสายตา
ถ้าไม่มีรักแล้วใครจะรู้ว่า จะเป็นเช่นไร

( ซ้ำ * )

ฉัน ฉันฝันถึงวันดีดี ในหลายที่ที่เคยไป
หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นเมฆหมอกขาวที่โอบกอดเธอชิดใกล้
และเธอเป็นทะเลฉันจะเป็นแม่น้ำ ที่ไหลรินตามไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด ฉันจะไปหา ฉันจะไป
เพราะความรักทำให้รู้ว่า จะมีชีวิตเพื่อคนที่สำคัญกว่าตัวฉัน กว่าชีวิตฉัน ฉันสัญญา

คอร์ดเพลง ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love)

ดนตรี : / G / D / Bm / C / ( 2 ครั้ง )


G
ฉัน มีความทรง
D
จำดีดี
Bm
มีหลายที่ที่
Csus2
เคยไป

ทะ
G
เลภูเขาสาย
D
ธารเมฆหมอกขาวต่าง
Bm
มีเรื่องราว ที่
Csus2
หลากหลาย

และเคย
Em7
เห็นความหวังในรอยยิ้ม
D
ของผู้คน เคย
Csus2
มีความกังวลบน
C
ถนนเมื่อฝนพรำ

และ
Em7
มีความสุขใต้
D
ฟ้าสีดำ ใน
Csus2
คืนที่มีดาวพร่างพราย


ดนตรี : / G / D / Bm / C / ( 2 ครั้ง )


G
แต่สิ่งเหล่า
D
นั้น มันคง
Bm
เป็นเพียงความทรง
Csus2
จำล่วงเลยผ่านไป

G
ถึงมันมีความ
D
หมายต่อใจฉัน เพราะ
Bm
เธอได้ผูกพัน
Csus2
รักไว้ในความทรงจำ

Em7
ไว้คอย
D
ย้ำเมื่อยังมองดูรูป
Csus2
ถ่าย ยิ้มของ
Bm
เธอทำให้เวลาดูมี
Em7
ความหมาย

เหมือนว่า
D
มีเธอมาเขียนเรื่อง
Csus2
ราว ให้ 
D
ฮืม


G
เธอทำให้
D
รู้ว่าความสุข
Em7
นั้นมีค่า ( เมื่อ
Csus2
เธอมาแบ่ง
D
ปัน )

อะ
G
ไรที่มีความ
D
หมายมากมายย่อม
Em7
ไม่ดีกว่า ( ถ้
Csus2
าเธอไม่ผู
D
กพัน )

แล้ว
Em7
ชีวิตฉันพร้อมจะ
D
วางเอาไว้ ลง
Csus2
ในมือเธอคน
Bm
ที่สำคัญกว่า
Em7
ตัวฉัน

กว่าชี
D
วิตฉัน ฉัน
Csus2
สัญญา มากกว่า
Em7
ตัวฉัน กว่าชี
D
วิตฉัน ฉัน
Csus2
สัญญา


ดนตรี : / G / D / Bm / C / ( 2 ครั้ง )


G
อยู่บนทางเดินที่
D
สวยที่งามที่ บาง
Bm
ทีแค่วันผ่านไม่
Csus2
นานก็เผลอลืมเลือน

G
หากแต่มีเธอคอย
D
เตือนให้ปลูกรัก
Bm
ไว้รอเรากลับ
Csus2
มา

เพราะชี
Em7
วิตบางทีก็วนมาบน
D
ทางสายเก่า วัน
Csus2
หนึ่งรักจะโตเป็นเงาให้เรา
Bm
พักสายตา

ถ้าไม่
Em7
มีรักแล้วใครจะ
D
รู้ว่า จะเป็น
Csus2
เช่นไร 
D
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em7 / D / Csus2 / Bm Ebdim / ( 2 ครั้ง )


G
ฉัน ฉันฝันถึง
D
วันดีดี
Bm
ในหลายที่ที่
Csus2
เคยไป

หากเธอ
G
เป็นภูเขาฉันจะ
D
เป็นเมฆหมอกขาวที่
Bm
โอบกอดเธอชิด
Csus2
ใกล้

และเธอ
Em7
เป็นทะเลฉันจะ
D
เป็นแม่น้ำ ที่
Csus2
ไหลรินตามไม่
C
ว่าเธอจะอยู่ที่
Em7
ใด ฉันจะ
D
ไปหา ฉันจะ
Csus2
ไป

Em7
เพราะความรักทำ
D
ให้รู้ว่า จะ
Csus2
มีชีวิตเพื่อคนที่สำคัญกว่า
Em7
ตัวฉัน กว่าชี
D
วิตฉัน ฉัน
Csus2
สัญญา


เพลงอื่นๆของ คิว สุวีระ บุญรอด
กันและกัน , ชาตินี้ไม่เสียชาติเกิด , ชีวิตมีค่าเมื่อรักเธอ , เดสตินี่ (Destiny) , เธอคือ , นางฟ้าหรือปีศาจ (Ost. สงครามนางงาม) , ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love) , รักแรกพบ , ไว้ใจฉันได้เสมอ , เสียงในความเงียบ

* ลิขสิทธิ์เพลง ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top