เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> พรหมลิขิต


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง พรหมลิขิต - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : พรหมลิขิต

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

พรหม ลิขิต บันดาล ชักพา
ดล ให้มา พบกัน ทันใด
ก่อน นี้อยู่ กันแสน ไกล
พรหม ลิขิต ดลจิต ใจ
ฉัน จึงได้ มาใกล้ กับเธอ
เออ ชะรอย เธอเป็น เนื้อคู่
ควร อุ้มชู เลี้ยงดู บำเรอ
แต่ ครั้งแรก เมื่อพบ เธอ
ใจ นึกเชื่อ เมื่อแรก เจอ
ฉัน และเธอ คือคู่ สร้างมา
เนื้อ คู่ ถึงอยู่ แสนไกล
คงไม่ คลาดคลา
มุ่ง หวัง
สมดัง อุรา ไม่ว่า ใครใคร
หาก ไม่ใช่ คู่ครอง แท้จริง
จะ แอบอิง รักยิ่ง ปานใด
ยาก นักที่ จะสม ใจ
คง พบเหตุ อาเพท ภัย
พลัด กันไป ทำให้ คลาดคลา
เรา สองคน
ต้องเป็น เนื้อคู่
จึง ชื่นชู รักใคร่ บูชา
นี่ เพราะว่า บุญหนุน พา
พรหม ลิขิต ขีดเส้น มา
ชี้ ชะตา ให้มา ร่วมกัน
คน บางคน ต้องเป็น เนื้อคู่
เพียง แต่ดู รู้ชื่อ โดยพลัน
ก็ รู้สึก นึกรัก กัน
จน ฝันใฝ่ ใจผูก พัน
แม้ ไม่ทัน จะเห็น รูปกาย
ฉัน เชื่อ
เพราะเมื่อ พบเธอ
ฉันเพ้อ มากมาย
เฝ้า หลง
พะวง ไม่วาย ไม่หน่าย กมล
พรหม ลิขิต บันดาล ทุกอย่าง
เป็น ผู้วาง หนทาง ปวงชน
ได้ ลิขิต ชีวิต คน
นำ เนื้อคู่ มาเปรอ ปรน
ทั้ง ยังดล เธอให้ กับฉัน

คอร์ดเพลง พรหมลิขิต

ดนตรี : / C Bm / Am / C C#dim / D / D / D / D /


G
พรหมลิขิตบันดาลชัก
Em
พา    
C
ดลให้มาพบกันทันใ
G

C
ก่อนนี้อยู่
Bm
กันแสนไกล 
Am
พรหมลิขิต
G7
ดลจิตใจ 
C
ฉันจึงได้มาใ
A7
กล้กับเ
D
ธอ

G
เออชะรอยจะเป็นเนื้
Em
อคู่    
C
ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเ
G
รอ

C
แต่ครั้งแรกเมื่อ
Bm
พบเธอ 
Am
ใจนึกเชื่อเมื่อ
G7
แรกเจอ 
C
ฉันและเธอคือ
D
คู่สร้างม
G


Am
เนื้อคู่ 
D
ถึงอยู่แสนไ
G
กลคงไ
Bm
ม่คลาดค
C
ลา  
Em
มุ่งหวัง 
C
  สม
Bm
ดังอุรา
A7
 ไม่ว่าใครใคร
D
     
C
     
Bm
        
C
     
D
 


G
หากมิใช่คู่ครองแท้จ
Em
ริง    
C
จะแอบอิงรักยิ่งปานใ
G

C
ยากนักที่จะส
Bm
มใจ  
Am
คงพบเหตุอาเ
G7
ภทภัย พ
C
ลัดกันไปจนใ
D
ห้คลาดค
G
ลา


ดนตรี : / C Bm / Am G / C Bm / Am D / G D / F Em / C#dim D / D /


G
เราสองคนต้องเป็นเนื้อ
Em
คู่      
C
จึงชื่นชูรักใคร่บู
G
ชา

C
นี่เพราะว่า
Bm
บุญหนุนพา 
Am
พรหมลิขิตขีดเ
G7
ส้นมา 
C
ชี้ชะตาให้
A7
มาร่วมกั
D

