เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> พบรักที่ปากน้ำโพ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ - หนู มิเตอร์

เพลง : พบรักที่ปากน้ำโพ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

พี่ เป็นหนุ่ม
ลุ่มเจ้า พระยา
ล่อง เรือไป ขายค้า
เดิน ทางมา หลายร้อย กิโล
สา ยัณห์คล้อย ต่ำ
ลอยลำ ถึงปาก น้ำโพ
หัน หัวเรือ ล่ามโซ่
ค้าง ปากน้ำโพ สักคืน
พี่ เร่ร่อน นอนกิน กับเรือ
น้อง จงคิด เอื้อเฟื้อ
ให้ จอดเรือ
หน้าบ้าน ขวัญ ยืน
คืนนี้ เดือนแจ่ม
ขอจอด พักแรม ซักคืน
พอ รุ่งเช้า นอนตื่น
จะลา ขวัญยืน ล่องเรือ ต่อไป
เป็น บุญตา
ที่ได้มา ปากน้ำ โพ
พบน้อง คนโก้
ผูกโบว์ ใส่เสื้อสี ไพร
น้ำ ใจเอื้อเฟื้อ
หนุ่มเรือไม่ อยากลาไกล
อยาก ขายเรือ ซื้อนา ซื้อไร่
อยาก อยู่ใกล้ แม่ขน ตางอน
รุ่ง อรุณ แล้วเจ้า แก้วตา
ต้อง ถอยเรือ ก่อนหนา
แม่ ขวัญตา พี่ขอ ลาก่อน
ชาวเรือ ต้อยต่ำ
ตัวดำ เหมือนดิน นาดอน
โบก มือลา แก้วตา ขวัญอ่อน
แม่ขน ตางอน
อย่าลืม ชาวเรือ

เป็น บุญตา
ที่ได้มา ปากน้ำ โพ
พบน้อง คนโก้
ผูกโบว์ ใส่เสื้อสี ไพร
น้ำ ใจเอื้อเฟื้อ
หนุ่มเรือไม่ อยากลาไกล
อยาก ขายเรือ ซื้อนา ซื้อไร่
อยาก อยู่ใกล้ แม่ขน ตางอน
รุ่ง อรุณ แล้วเจ้า แก้วตา
ต้อง ถอยเรือ ก่อนหนา
แม่ ขวัญตา พี่ขอ ลาก่อน
ชาวเรือ ต้อยต่ำ
ตัวดำ เหมือนดิน นาดอน
โบก มือลา แก้วตา ขวัญอ่อน
แม่ขน ตางอน
อย่าลืม ชาวเรือ

คอร์ดเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

ดนตรี : / Bb Dm / Gm F / Gm F / Bb /


 
พี่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระ
Gm
ยา ล่องเรือ
F
ไปขาย
Bb
ค้า เดินทาง
F
มาหลายร้อย
Gm
กิโล    
F
 

 
สายัณห์คล้อย
Bb
ต่ำ ลอย
G7
ลำถึงปากน้ำ
Cm
โพ หันหัว
D7
เรือล่าม
Gm
โซ่ ค้างปากน้ำ
F
โพสัก
Bb
คืน

 
พี่เร่ร่อนนอนกินกับ
Gm
เรือ น้องจง
F
คิดเอื้อ
Bb
เฟื้อ ให้จอด
F
เรือหน้าบ้าน
Gm
ขวัญยืน 
F
 

 
คืนนี้เดือน
Bb
แจ่ม ขอ
G7
จอดพักแรมซัก
Cm
คืน พอรุ่ง
D7
เช้านอน
Gm
ตื่น จะลาขวัญ
F
ยืนล่องเรือ
Bb
ต่อไป
D7
 


 
เป็นบุญ
Gm
ตา ที่ได้
F
มาปากน้ำ
Bb
โพ พบน้องคน
Gm
โก้  ผูก
F
โบว์ใส่เสื้อสี
Gm
ไพร    
F
 

 
น้ำใจเอื้อ
Bb
เฟื้อ หนุ่ม
G7
เรือไม่อยาก
Cm
ลาไกล อยากขาย
D7
เรือซื้อนาซื้อ
Gm
ไร่ อยากอยู่
F
ใกล้ แม่ขนตา
Cm
งอน   
F
 


** 
 
รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้ว
Gm
ตา ต้องถอย
F
เรือก่อน
Bb
หนา แม่ขวัญ
F
ตาพี่ขอ
Gm
ลาก่อน 
F
 

 
ชาวเรือต้อย
Bb
ต่ำ ตัว
G7
ดำเหมือนดิน
Cm
นาดอน โบกมือ
D7
ลาแก้วตาขวัญ
Gm
อ่อน

 
แม่ขนตา
F
งอน อย่าลืม
Bb
ชาวเรือ


ดนตรี : / Gm F / Bb F / Gm F / Bb G7 / Cm D7 / Gm F / Bb D7 /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Bb Dm / Gm F / Gm F / Bb /


มิวสิควีดีโอเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

เพลงอื่นๆของ หนู มิเตอร์
เกลียดคนสวย , ขอแค่ , ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน , ข้างหลังภาพ , คนขี้อาย , คนดีของฉัน , คนเดิม , คนธรรมดา , คนสำคัญ , ความฝันของเด็กข้างถนน , ความรัก ความเข้าใจ , ความรักความเข้าใจ , คอยรักที่สถานี , คำมั่นสัญญา , คิดถึงเหลือเกิน , เคียงข้างสร้างฝัน , แค่รักไม่พอ , จดหมายเปื้อนน้ำตา , ชะตาคนจน , ดาวในใจ , ดาวในฝัน , เด็กขายมาลัย , ตะวันขึ้นที่โขงเจียม , เต็มใจให้ , ทหารบกพ่ายรัก , ท้อแต่ไม่ถอย , เธอรู้หรือเปล่า , น้ำตาตกใน , แนวหน้าลาแฟน , ปลาดาว เงาจันทร์ , เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ , เผลอใจรัก , แผลที่ใจ , พบรักที่ปากน้ำโพ , พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ , พลัดคู่ , พิษรักพิษณุโลก , พี่ชายคนนี้ , เพราะรัก , เพียงเราเท่านั้น , ฟางเส้นสุดท้าย , มนต์แห่งรัก , มั่นใจรัก , แม่พ่อรอห่วงใย , ไม่รักแกล้งหลอก , รักข้ามโขง , รักคนที่เขารักเรา , รักจริงหวังแต่ง , รักแรกพบ , รักสีทอง , รุ้ง , แรงใจ , ไร่อ้อยคอยรัก , ลีลาวดี , ลูกจ้างอย่างเรา , วอนฟ้าห่มดาว วอนสาวห่มใจ , สวยในซอย , สัญญาก่อนนอน , สัญญาเจ้าลืม , สัญญาที่ไม่ได้เขียน , สาวสามพราน , สาวไหม , สุขภาพรัก , เสี่ยวพเนจร , หนอนผีเสื้อ , หนุ่มบ้านไกล , หอมกลิ่นดอกคำใต้ , หุ่นกระบอก , แหวนแทนใจ , อ่านหัวใจ , อำลา

* ลิขสิทธิ์เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top