G
คนบางคนต้องเป็นเนื้อ
Em
คู่      
C
เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพ
G
ลัน

C
ก็รู้สึก
Bm
นึกรักกัน 
Am
จนฝันใฝ่ใ
G7
จผูกพัน 
C
แม้ไม่ทันจะเ
D
ห็นรูปก
G
าย


Am
ฉันเชื่อ 
D
เพราะเมื่อพบเ
G
ธอฉันเ
Bm
พ้อมากม
C
าย 
Em
เฝ้าหลง 
C
พะว
Bm
ง ไม่ ว
A7
าย ไม่หน่ายก
D
มล  
C
     
Bm
        
C
     
D
 


G
พรหมลิขิตบันดาลทุกอ
Em
ย่าง   
C
เป็นผู้วางหนทางปวง
G
ชน

C
ได้ลิขิต
Bm
ชีวิตคน 
Am
นำเนื้อคู่มาเ
G7
ปรอปรน 
C
ทั้งยังดลเธอใ
D
ห้กับฉัน


ดนตรี : / G D / F Em / C#dim D / G /


มิวสิควีดีโอเพลง พรหมลิขิต

เพลงอื่นๆของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
Hey พอแล้ว , To Much So Much Very Much , what is up , What's Up , ก็ดี , กลับมาวันนี้ , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว , กอดกัน , ก้อนหินกับนาฬิกา , เก็บใจเธอไว้ , เกิดเป็นตัวละคร , ขอแค่ได้รู้ , ของขวัญจากก้อนดิน , ของของนาย , ขอใจให้พี่ , ขอบใจจริงๆ , ขออุ้มหน่อย , ขันหมากระทึกใจ , ข้างขึ้นเดือนหงาย , เข้าเวรรอ , เขียนคำว่ารัก , คนน่ารัก , คนป่า , คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา , คนไม่มีแฟน , ความทรงจำ , ความรักในอากาศ , ความสุข ความทรงจำ , ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด , คอย , คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ , คิดถึงทุกเวลา , คิดถึงเหลือเกิน , คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น , คู่กัด , คู่แท้ , ง้อเพราะรัก , เงาที่หายไป , เงียบเงียบคนเดียว , จะได้ไม่ลืมกัน , จะเอาจากไหน , จับเจ่า , จับมือกันไว้ , จากน้อง , จำเธอขึ้นใจ , ฉันทนาที่รัก , ฉันมาทำอะไร , ช่วยรับที , ชาติก่อนมาลี...ชาตินี้แครอน , ชีวิตเดี่ยว , ชีวิตลิขิตเอง , ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) , โชคดี , ใช่เลย , ซ่อมซะให้เข็ด , ซ่อมได้ , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้ในใจ , ดอกไม้ในทะเลทราย , ตกหลุมรักเธอทุกวัน , ต้นไม้ของพ่อ , ต้องโทษดาว , ต่อเวลา , ตัดไฟแต่ต้นลม , ตามรอยพระราชา , ติดอยู่ที่หัวใจ , เต้นรำทำครัว , ถนนสายแสงตะวัน , ถ่านไฟเก่า , ถึงใจ , เถียงกันทำไม , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในหัวใจ , ทู มัช โซ มัช เวรี มัช (Too Much So Much Very Much) , ทู มัช โซ มัช เวรี่ มัช (Too Much So Much Very Much) , ทูนหัว , เธอ , เธอนั่นแหละ , เธอผู้ไม่แพ้ , น้องรัก , นับเรื่องดีดี , นางนวล , นานแล้ว , น้านา... , น้านา , น้ำค้าง , น้ำตาฟ้า , น้ำตา , นิรมิต , ในหลวงในดวงใจ , บอกว่าอย่าน่ารัก , บันทึกหน้าสุดท้าย , บัลลังก์เมฆ (Ost. บัลลังก์เมฆ) , บัลลังก์เมฆ , บ้านใกล้เรือนเคียง , บ้านของเรา , บีลีฟ (Believe) , บูมเมอแรง , ปฏิวัติซะ , ปล่อยเธอไป , ปิดบัง , เป็นยังไงกัน , ไปดีมาดี , ไปเที่ยวกัน , ผ่านมาผ่านไป , ผิดตรงไหน , ผู้ชายอย่างฉัน , ผู้ต้องหา , ฝนในใจ , ฝากฟ้าทะเลฝัน , ฝากไว้ , ฝากหัวใจ , พรปีใหม่ , พรหมลิขิต , พระราชาผู้ทรงธรรม , พริกขี้หนู , พริบตา , พรุ่งนี้ , พอก็ยังไม่พอ , พอจะมีสิทธิ์ไหม , พอดี Fit , พักตรงนี้ , พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย , พูดเล่นเล่น , เพลงนั้น , เพลงเบาๆ , เพียงแค่ใจเรารักกัน , ฟากฟ้าทะเลฝัน , แฟนจ๋า [Remix] , แฟนจ๋า [คอนเสิร์ต ฟ.แฟน] , แฟนจ๋า , ภารตี , ม่วยจ๋า , มองฉันทีฟังฉันที , มอเตอร์ไซค์ทำหล่น , มาทำไม , มีแต่คิดถึง , มีเธอ , มีฟ้า มีดาว มีเธอ , มีไหมใครสักคน , แม่เนื้ออุ่น , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ไม่เคยยิ้ม...ไม่เคยเต้น , ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน , ยังจำได้ไหม , ยาของหัวใจ , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รอ , ร้องเพลงกันหน่อย , ร้องไห้ทำไม , รอวันเธอว่าง , รักกันมั้ย , รักข้ามขอบฟ้า , รักคำเดียว , รักที่ไม่มีวันเป็นจริง , รักเธอที่สุด , รักเธอเสมอ , รักน้องคนเดียว , รักไม่รู้ดับ , รักหนักแน่น , รักให้พอดี (Ost. บัลลังก์เมฆ) , รักให้พอดี , รับปาก , รูปที่มีทุกบ้าน , รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง] , รู้ไหม(ว่าฉันคิดถึง) , เราจะยิ้มให้กัน , เรามา Sing , ลมจ๋า , ลองซิจ๊ะ , ลึกสุดใจ [Acoustic] , เล่าสู่กันฟัง , แล้วเธอก็จากไป , โลกของคนเหงา , โลกใบเดิม , โลกใบโปรด , โลกแห่งความฝัน [Acoustic] , วันของเรา , วันนี้ที่รอคอย , วันหนึ่ง วันนี้ , สคส , ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ , สนิทกัน , สบายสบาย , สไมล์คลับ , สวัสดีปีใหม่ , สวิทช์ที่ใจ , สองคนกำลังดี , สัญญาต้องเป็นสัญญา , สามสิบยังแจ๋ว , สายใยแผ่นดิน , สุขใจ , เสียงกระซิบ , เสียดาย , หนามยอกอก , หนูอยากเป็นอะไร , หมอกหรือควัน , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หยดน้ำ , ห่วงใย , หวงรัก , หัวใจขอมา , หัวใจดวงน้อย , หูชา , เหตุผลของพ่อ , เหนื่อยใจเหลือเกิน , เหนื่อยไหม , เหมือนเป็นคนอื่น , อกมีไว้หัก , อกหักไม่ยักจะตาย , อมพระมาพูด , อยากถามก็ตอบ , อยากบอกรัก , อยากเป็นแฟนเธอ , อยากร้องดังดัง , อยากรู้ , อยากหยุดเวลา , อย่างแรง_มาทำไม , อย่างแรง , อย่าต่อรองหัวใจ , อย่าทำร้ายใจกัน , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม , อย่าไปหาเลยเธอ , อย่ารักกันเลย , อยู่คนเดียว , อยู่เพื่อคอยเธอ , อโรคยาปรมาลาภา , อ้อมแขนที่ว่างเปล่า , อะโลน (Alone) , อาจจะเป็นคนนี้ , อีกไม่นาน , อีกหน่อยก็ลืม , โอ้ละหนอ My Love , โอ้ละหนอ..My Love , เฮ้ พอแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง พรหมลิขิต และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top